Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) rozwiązania mają zdolność do rewolucjonizowania firm poprzez usprawnienie produkcji i zwiększenie zaangażowania klientów. Wdrożenie systemu ERP w 2021 jest kluczowe dla większości firm. Obecna sytuacja związana z COVID-19 zmusza wszystkich do pełnej digitalizacji przedsiębiorstw. Jednak wiele firm walczy, aby zrozumieć, jak systemy ERP działają i jak skutecznie je wdrożyć.

W rzeczywistości, 75% projektów ERP ostatecznie nie powiedzie się.

System ERP, jaki jest czas i koszty związane z wdrożeniem ERP?, ważne jest, aby Twoja firma dokładnie zbadała i zrozumiała proces. Wspólnie z firmą mindbox  zaparzamy na webinar – przewodnik, jak uniknąć porażki, jakie są  najlepsze praktyki dla sukcesu. Będziemy również omówić metodologię, ryzyko i wyzwania, porady ekspertów i koszty.

Wdrożenie ERP to proces badania obecnych praktyk biznesowych, planowania strategicznego, usprawniania procedur operacyjnych, instalacji i testowania oprogramowania, czyszczenia i migracji danych, zarządzania zmianą, szkolenia użytkowników, idzie na żywo i utrzymanie wsparcia. To nie jest jednorazowe wydarzenie, ale raczej ciągły proces lub cykl życia.

Właściwy system ERP, poszukiwania

Pierwszym krokiem jest określenie potrzeb, wizji i zakresu rozwiązania systemu ERP. Będziesz musiał utworzyć zespół wdrożeniowy, który może komunikować się skutecznie. Ma wiedzę, zaangażowanie, aby prowadzić projekt od początku do końca.

Środowisko developerskie i testy 

Instalacja oprogramowania ERP jest również okazją do oceny bieżącej działalności i re-engineer procesów biznesowych do standardowych procedur operacyjnych.  Dzięki niej dowiesz się, które procesy  należy zautomatyzować lub  wykonywać manualnie. Następnie zaprojektować projekt, w których będą zwarte dobre nowe praktyki biznesowe.

Migracja danych w nowym systemie ERP

Następnym krokiem wdrożenia ERP jest migracja danych, lub przeniesienie wszystkich rekordów i informacji do nowego systemu. Wiele firm posiada dane swoich klientów czy materiałów w wielu formatach i bazach danych, które zawierają błędy i niepotrzebne informacje. Dane te powinny być przeglądane i edytowane pod kątem dokładności i jednolitości przed rozpoczęciem migracji. Wszelkie nieaktualne informacje powinny być również usunięte.

Kiedy dane zostaną zaktualizowane i zweryfikowane, analityk aplikacji migruje dane do nowego systemu. Krok ten obejmuje utworzenie nowych baz danych, mapowanie pól bazy danych pomiędzy starym i nowym systemem oraz przeniesienie danych.

Testowanie na bazie developerskiej systemu ERP

Wszystkie interfejsy, funkcjonalności i raporty powinny działać w oparciu o rzeczywiste scenariusze i dane transakcyjne. Użytkownicy powinni również zweryfikować, czy procesy biznesowe przebiegają prawidłowo pomiędzy działami. Ważne jest, aby system został dokładnie przetestowany przed datą uruchomienia. Trening użytkowników, omówione poniżej, jest kolejną okazją do sprawdzenia, czy w systemie nie występują błędy.

Szkolenie użytkowników przed Go-Live

Przeszkolenie użytkowników wymaga znacznego czasu i wysiłku. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pracownicy mają również wykonywać swoje normalne obowiązki w całym procesie. Jak długo to trwa będzie zależeć nie tylko od wielkości i złożoności rozwiązania ERP, ale także od  mentalności. Głównie pracowników, że muszą zmienić nawyki pracy ze starego systemu ERP.

 

ponad połowa wdrożeń ERP ma problemy operacyjne po uruchomieniu, co jest często przypisywane do nieodpowiedniego przeszkolenia użytkowników.

Oczywiście wyżej wymienione kroki nie są wszystkim tym na co powinniśmy zwracać uwagę. Taka wiedza jest bardzo cenna i posiadają ją specjaliści z branży ERP. Portal myERP oraz firma mindbox chętnie dzielą się taką wiedza. Dlatego stworzyliśmy specjalny webinar gdzie krok po kroku wdrożymy wszystkich zainteresowanych w najważniejsze aspekty wyboru systemu oraz jego wdrożenia.