W dobie intensywnego rozwoju technologicznego dostęp do zaawansowanych i dopasowanych do potrzeb rozwiązań IT jest kluczowy dla utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw. Tradycyjne modele wdrażania systemów informatycznych, często kosztowne, mogą stanowić ogromną barierę dla firm zmagających się z problemami finansowymi wynikającymi z licznych kryzysów gospodarczych. Subskrypcja to zyskujący na popularności model finansowania, który oferuje nowe możliwości pomagające przezwyciężyć te ograniczenia. W ten sposób organizacje mogą szybko rozpocząć korzystanie z nowego oprogramowania, bez konieczności dokonywania ogromnych inwestycji początkowych. Wiele firm nie może czekać na poprawę sytuacji gospodarczej, a odkładanie inwestycji na później to dalece niekorzystny scenariusz.

Subskrypcja – dlaczego warto?

Wdrożenie systemu IT dla wielu firm, zwłaszcza małych i średnich, może stanowić poważne wyzwanie finansowe. Potrzeby związane z cyfryzacją są jednak duże, ale wysokie koszty wejścia do świata dopasowanych rozwiązań informatycznych, mogą budzić obawy. Zakup licencji, dostosowanie infrastruktury i integracja rozwiązań często przekraczają możliwości budżetowe przedsiębiorców.

Ostatnie lata, naznaczone pandemią, inflacją, kryzysami gospodarczymi, wojną czy problemami z zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw dodatkowo pogłębiły te trudności, zmuszając organizacje do szukania bardziej elastycznych i przystępnych finansowo rozwiązań. Takich, które nie wzbudzałyby lęku przed dokonaniem ogromnej inwestycji i zamrożeniem kapitału. Sytuacja ta postawiła duże wyzwanie przed dostawcami systemów informatycznych, w postaci oferowania narzędzi jeszcze lepiej dopasowanych do potrzeb – szczególnie tych związanych z budżetem projektu.

Jak model subskrypcyjny zdejmuje barierę wejścia do świata dopasowanych rozwiązań?

Odpowiedzią na te wyzwania jest model subskrypcyjny, oferujący dostęp do zaawansowanych systemów IT z rozłożeniem kosztów. Klienci mogą wybrać opcję z minimalną opłatą początkową i comiesięcznymi kosztami subskrypcji lub całkowicie zrezygnować z płatności początkowej na rzecz wyższych miesięcznych. Takie podejście pozwala firmom na adaptację do zmieniających się warunków rynkowych bez konieczności dużych inwestycji na start.

Subskrypcja istotnie redukuje finansową barierę wejścia do świata zaawansowanych rozwiązań IT. Dzięki niej firmy nie muszą jednorazowo wydawać ogromnych kwot, a mogą korzystać z pełnej funkcjonalności systemów. Elastyczne zarządzanie budżetem i dostosowanie opłat do bieżących potrzeb organizacji sprawia, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na nowoczesne rozwiązania, wcześniej dostępne tylko dla większych „graczy”.

Korzyści wdrożenia – model subskrypcyjny vs. tradycyjny

Subskrypcja niesie za sobą istotne korzyści finansowe. W odróżnieniu od tradycyjnego zakupu, gdzie konieczne jest jednorazowe wydanie dużej sumy, taki model eliminuje barierę wejścia i daje większą elastyczność kosztową. Klient ma możliwość lepszego zarządzania finansami, rozkładając koszty w czasie, co otwiera nowe możliwości w planowaniu budżetu.

Przykład: wdrożenie ERP, którego koszt wynosi 350 000 zł w modelu tradycyjnym, może być nieosiągalne dla wielu firm. Subskrypcja natomiast pozwala na rozłożenie kosztów, co czyni inwestycję bardziej przystępną. Taka elastyczność pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na szybki dostęp do nowoczesnych technologii bez dużego obciążenia finansowego na starcie.

W modelu subskrypcyjnym, opłaty za system ERP zaczynają się od 9 000 zł miesięcznie, a za WMS od 6 500 zł miesięcznie. Dodatkowo, koszty inicjalne w subskrypcji są znacznie niższe niż w modelu klasycznym. Klient może dostosować płatności do swoich potrzeb, wybierając mniejsze koszty początkowe lub niższe opłaty miesięczne, co daje większą kontrolę nad wydatkami.

Podsumowanie

Model subskrypcyjny znacząco obniża barierę wejścia dla projektów IT, czyniąc rozwiązania ERP i WMS bardziej dostępnymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki elastycznym płatnościom firmy mogą uniknąć jednorazowego dużego wydatku, jednocześnie korzystając z pełnej funkcjonalności systemów. Subskrypcja pozwala na szybkie wdrażanie nowoczesnych technologii, co sprzyja cyfryzacji, lepszemu dostosowaniu się do zmieniających warunków rynkowych i dynamicznemu rozwojowi.