Kryzys gospodarczy a system ERP

Przedsiębiorstwa produkcyjne zmagają się obecnie z zakłóconymi łańcuchami dostaw i rosnącymi kosztami. Początkowo znaczący wpływ miała pandemia COVID-19. Jednak wyzwania stały się jeszcze większe, z uwagi na fakt wojny toczącej się w Ukrainie. Sytuacja wciąż jest więc poważna. A w wielu firmach operacje biznesowe nie funkcjonują w sposób standardowy i właściwy już od wielu miesięcy. Na szczęście obecny czas kryzysu może być również okazją. Okazją do wznowienia lub rozpoczęcia projektów digitalizacyjnych, związanych z transformacją cyfrową. Firmy, które wykorzystają ten wymagający czas strategicznie, mogą wyjść z niego silniejsze. W tym artykule pokażemy, jak właściwe dobrany system ERP może przeprowadzić przedsiębiorstwo produkcyjne bezpiecznie przez kryzys. Czyniąc je bardziej konkurencyjnym i rentownym.

Czym jest recesja?

Pojęcie recesji jest aktualne obecnie niemal wszędzie i przykuwa uwagę firm we wszystkich sektorach gospodarki. Eksperci mówią o recesji, kiedy wyniki gospodarcze przestają rosnąć lub są w stagnacji, a nawet obniżają się. Typowe cechy takiego spowolnienia gospodarczego to zmniejszony popyt, zwolnienia, mniej inwestycji, spadek cen giełdowych lub zamknięcie zakładów produkcyjnych.

Kryzys gospodarczy w sektorze produkcyjnym

Choć ze skutkami kryzysu zmagają się wszystkie sektory gospodarki, to szczególnie mocno odczuwa je przemysł wytwórczy i produkcyjny. Wykorzystywane do różnych rodzajów produkcji maszyny są energochłonne. Dlatego wzrost cen prądu i gazu jest silnie odczuwalny. Aby zrekompensować ten czynnik kosztowy, należy odpowiednio zwiększyć zyski. Jednak z powodu recesji, założone wcześniej obroty często nie są ostatecznie realizowane. Problemem są również zakłócenia w łańcuchach dostaw i wąskie gardła. Firmy nie mają surowców niezbędnych do realizacji poszczególnych etapów produkcji, a magazyny są puste.

 

Korzyści płynące z posiadania systemu ERP w aktualnej sytuacji gospodarczej

Transparentność

Zastosowanie kompleksowych systemów oprogramowania stwarza przejrzyste i jasne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w czasach kryzysu. Niezależnie, czy są to skomplikowane obliczenia lub analizy danych, czy prostsze zadania, które powinni wykonać pracownicy. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu można to zrobić szybko. Posiadanie systemu ERP zwiększa również przejrzystość całego łańcucha dostaw. Zamówienia od klientów mogą być szybciej przetwarzane i realizowane, a te od dostawców mogą być szybciej procesowane. Jednocześnie firma przez cały czas posiada wgląd w procesy, a nawet komunikaty o błędach.

Udoskonalone planowanie

Szczególną przewagę mają obecnie przedsiębiorstwa, które od lat poddają swoje procesy cyfrowemu zarządzaniu i które dzięki inwestycjom w solidną infrastrukturę informatyczną przygotowały się na przyszłość. Obecnie rośnie presja w kwestii podejmowania szybkich decyzji, na przykład w celu obliczenia zapotrzebowania na materiały i surowce do produkcji. Problem jest jednak fakt, że większość wartości empirycznych z ostatnich kilku lat nie ma już zastosowania w kryzysie. Jak więc podejmować słuszne i optymalne decyzje w tej sytuacji? Wiązać kapitał i ryzykować zamawianie zbyt dużych ilości potrzebnych materiałów? Czy też ograniczyć inwestycje i pogodzić się ze wstrzymaniem produkcji? System ERP oferuje odpowiednie wsparcie w prognozowaniu i optymalizacji zamówień. Na podstawie informacji o artykułach, dostawcach i magazynach propozycje zamówień mogą być łatwo analizowane i optymalizowane w systemie ERP, tak aby właściwy artykuł w odpowiedniej ilości został zamówiony u właściwego dostawcy we właściwym czasie.

Ocena dostawców

To właśnie w handlu i produkcji szczególnie ważna jest współpraca z odpowiednimi dostawcami. Jednak porównanie poszczególnych firm często nie jest takie proste, ponieważ trzeba zebrać bardzo dużo danych i zestawić je ze sobą. Z kolei z odpowiednim systemem ERP sprawa wygląda zupełnie inaczej, dlatego tak ważne jest, aby dobry system umożliwiał również sensowną ocenę dostawców. Pomocne jest tu zdefiniowanie różnych kryteriów, w ramach których można dokonywać jednoznacznych ocen. Dzięki temu firmy mogą nie tylko ocenić, czy chcą kontynuować czy zakończyć współpracę. Różne kryteria mogą być również wykorzystane np. do określenia, którzy dostawcy szczególnie nadają się do określonej współpracy lub z którymi można nie tylko kontynuować współpracę w przyszłości, ale również ją pogłębiać.

Porównanie kosztów z ROI

W trudnych czasach firmy dokładnie analizują wszystkie wydatki i wzbraniają się przed inwestycją w nowy system ERP. To myślenie jest jednak błędne: często optymalizacja procesów opłaca się bardziej i zwraca szybciej niż myślisz. Dzięki kalkulacji kosztów i korzyści można dowiedzieć się, kiedy nowy system ERP jest opłacalny.

Dzięki obliczeniu zwrotu z inwestycji – ROI (Return On Investment) można dokonać realistycznej oceny relacji między całkowitymi kosztami operacyjnymi systemu ERP, a całkowitą korzyścią w okresie kilku lat. Za pomocą tzw. analiz progu rentowności zainteresowani otrzymują solidną podstawę do podejmowania decyzji, która opiera się na dużej ilości bezpośrednich i pośrednich, oczywistych oraz ukrytych kosztów i korzyści.

Z perspektywy przedsiębiorcy systemy ERP oferują maksymalne bezpieczeństwo. Takie projekty cyfryzacji są precyzyjnie dopasowane do wymagań biznesowych i możliwości finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres funkcji może być elastycznie rozszerzany. Mimo to całkowity koszt posiadania i korzystania z systemu ERP pozostaje obliczalny również w dłuższej perspektywie.

Z kryzysu warto wyjść silniejszym!

Wiele firm wciąż wzbrania się przed cyfrową transformacją, pozostając w tyle w zakresie digitalizacji i optymalizacji działalności. Jednak te przedsiębiorstwa, które wykorzystają obecny kryzys do wdrożenia systemu ERP i zainwestują w optymalizację procesów biznesowych, mają szansę nadrobić zaległości i wyjść z kryzysu jeszcze silniejsze. Bo systemy ERP są podporą cyfrowej transformacji. Sieciują procesy i zapewniają jednolitą bazę danych, z której korzystają wszystkie obszary firmy. Wszystkie procesy mogą być realizowane z wyższą jakością, szybciej i bardziej konsekwentnie. Przejrzystość wzrasta we każdym możliwym aspekcie. Oceny, KPI i prognozy wspierają optymalne zarządzanie firmą.

Odchodzący powoli w niepamięć kryzys pandemiczny i obecna wciąż załamanie związane z działaniami wojennymi, w dalszym ciągu udowodniają, że musisz zoptymalizować swoje procesy? Pozwól nam pokazać, jak system Monitor G5 może pomóc Ci przejść przez ten kryzys. Chętnie wyjaśnimy, jak nowoczesny system ERP przeznaczony dla firm produkcyjnych może pomóc Ci przejść przez ten trudny czas i przygotować Twoją firmę na przyszłość.