Wiele projektów dotyczących wdrożenia systemu ERP i transformacji cyfrowej kończy się niepowodzeniem, i to niepotrzebnie. Ryzyko związane jest z wieloma czynnikami, w tym ze złym wyborem partnera wdrożeniowego, oprogramowania, niedopasowaniem funkcjonalności systemu ERP do strategii biznesowej, brakiem zainteresowania ze strony pracowników firmy czy zmiany wymagań po wdrożeniu. Jak uniknąć takich sytuacji i przeprowadzić w sposób skuteczny wdrożenie systemu ERP? Tego dowiesz się z dalszej lektury artykułu.

WYBIERZ DOŚWIADCZONEGO PARTNERA W BIZNESIE

Minimalizowanie ryzyka podczas wdrożenia systemu ERP warto zacząć od wyboru rzetelnego dostawcy oprogramowania. Tylko znani na rynku specjaliści, którzy na koncie mają szereg wdrożeń w różnych branżach, dają nadzieję na przeprowadzenie w sposób skuteczny całego procesu.

Ważne w minimalizowaniu ryzyka podczas wdrożenia ERP jest także poświęcenie uwagi na wybór konsultanta. Jeśli będzie on miał na uwadze przede wszystkim dobro firmy, to z całą pewnością pomoże w doborze odpowiednich funkcjonalności systemu ERP, bez faworyzowania danego dostawcy.

PODZIEL ZADANIA WDROŻENIOWE ZGODNIE Z KOMPETENCJAMI

Ważnym czynnikiem w minimalizowaniu ryzyka wdrożenia systemu ERP jest również umiejętny podział zadań dla firm współpracujących. Racjonalnym rozwiązaniem jest oddzielenie doradztwa w zakresie zdefiniowania strategii transformacji cyfrowej od samego wdrożenia i zatrudnienie konsultantów odpowiedzialnych za każde z tych zadań.

ZWERYFIKUJ FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ERP WZGLĘDEM POTRZEB FIRMY

Na rynku istnieje wielu dostawców systemów ERP. Na etapie wyboru warto zweryfikować funkcjonalności, jakie oferuje poszczególne oprogramowanie, aby zminimalizować ryzyko wdrożenia systemu ERP niespójnego z naszymi realnymi potrzebami.

Aby takich sytuacji uniknąć, warto zapytać dostawcę o podobne wdrożenia w danej branży. Często bowiem firmy z tych samych sektorów borykają się z podobnymi problemami. Jeśli dany system ERP pomógł danej firmie z Twojej branży, może pomóc także i Twojej. Zawsze jednak należy zachowywać czujność i zwracać uwagę na detale. To one finalnie decydują o przewadze sukcesie całego przedsięwzięcia.

PRZYGOTUJ WŁASNY ZESPÓŁ NA WDROŻENIE SYSTEMU ERP

Minimalizowanie ryzyka podczas wdrażania systemu ERP polega także na odpowiednim przygotowaniu całego zespołu na zmiany. Często bowiem innowacje spotykają się z niechęcią, gdyż pracownicy postrzegają to jako nowy zakres zadań i obowiązków do wykonania. Odpowiednia komunikacja celów już na samym starcie projektu sprawia, że zamiast obaw i rozterek, całe wdrożenie systemu ERP postrzegane jest przez pryzmat wyzwań i szans do rozwoju.

PODEJDŹ RACJONALNIE DO KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMU ERP

Ważnym czynnikiem w minimalizowaniu ryzyka podczas implementacji oprogramowania ERP jest także racjonalne szacowanie kosztów. Źle zaplanowane wdrożenie ERP może bowiem doprowadzić do znacznego zwiększenia szacowanych początkowo kosztów. Jest to zazwyczaj spowodowane brakiem właściwej oceny technicznych i ludzkich potrzeb projektowych na początku, lub brakiem ograniczeń podczas trwania projektu. Aby takiego problemu uniknąć, należy bardzo dokładnie zmapować wszelkie istotne procesy biznesowe i wymagania. Wówczas dostawca systemu ERP będzie mógł dokładnie określić zakres kluczowych funkcjonalności i je wycenić.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu i wskazówkom wdrożenie ERP może zakończyć się sukcesem. Pracuj więc nad wyeliminowaniem niespodziewanych sytuacji, planuj z wyprzedzeniem, szczegółowo dokumentuj swoje potrzeby i procesy oraz ściśle współpracuj z dostawcą systemu ERP, aby minimalizować ryzyko niepowodzenia podczas implementacji.