Zastosowanie systemu ERP w branży produkcji metalowej zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami. Inteligentny system nadzoruje zadania, które muszą wykonać pracownicy. Jakie korzyści przynosi to przedsiębiorstwom? Przedstawiamy przegląd 10 efektów, które uzyskali Klienci Sente z branży metalowej po wdrożeniu rozwiązań ERP.

Efektywne planowanie produkcji w branży metalowej z wykorzystaniem systemu ERP

Przed rozpoczęciem planowania produkcji na najbliższy okres należy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Powinny dotyczyć m.in. tego, jak wiele i jakiego rodzaju wyrobów możesz wytworzyć w ciągu godziny, a także jak wygląda kolejka zleceń oczekujących realizacji oraz kiedy można ustalić termin ich wytworzenia. Bez wsparcia systemowego, analiza zmiennych może być niedokładna, mało wydajna i podatna na błędy.

W przypadku branży metalowej, system ERP automatycznie generuje informacje dotyczące bieżącej sytuacji produkcyjnej, w oparciu o stany poszczególnych towarów oraz danych z zamówień. Takie rozwiązanie wspiera proces planowania różnych etapów produkcji, skracając czas i ułatwiając zadanie pracownikom, którzy nie muszą manualnie weryfikować danych.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu zdołał podwoić szybkość planowania produkcji.

Sprawne planowanie zaopatrzenia w firmach z branży metalowej

Planowania produkcji nie da się wykonać bez przekalkulowania zaopatrzenia. Im lepiej jesteś w stanie oszacować potrzebne zasoby, tym dokładniejsza będzie prognoza dotycząca zapasów. Niestety, manualne zarządzanie tym procesem często prowadzi do jednego z dwóch skrajnych scenariuszy: nadmiernego gromadzenia surowców, co skutkuje dużym kapitałem zamrożonym w nich, lub braków w niezbędnych do realizacji zamówień elementach, co powoduje przestoje i dodatkowe koszty.

Dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży metalowej system ERP umożliwia ścisłą kontrolę nad przepływem surowców w ekosystemie produkcyjnym. Rozwiązanie analizuje zużycie materiałów w trakcie produkcji i umożliwia dokładne planowanie. Poprzez stałe monitorowanie stanów magazynowych, dostępności surowców u dostawców oraz zamówionych towarów, pozwala skutecznie reagować na niespodziewane sytuacje.

Dostosowanie zamówień surowców do rzeczywistych potrzeb oraz ustalenie dogodnych terminów dostaw, pozwala uniknąć gromadzenia zapasów w magazynie. Przekłada się to na redukcję kosztów operacyjnych i uwolnienie zamrożonego kapitału.

Producent węzłów ciepłowniczych, osiągnął możliwość dwukrotnego zmniejszenie zapasów surowców w magazynie dzięki wdrożeniu dedykowanego rozwiązania ERP dla firm produkcyjnych z branży metalowej.

Sprawna integracja z maszynami w systemie ERP w branży metalowej

Park maszynowy w firmie, która zajmuje się produkcją metalową, może obejmować od kilku do kilkunastu urządzeń. Są one odpowiedzialne za realizację zadań na różnych etapach produkcji. Każda z nich to inne oprogramowanie, które zarządza jej pracą, albo ręczne sterowanie, co też nie ułatwia przepływu informacji w całym procesie. Dopasowany do potrzeb system ERP dla branży metalowej można zintegrować z maszynami używanymi przy produkcji. Następnie rozwiązanie z wyprzedzeniem dostarcza informacje dotyczące specyfiki zamówień.

Zoptymalizowanie kosztów produkcji w systemie ERP dla branży metalowej

Rozwiązanie ERP dla branży metalowej stale monitoruje wszystkie etapy produkcji, dostarczając danych dotyczących faktycznego kosztu wytwarzania towarów. Dzięki tej funkcji już na etapie planowania możesz poznać przybliżony koszt produkcji według receptur oraz dostępnych na stanie surowców. W ten sposób łatwiej zaplanować przyszłe koszty oraz skuteczniej przeprowadzić analizy finansowe.

Automatyzacja pakowania gotowych wyrobów w oprogramowaniu ERP dla branży metalowej

Kolejnym elementem, wspomaganym przez system do zarządzania produkcją, jest proces pakowania zamówień. Jest on dostosowany do indywidualnych wymagań klientów.

Inteligentne oprogramowanie ERP dla branży metalowej usprawnia także proces wysyłki towaru do klientów. Dopasowywanie parametrów niezbędnych przy pakowaniu do indywidualnych wymagań, a także automatyzacja wysyłki, pozwala zaoszczędzić czas.

Producent wyrobów stalowych, wdrażając system ERP, przyspieszył proces pakowania i wysyłki zamówień.

Raportowanie na bieżąco w systemie ERP dla branży metalowej

Rozwiązanie ERP zarządzające produkcją metalową dzieli proces wytwarzania na mniejsze części (np. gięcie, spawanie, malowanie), po czym rejestruje zakończenie każdego z etapów na specjalnych stanowiskach (check pointach). Informacja o zaawansowaniu prac nad konkretnym produktem trafia natomiast do kierownika produkcji.

Właściwie przygotowane raporty pozwalają na wyliczenie faktycznych kosztów (operacyjnych i produkcyjnych) wytworzenia każdego towaru, a także na porównanie ich z pierwotnymi kalkulacjami i poprzednimi okresami.

Identyfikowalność produktów

Bezbłędne i płynne monitorowanie i identyfikacja partii surowców, wykorzystanych do produkcji metalowej według wymogów konkretnych rynków, jest konieczne do tego, aby minimalizować błędy i zbierać dane potrzebne do certyfikacji wyrobu. Śledzenie poszczególnych partii pomoże nie tylko w spełnieniu norm rynkowych, ale też w łatwym odnalezieniu elementów, które zostały wykonane z wadliwego surowca.

Po wdrożeniu dedykowanego systemu ERP dla branży metalowej, producent wyrobów stalowych, uzyskał płynną ewidencję surowców i śledzenie partii zgodne z normami spawalniczymi i ISO.

Aktualny stan półproduktów i surowców

System ERP kontroluje przepływ surowca, jednocześnie monitorując w czasie rzeczywistym stan magazynowy, dostępność produktów u dostawców oraz zamówione wcześniej materiały. Planowanie zaopatrzenia w dużej części przebiega automatycznie, dzięki czemu zyskujesz większą kontrolę nad gospodarką magazynu.

Kontrola systemu ERP nad rentownością i płynnością finansową

Rozwiązanie ERP przeprowadza analizy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu masz wgląd w aktualną sytuację. Są one pozyskiwane ze wszystkich obszarów (np. magazyn, księgowość, kadry i płace). Takie raporty dostarczają wiedzy dotyczącej rentowności projektów produkcyjnych. Dostęp do informacji pozwala na weryfikację opłacalności procesów, a także na optymalizację produkcji. Po stworzeniu dokumentu WZ system przekazuje dane potrzebne do wystawienia faktury, a dokument księgowy od razu jest tworzony.

Producent urządzeń wentylacyjnych, po wdrożeniu dedykowanego systemu ERP, osiągnął 3 razy szybszy przepływ dokumentów dotyczących zamówień w firmie.

Kontrola systemu ERP nad każdym etapem produkcji metalowej

Korzyści przedstawione w tym artykule to tylko wybrana część efektów, które wynikają z wdrożenia systemu ERPdla branży metalowej u Klientów Sente. Każdy z projektów miał wyznaczone inne cele, gdyż wszystkie firmy mierzyły się z różnymi wyzwaniami. Dzięki implementacji oprogramowania w sposób dopasowany do specyfiki ich procesów każda z nich zwiększyła swój potencjał. Rozwiązanie to nie tylko narzędzie obsługujące procesy, ale również kluczowy element strategii, mającej na celu skalowanie biznesu i zwiększenie jego wydajności przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi. Historie Klientów, z którymi współpracuje Sente, mogą inspirować – dlatego z dumą dzielimy się nimi.