Polskie firmy produkcyjne w większości zaliczają się do sektora średnich przedsiębiorstw, dlatego proces przygotowania produkcji nowych wyrobów gotowych może różnić się w porównaniu do tego jak może on wyglądać w przypadku międzynarodowych korporacji. Efektem procesu przygotowania produkcji musi być nowy wyrób gotowy, który pozwoli na konkurowania na rynku lokalnym i globalnym.

Nie każda firma jednak jest w stanie konstruować swoje produkty i planować ich produkcję w taki sposób aby osiągnąć sukces. Kluczem do wygranej może okazać się pomoc ze strony nowoczesnego systemu ERP dla firm produkcyjnych, oraz wiedza i doświadczenie konsultantów firmy wdrażającej tego typu rozwiązania.

Integracja pracy kluczem do optymalizacji produkcji

Tworzenie nowego produktu to wieloetapowy proces, który zależny jest od rozwiązań pozyskanych na etapie konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji. Konstrukcyjne przygotowanie produkcji to podproces mający za zadanie odpowiedzieć na pytania co chcemy produkować, w jaki sposób chcemy to wyprodukować, oraz w jakim kształcie i formie. Technologiczne przygotowanie produkcji to zestaw czynności, które należy wykonać aby określić jakimi technologiami i metodami można wytworzyć planowany produkt i za pomocą jakich produktów.

W ramach konstrukcyjno-technologicznego przygotowania produkcji należy skompletować odpowiedni zapis techniczny np. w formie rysunków technicznych uwzględniających cechy szczególne produktu, jak również karty produktu opisujące jego parametry i funkcje. Nowoczesny system ERP taki jak proALPHA ERP pozwala na integrację z rozwiązaniami CAD, dzięki czemu na etapie projektowania konstrukcyjnego planowany produkt posiada wszystkie rysunki techniczne dostępne na wyciągnięcie ręki.

Tworząc nowy produkt należy zdefiniować technologię jego wytworzenia. Oprogramowanie ERP dla firm produkcyjnych posiada bogatą paletę funkcji ułatwiających to zadanie. Dla każdego produktu zdefiniować można wiele technologii czyli opisów formalnych co do tego jakie operacje muszą zostać wykonane, gdzie (na których stanowiskach roboczych) i z jaką kolejnością aby poprawnie wytworzyć wyrób.

Technologia musi uwzględniać wariantowość ze względu na obowiązek wykorzystania różnych maszyn w zależności od cech i parametrów konkretnych egzemplarzy wyrobu zleconych do produkcji. Zadanie to wydaje się skomplikowane ale z pomocą systemu informatycznego staje się dziecinnie proste.

Wsparcie konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji systemem ERP

Firmy produkcyjne, często nieświadomie, korzystają z metodyki współbieżności realizacji pracy (tzw. Concurrent Engineering), która zakłada zintegrowanie procesów projektowania wyrobów i ich realizacji na produkcji. Właśnie w oparciu o taką metodykę tworzone są systemy informatyczne klasy ERP dedykowane firmom produkcyjnym. W błyskawicznym tempie można w nich uruchomić nowy projekt przygotowania produkcji pod nowy wyrób lub modyfikację już istniejącego i przeprowadzić go zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy. Każdy pracownik firmy produkcyjnej biorący udział w zintegrowanym procesie projektowania, konstruowania, definiowania technologii, planowania produkcji i jej realizacji korzysta z jednej, wspólnej bazy danych, a całość procesu może być obserwowana „z lotu ptaka” od pierwszych kresek w systemie CAD po wystawienie faktury w module sprzedażowym.

Informacje zebrane w bazie danych dotyczące wcześniej zaprojektowanych i wdrożonych w życie produktów zamieniają się w skarbnicę wiedzy. Wykorzystując te dane do tworzenia specjalistycznych analiz, kadra zarządzająca firmy produkcyjnej może podejmować lepsze decyzje wysoko i niskopoziomowe odnośnie kierunku rozwoju całej firmy jak i jej poszczególnych produktów.

 
PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI W SYSTEMIE ERP - zrzut ekranu systemu proALPHA ERP

RYS. 1 PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI W SYSTEMIE ERP

Świetnym przykładem raportu, który umożliwia między innymi możliwość wprowadzenia usprawnień w procesie konstruowania i planowania produktu jest raport kosztów produkcji, który pokazuje jakie realne wartości generują poszczególne produkty w porównaniu do wartości planowanych na etapie planowania produktu, oraz na etapie wycen poszczególnych zleceń.

Przygotowanie produkcji pod katem konstrukcyjno-technologicznym to zagadnienie skomplikowane i nieliczni są w stanie opanować ten proces do perfekcji. Aby osiągnąć przewagę nad konkurencją warto wdrożyć system ERP dla firm produkcyjnych, który wspiera organizacje takie jak Twoja w projektowaniu wyrobów, a następnie planowaniu, realizacji i rozliczeniu produkcji. Wybierz system ERP taki jak proALPHA aby mieć pewność, że sięgasz po rozwiązanie wybierane przez profesjonalistów z całego świata i otrzymujesz wsparcie konsultantów o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu.

 

OBEJRZYJ MATERIAŁ VIDEO O TYM JAK PRZYGOTOWAĆ PRODUKCJE „POD PROJEKT” NA PRZYKŁADZIE ZABUDOWY POJAZDÓW.