Systemy ERP, z których dzisiaj korzystamy, mają wiele zaawansowanych funkcji, które możemy wykorzystać do zarządzania zasobami i procesami w przedsiębiorstwach.

W rzeczywistości najważniejszymi powodami wdrożenia systemu ERP są przede wszystkim zwiększenie wydajności, efektywności tychże procesów, poprawa jakości obsługi klienta i terminowość realizacji zamówień. Dlatego systemy ERP brane są pod uwagę jako pierwsza inwestycja w rozwój i poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W zależności od branży, w której dane przedsiębiorstwo działa, wraz z systemami ERP implementuje się dedykowane rozwiązania, które wspomagają jego funkcjonowanie w kluczowych obszarach biznesowych. Firmy logistyczne powinny zastanowić się nad zaawansowanym systemem, WMS, , firmy handlowe natomiast powinny rozważyć integrację z platformami e-commerce czy z firmami kurierskimi. Natomiast każda firma produkcyjna, która chce poprawić wydajność i efektywność swojej działalności, powinna rozważyć połączenie zalet systemu do zarządzania i realizacji produkcji z systemem zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS). 

 

CO TO JEST APS?

APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) to zaawansowany system sterowania produkcją, który optymalnie alokuje surowce i moce produkcyjne w celu zrównoważenia popytu i ograniczeń mocy produkcyjnych. Stanowi rewolucję w porównaniu z tradycyjnymi systemami planowania, w szczególności MRP (planowanie zasobów produkcyjnych).

Chociaż systemy ERP i APS mogą być  niezależnymi rozwiązaniami to największe korzyści przynosi ich synergia. Brak integracji tych narzędzi powoduje, iż sam system APS nie jest w stanie wykonywać swoich funkcji, odpowiadać na zmiany w podaży, popycie i procesach produkcyjnych. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych jedną z kluczowych funkcjonalności systemu informatycznego jest wsparcie w podejmowaniu decyzji dot. przyszłej produkcji, analizie oraz symulacji harmonogramów w czasie rzeczywistym i w efekcie wybór optymalnego planu. Za te elementy odpowiada właśnie system klasy APS.

Zaawansowane rozwiązania do planowania i harmonogramowania produkcji (APS) znajdują zastosowanie w niemalże każdym modelu produkcji, z pewnością doskonale wspierają złożone środowiska produkcyjne, w tym np. produkcja wysoce zaawansowanych produktów składających się z wielu komponentów, półfabrykatów, w produkcji zróżnicowanych produktów, również przy często zmieniających się wymaganiach. System klasy APS współpracujący z istniejącym w organizacji systemem ERP daje możliwość szybkiej analizy alternatywnych harmonogramów, zakładających różne scenariusze czy różne kryteria optymalizacji produkcji.

Podczas gdy systemy ERP koncentrują się na zarządzaniu zasobami, APS koncentruje się na zarządzaniu ograniczeniami, dzięki temu systemy te, łącznie dostarczają wszystkich niezbędnych informacji do optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez globalną firmę doradczą Crimson & Co, firmy wciąż wiążą kapitał obrotowy i ograniczają poprawę poziomu usług, opierając się na przestarzałych narzędziach planowania, które nie są w stanie wyjaśnić złożonych decyzji w łańcuchach dostaw.

Wyniki te pochodzą z przeglądu rynku APS (Advanced Planning & Scheduling), na który składały się oceny 600 procesów planowania w 100 firmach i 20 krajach, 50 wywiadów. Według tych danych ponad dwie trzecie ankietowanych nie wdrożyło systemu APS i dalej ufają starszym podejściom do planowania, czyli systemom ERP wspieranym przez szereg arkuszy kalkulacyjnych. Jednak udowodniono, że ERP wraz z APS to realne korzyści biznesowe. Udowodniono, że duet „ERP+APS” jest niezbędny dla firmy produkcyjnej.

Rys 1: widok programu VENDO.Alice od VENDO.ERP®

Korzyści z APS

Narzędzie APS zostało zaprojektowane do wspierania złożonych procesów planowania i efektywnej integracji wyników z systemem ERP. Zaawansowane funkcje oprogramowania do planowania i harmonogramowania umożliwiają uwzględnienie wielu parametrów, optymalizację i weryfikację harmonogramu produkcji w ciągu kilku minut.  A to tylko niektóre z korzyści współpracy ERP z APS.

APS daje Ci wiele korzyści:

  • wsparcie dla lepszego planowania sprzedaży i operacji (S&OP), w tym potrzeba zintegrowanego planowania scenariuszy „co jeśli” i analizy finansowej (wynik badania Crimson & Co – 32%);
  • ulepszona możliwość obsługi wykorzystania centrów planowania oraz ściślejsza integracja między planowaniem a harmonogramowaniem (wynik badania Crimson & Co – 26%);
  • szybkie wykrywanie i reagowanie w celu dostosowania się do zdarzeń w łańcuchu dostaw (wynik badania Crimson & Co – 19%);
  • Podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/7/24
  • Skraca czas rozplanowania (np. w VENDO.Alice 100 000 operacji do czasu poniżej 10 sekund)
  • Skraca cykl produkcyjny (np. w VENDO.Alice o 65%)
  • Zwiększa produktywność (wydajność) (np. w VENDO.Alice o 30%)
  • Zmniejsza produkcję w toku (np. w VENDO.Alice o 65%)
  • Redukuje zapasy półproduktów (np. w VENDO.Alice o 65%)
  • Zwiększa terminowości dostaw – obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń maksymalnie 95% w stosunku do poziomu sprzed wdrożenia VENDO.Alice

Wdrożenie oprogramowania do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) przeniesie Twoje procesy produkcyjne na wyższy poziom wydajności wykorzystując dane operacyjne, które już posiadasz w systemie ERP. APS to krok we właściwym kierunku zwiększania wydajności i usprawniania produkcji.

Tekst ukazał się w „Zaawansowane planowanie produkcji”, BPC Group, listopad 2021