Chmura obliczeniowa stanowi sedno nowej strategii biznesowej ze względu na swoją szybkość, skalowalność, wszechobecność i przyjazny user-experience.

 

W czasach, gdy utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa nad pozostałymi firmami wymaga ciągłego rozwoju i stawiania na innowacyjne rozwiązania z pomocą przychodzi chmura obliczeniowa. Strategia oparta na inteligentnym systemie ERP w chmurze pozwala na realizację celów biznesowych i zwiększenie efektywności, wydajności i ostatecznie zysków firmy.

 

Inteligentna chmura ERP stymuluje tworzenie wartości, zapewniając kompleksową inteligentną automatyzację procesów biznesowych.

 

Czym właściwie jest chmura? Cloud computing to nic innego jak dostęp do tak zwanych usług obliczeniowych – serwerów, magazynów, baz danych i sieci – za pośrednictwem Internetu. Na rynku dostępne są trzy rodzaje chmur: prywatne – będące częścią organizacji, która dostarcza oprogramowanie, publiczne – dostarczane przez zewnętrzne podmioty oraz hybrydowe, które są połączeniem chmur prywatnych i publicznych.

 

Jakie korzyści przynosi migracja do cloud computing?

Łatwiejsze zarządzanie, konsolidacja w centrum danych, większa mobilność czy bezpieczeństwo danych. Jak wynika z badań Komisji Europejskiej w 2012 roku aż 80% firm korzystających z chmury odnotowało spadek kosztów związanych z IT o 10-20%. Na te oszczędności składają się: eliminacja konieczności zakupu serwera oraz kosztów jego amortyzacji, brak kosztów związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych specjalistów IT, zmniejszenie kosztów bieżących.

 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się skorzystać z chmury obliczeniowej wskazują liczne przewagi nad tradycyjnymi rozwiązaniami: usprawnienie działań biznesowych, poprawa szybkości działań i wdrożeń.

 

To właśnie z powodu tych zalet zarówno duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się przenieść do chmury również bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak CRM czy ERP.

Systemy klasy ERP dają możliwość zintegrowanego zarządzania różnymi rodzajami danych (finansowymi, logistycznymi, danymi produkcji itd.) i prezentacji ich w ujęciu analitycznym pozwalając usprawnić planowanie, realizację i kontrolę procesów biznesowych firmy. Ułatwia to optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

 

Wdrożenie i utrzymanie systemów ERP, jako bardziej złożonych i skomplikowanych rozwiązań IT, wymaga jednak większych nakładów, zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i osobowych. Konieczne jest zatem zbudowanie i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury IT (np. serwerownie, serwery, zakup oprogramowania), jak również wyszkolenie zespołu administratorów i wreszcie ponoszenie kosztów związanymi z utrzymaniem i wszelkimi zmianami w trakcie używania systemu (np. upgrade’y technologiczne). Wszystkie te koszty są znaczącymi pozycjami w budżetach IT w każdej firmie.

 

Dużo tańszym, lecz nadal tak samo efektywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z cloud computingu. Przetwarzanie w chmurze często eliminuje konieczność zakupu licencji czy instalowania i administracji oprogramowaniem. Większość środowisk chmurowych po stronie dostawcy jest zbudowana z wykorzystaniem technologii, które umożliwiają uruchomienie aplikacji na wielu serwerach jednocześnie i z wykorzystaniem wielu baz danych. Ponadto jest to zupełnie niewidoczne dla użytkowników końcowych, którzy poprzez Internet mają dostęp do określonej usługi z dowolnego miejsca i urządzenia.

 

ERP w chmurze – korzyści

Skalowalność oraz możliwość automatyzacji procesów aktualizacji oprogramowania to największe zalety przemawiające za wdrożeniem systemu ERP działającego w chmurze. Użytkownicy wskazują także inne atuty: łatwe skalowanie systemu mniejsze koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz scedowanie na dostawcę usług związanych z aktualizacjami oraz modyfikacji odpowiedzialnych za sprawne działanie systemu.

 

Koronnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z chmurowych rozwiązań są niższe koszty budowy i późniejszej eksploatacji. Systemy ERP wymagają najczęściej bardziej skomplikowanej infrastruktury IT. W przypadku używania „ERP in cloud” bezpośrednie koszty budowy serwerowni, jej utrzymania, koszt zakupu serwerów, oprogramowania oraz nakłady na zarządzanie nimi są przeniesione na dostawcę. Odbiorcy, którzy de facto mogą współdzielić taką infrastrukturę, ponoszą miesięczne opłaty za jej użytkowanie.

 

Systemy te są bardziej dostępne i otwarte, nie wymagają instalowania specjalnych aplikacji na urządzeniach klientów oraz mogą być osiągalne na dowolnych urządzeniach. Dla firm posiadających dużą liczbę pracowników mobilnych zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa jest ogromną korzyścią. Dane dla takich pracowników dostępne są online i nie ma konieczności ich migracji z lokalnych urządzeń pracowników do systemu centralnego, co w zależności od charakterystyki prowadzonej działalności może znacząco wpływać na efektywność firmy. Jednocześnie rozwiązanie daje możliwość elastycznego rozwoju. Wraz ze wzrostem firmy (np. zwiększanie liczby pracowników czy rozszerzanie obszaru działalności) możliwe jest, w miarę prosty sposób, rozpoczęcie korzystania z nowych usług oferowanych przez dostawcę.

 

Właściciele firm przed wdrożeniem ERP w chmurze często zastanawiają się nad kwestią bezpieczeństwa danych. Nowoczesna technologia, rygorystyczne procedury i skomplikowane klucze zabezpieczeń spowodowały, że stopień technicznych zabezpieczeń systemów w chmurze jest wyższy niż przeciętny poziom zabezpieczeń w firmach z własną infrastrukturą IT. Wynika to chociażby z możliwości technicznych i organizacyjnych, jakie mogą wdrożyć więksi dostawcy, zajmujący się tym na większą skalę niż niewielkie firmy.

 

ERP w chmurze to rozwiązanie, przed którym nie ma ucieczki. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez organizację CSA (Cloud Security Alliance), aż dwie trzecie firm planuje migrację do systemów ERP działających w chmurze, mimo że wiele z nich wciąż obawia się o bezpieczeństwo wrażliwych danych oraz zgodność z regulacjami prawnymi. W 2021 roku firmy wydadzą 114,6 miliarda PLN na zakup chmurowych systemów ERP. Dla porównania wartość wszystkich usług świadczonych w chmurach publicznych to 1,016 biliona PLN. Takie prognozy opublikowano w raporcie CSA Impact of Cloud on ERP.

 

Skoro ERP w chmurze to nieuniknione rozwiązanie to warto znaleźć wiarygodnego partnera, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie usługi. Jedną z firm, o wieloletnim doświadczeniu jest Komputronik Biznes. To integrator rozwiązań na rynku IT, oferujący doradztwo i kompleksową obsługę przedsiębiorstw i instytucji. W swojej działalności skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i optymalizacji procesów w firmach.

 

Do tej pory zrealizowaliśmy szereg projektów dla najsilniejszych polskich marek, m.in.: Autostrada Eksploatacja, INEA S.A., Berlitz, Intrex czy Kimball Electronics Poland. Naszym partnerom oferujemy ultranowoczesne i efektywne rozwiązania IT w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług. Dzięki naszej pomocy firmy mogą optymalizować nie tylko procesy pracy, ale także koszty. Ogólnopolska struktura sprzedaży i obsługi projektów pozwala nam oferować także usługi projektowania sieci IT i ich bezpieczeństwa, aplikacji biznesowych, w tym ERP, tworzenia data center oraz rozwiązań dla retailu. Najwygodniejszą dla klientów formą wdrażania usług IT jest audyt oraz przygotowanie szytych na miarę rozwiązań. Nasi handlowcy są w tym pomocni – mówi Sebastian Pawłowski, wiceprezes zarządu Komputronik Biznes.

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy