ERP to standard

Wykorzystanie systemu klasy ERP stało się już standardem również w przedsiębiorstwach średniej wielkości. Kompleksowość i różnorodność oferowanych rozwiązań może przytłoczyć.

W uzupełnieniu klasycznych podstawowych funkcji ERP, takich jak CRM, finanse i księgowość, zakupy i sprzedaż, można indywidualnie skonfigurować. Szeroki zakres funkcjonalny nie jest jednak gwarancją dopasowania oprogramowania do potrzeb danej branży.

Niezależnie od branży i zakresu funkcjonalnego istnieje kilka elementów typu ‘must have’, które muszą się znaleźć w każdym systemie ERP. Z tych 3 właściwości systemów nie powinieneś rezygnować:

Zintegrowany system ERP

W oprogramowaniach zintegrowanych klasy ERP wszystkie funkcje korzystają ze spójnej bazy danych, co pozwala wyeliminować skomplikowane, podatne na błędy kombinacje najróżniejszych odizolowanych od siebie rozwiązań ‘wyspowych’.

Zaletami takiego podejścia są:

  • większa przejrzystość,
  • usprawnienie przepływu informacji,
  • ograniczenie nadmiarowości do minimum i brak nakładów na synchronizację.

Wszystkie obszary przedsiębiorstwa są wtedy ze sobą ściśle połączone i korzystają z dostępu do pełnych informacji i aktualnych danych.

Możliwość indywidualizacji – dopasowania systemu do Twoich potrzeb

Zdolność do odwzorowania wyjątkowych procesów biznesowych i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rynkowe jest kluczem do zapewnienia konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa. Dlatego przy wyborze systemu ERP zwróć uwagę na daleko idące możliwości indywidualizacji, tj. dopasowania nowego rozwiązania do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji. Sprawdź czy dany system jest wyposażony w wydajne narzędzia do tzw. kastomizacji oraz ustal czy i w jakim zakresie będziesz mógł samodzielnie wprowadzać modyfikacje oprogramowania lub czy też będą one realizowane tylko przez oferenta lub producenta oprogramowania.

Ważne: wskazane modyfikacje powinny oczywiście pozostawać w systemie również po jego aktualizacji (ang. upgrade) do nowych wersji oprogramowania.

Łatwość obsługi

Nowoczesne systemy ERP odznaczają się intuicyjnym interfejsem użytkownika i dostępem personalizowanych kokpitów menedżerskich. Dzięki zaawansowanym opcjom wyboru i wyświetlania każdy użytkownik po naciśnięciu jednego przycisku uzyskuje dostęp do niezbędnych danych. Przynosi to konkretne korzyści – ułatwia członkom zespołu realizację zadań oraz usprawnia wdrażanie nowych pracowników, którzy nie muszą studiować grubych podręczników użytkownika. Zmniejszają się tym samym również koszty szkoleń. Dodajmy również, że praca w takim środowisku sprawia więcej przyjemności.