Sztuczna inteligencja jest wszędzie. Jeżeli nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, codziennie korzystasz z pracy inteligentnych algorytmów. Standardem w codziennym życiu stają się cyfrowi asystenci: pomagają w planowaniu i realizacji codziennych zajęć, odpowiadają na pytania i rozwiązują problemy. Sztuczna inteligencja w codziennej pracy coraz skuteczniej wspiera również biznes. Asseco Genius to jedno z rozwiązań, które sprawia, że nasze systemy ERP są inteligentne.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Hasło „sztuczna inteligencja” (z ang. artificial intelligence – w skrócie: AI) jest obecnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Choć popularny ostatnio ChatGPT daje praktycznie każdemu użytkownikowi Internetu możliwość „dotknięcia” sztucznej inteligencji, to świadomość tego, co się za nią kryje, pozostaje wciąż jeszcze niewielka. Największym mitem jest przypisywanie sztucznej inteligencji samoświadomości. Być może kiedyś do tego dojdzie, lecz aktualnie AI nie jest świadoma swego istnienia.

To jednak nie przeszkadza jej w pisaniu sensownych i poprawnych językowo tekstów na dowolny temat, wygrywaniu w szachy z mistrzami, prowadzeniu autonomicznych pojazdów czy zarządzaniu systemami typu smart home. AI – na podstawie pisanych przez człowieka algorytmów¬ – potrafi też rozpoznawać preferencje użytkowników portali zakupowych, platform z filmami i muzyką, aby dobierać odpowiednio reklamy i tworzyć spersonalizowane oferty.

Co może robić sztuczna inteligencja w ERP?

Zbiera ona i przetwarza dane, aby móc służyć użytkownikom podpowiedziami i sugestiami, które ułatwiają codzienną pracę. Jak to wygląda w szczegółach, zaprezentujemy na przykładzie rozwiązania Asseco Genius.

4 składniki inteligentnego systemu ERP by Asseco

Asseco Genius to zestaw funkcjonalności, które wzmacniają możliwości systemów Wapro ERP,Macrologic ERPSoftlab ERP. Asseco realizuje koncepcję wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie w czterech aspektach.

 Inteligentny asystent użytkownika

Na przykładzie asystenta można pokazać, jak działa sztuczna inteligencja w codziennej pracy w systemie ERP. Każdy z użytkowników systemu może zadać inteligentnemu asystentowi pytania związane ze swoimi obowiązkami. Mogą one dotyczyć sprzedaży, prowadzenia magazynu, spraw HR czy innych obszarów zarządzanych w firmowym systemie ERP. Ponadto cyfrowy asystent może przypominać o sprawach czekających na podjęcie decyzji(np. przygotowania danych do sporządzenia JPK_V7, akceptacji faktur i cenników) oraz innych zadaniach do wykonania.

Sztuczna inteligencja w ERP od Asseco nie ogranicza się do odpowiedzi kontekstowych, ściśle związanych z zadaniem, którym aktualnie zajmujesz się jako pracownik. AI potrafi łączyć dane z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Gdy prosisz o konkretny dokument lub zestaw dokumentów, np. o zamówienia z jakiegoś okresu (najnowsze, z poprzedniego dnia), możesz również uzyskać wszystkie związane z nimi dane. Asystenta nie zaskoczy np. pytanie o telefony lub maile osób do kontaktu: jeżeli tylko znajdują się w systemie, niezwłocznie zobaczysz je na ekranie. Interesującą funkcjonalnością jest podpowiadanie następnego kroku. Na przykład po pytaniu o to, kiedy tracą ważność badania okresowe, asystent wyświetli listę pracowników i zapyta, czy chcesz wygenerować dla nich skierowania do ośrodka medycyny pracy.

Sztuczna inteligencja w firmie wyręcza personel z czasochłonnego przeglądania i wyszukiwania dokumentów. Aby otrzymać potrzebne informacje, wystarczy zapytać asystenta: nie musisz wpisywać zapytań z klawiatury – inteligentny asystent przyjmuje również komendy głosowe. Jest to szczególnie przydatne przy wykonywaniu prac fizycznych – np. w magazynie – kierownik może głosowo polecić asystentowi wysłanie wiadomości do innego pracownika organizacji.

 Personalizacja systemu dla każdego użytkownika

Inteligentny system ERP sam dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Sztuczna inteligencja Genius by Asseco monitoruje Twoje działania w systemie, a następnie proponuje zmianę interfejsu, na taki, który poprawi ergonomię i wydajność Twojej pracy. Potrafi także na podstawie najczęściej wykorzystywanych funkcji, podpowiadać konkretne działania do wykonania. Możesz odrzucić propozycję lub zgodzić się na ukrycie nieużywanych funkcji i dopasowanie wyglądu ekranu do swoich potrzeb.

 Automatyzacja i wsparcie procesów

Celem Asseco Business Solutions jest maksymalna automatyzacja procesów biznesowych.W efekcie sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwie (a dokładnie w systemie ERP) przejmuje coraz więcej czasochłonnych, powtarzalnych czynności. Przykłady działania AI oraz realnej automatyzacji pracy można mnożyć. Jak to wygląda w poszczególnych sektorach firmy?

  • finanse i księgowość – automatyzacja obiegu faktur zakupu dzięki pobieraniu z KSeF i podpowiedziom sztucznej inteligencji dotyczącym osoby akceptującej i oznaczeń kosztowych; automatyczne tworzenie wezwań do zapłaty, list przelewów i rozrachunków, kontrola wydatkowania i aktualizacja budżetów;
  • kadry i płace – automatyzacja korekt składek przekazywanych do ZUS, naliczania listy płac, obiegu wniosków urlopowych i wymiaru urlopu wypoczynkowego i wiele innych;
  • logistyka, WMS, produkcja – m.in. automatyzacja kompletacji, zarządzania zapasami, tworzenia planów strategicznych i operacyjnych, tworzenie kalendarza zadań i automatyczne generowanie zamówień do dostawców.
 Inteligentne analizy

Automatyczne raportowanie to standardowy składnik każdego systemu ERP. Asseco Genius oferuje znacznie więcej: nie ogranicza się do sortowania i zestawiania danych, lecz na ich podstawie tworzy analizy predykcyjne. Algorytmy analizy statystycznej i uczenia maszynowego przetwarzają aktualne i historyczne dane, aby tworzyć prognozy wystąpienia określonych zdarzeń w przyszłości.

Predykcja maszynowa pozwala m.in. przewidywać opóźnienia płatności od wybranych grup klientów, poziom sprzedaży dla produktów i odbiorców czy poziom absencji pracowników. Wykorzystanie prognoz tworzonych przez sztuczną inteligencję do planowania działalności przedsiębiorstwa to prawdziwa rewolucja. Oznacza podejmowanie decyzji nie na podstawie przeczuć czy intuicji innych, ale rzeczywistych danych.

Jakie korzyści daje sztuczna inteligencja w firmie?

Funkcjonalności, które umożliwia Asseco Genius dają szereg wymiernych korzyści biznesowych:

  • optymalizacja kosztów – dzięki sztucznej inteligencji obsłużysz większą liczbę spraw i klientów, a do tego zrobisz to szybciej i bez zwiększania zatrudnienia;
  • płynność procesów biznesowych – inteligentny asystent nie pozwoli Ci zapomnieć o ważnych terminach, decyzjach i sprawach do załatwienia, dzięki czemu poprawisz workflow i cashflow;
  • automatyzacja – sztuczna inteligencja w ERP pozwala na zwiększenie zakresu automatyzacji procesów, co przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów pracy, zwiększenie wydajności i tempa załatwiania spraw, oraz redukcję liczby błędów;
  • większy odsetek trafnych decyzji – zarządzanie oparte na danych (a nie na intuicji) jest o wiele efektywniejsze i obniża poziom ryzyka biznesowego;
  • komfort pracy – inteligentny asystent nadzoruje pracę, pozwala skupić się na istotnych zagadnieniach, a nie na mozolnych, mało kreatywnych, powtarzalnych czynnościach.

Wykorzystanie AI to znak rewolucji w biznesie. Inteligentne algorytmy rozwijają się w ogromnym tempie, a ich wpływ na przedsiębiorstwa gwałtownie rośnie. Wykorzystaj go na swoją korzyść i postaw na inteligentny system ERP z Asseco Genius.