Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym nie jest łatwym zadaniem. Konieczne jest nie tylko nadzorowanie właściwego procesu produkcji, ale również dbanie o właściwy poziom zapasów, dotrzymywanie terminów, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucję, kwestie finansowe i wiele, wiele innych.

 

Oczywiście, wszystkie te zadania można wykonywać samodzielnie lub z pomocą kilku systemów dla poszczególnych obszarów. Wymaga to jednak dużego nakładu pracy i związane jest z dużym ryzykiem popełnienia błędu.

ERP w firmie produkcyjnej – zarządzanie przedsiębiorstwem nie musi być skomplikowane

Jednak zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym nie musi być tak skomplikowane. Naprzeciw tym trudnościom wychodzą systemy ERP, których część jest dopasowana do wymagań firm produkcyjnych. Oczywiście wdrożenie systemu do zarządzania wiąże się z nakładem finansowym i wprowadzeniem zmian w kulturze zarządzania.

Zatem – czy warto wdrażać system ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym? Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak. Uruchomienie takiego systemu w firmie to szereg usprawnień i oszczędności zarówno finansowych jak i niefinansowych (np. oszczędność czasu, zasobów).

Korzyści z oprogramowania ERP dla firmy produkcyjnej – 10 najważniejszych zalet systemu

1. Usprawnienie procesów logistycznych

 • Zarządzanie i integracja łańcucha dostaw
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Zrównoważenie popytu i podaży
 • Wprowadzanie zamówień
 • Inwentaryzacja zapasów
 • Wysyłka i odbiór
 • Zarządzanie kadrami i płacami

2. Zoptymalizowany proces produkcji

 • Szczegółowe zaplanowanie procesu
 • Bom
 • Marszruty
 • Tworzenie gniazd produkcyjnych
 • Ułatwione utrzymanie struktur produkcyjnych
 • Wzrost efektywności procesu produkcyjnego
 • Łatwa identyfikacja opóźnień i przeciążonych/nieobciążonych zasobów
 • Ograniczenie “wąskich gardeł” produkcji
 • Zautomatyzowanie procesu produkcyjnego
 • Zarządzanie danymi produkcji

3. Obniżenie kosztów

 • Możliwość obliczenia dokładnego kosztu całkowitego wyrobu
 • Obliczanie rzeczywistych kosztów produkcji
 • Kontrola kosztów
 • Obniżenie kosztów IT
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych i administracyjnych

4. Optymalne wykorzystanie zasobów

 • Monitoring zużycia zasobów – energii, czasu, materiałów itd.
 • Zmniejszenie zużycia zasobów
 • Rejestracja odchyleń

5. Kontrola zapasów

 • Poprawa widoczności zapasów,
 • Zwiększenie dokładności zapasów
 • Zmniejszenie minimalnych zapasów magazynowych

6. Zautomatyzowane zarządzanie danymi

 • Scentralizowane dane – łatwy dostęp do aktualnej wersji (np. technologii)
 • Prosta aktualizacja technologii (wersje BOM, rysunki)
 • Lepsze analizy
 • Automatyczne zbieranie danych
 • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
 • Ustalanie poziomu dostępu do danych

7. Lepsza obsługa klienta

 • Dostarczanie produktów na czas
 • Automatyczne obliczanie możliwie najszybszej daty produkcji/dostawy
 • Zarządzanie jakością

8. Wsparcie w podejmowaniu najlepszych decyzji biznesowych

 • Dostęp do aktualnych danych
 • Ułatwione podejmowanie szybkich i właściwych decyzji biznesowych
 • Pełna widoczność procesów w przedsiębiorstwie
 • Przełożenie danych na konkretne informacje dzięki wymiarom analitycznym
 • Dostęp to prognoz (m.in. popytu)

9. Sprawne zarządzanie finansami

 • Zarządzanie finansami i kontrola kosztów (cost controlling);
 • Prowadzenie wielowymiarowych analiz wg towarów/grup/ klientów (branże, lokalizacja, struktura) kanałów dystrybucji itp.;
 • Obsługa wielu firm i zautomatyzowane tworzenie skonsolidowanych sprawozdań
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi;
 • Mechanizmy wspomagające kontrolę należności i zobowiązań
 • Automatycznie generowane monity i noty odsetkowe (windykacja);
 • Zarządzanie środkami trwałymi;

10. Rozwój i wzrost firmy

 • Łatwa zmiana modelu produkcji
 • Proste wprowadzanie nowych lokalizacji online
 • Możliwość zmiany modelu biznesowego bez kosztownych nowych systemów.

 

Kierowanie firmą staje się proste i dostępne

Dzięki systemowi ERP w firmie produkcyjnej kierowanie przedsiębiorstwem staje się proste i dostępne. Odpowiednio dobrany system nie tylko przechowuje informacje o działalności przedsiębiorstwa, pozwala na integrację z oprogramowaniem zewnętrznym, Business Intelligence (BI), portalami i stronami internetowymi, parkiem maszyn (Internet of things – IoT), itd. To wszystko dostępne jest dzięki wykorzystanej w systemie technologii API. Ważne, żeby system, który wybierzemy dla naszej firmy produkcyjnej, był skonstruowany z myślą o tym obszarze gospodarki. Warto wybrać system, który obsługuje BOM, marszruty czy struktury produkcyjne. 

Architekt rozwiązań, menadżer projektów, konsultant i trener. Prowadził wiele międzynarodowych projektów. Posiada doświadczenie w zakresie ERP, DMS, WMS, integracji.
Znajomość obszarów biznesowych: księgowość, logistyka, gospodarka magazynowa, produkcja, kontroling, usługi profesjonalne. Specjalizuje się w systemach Microsoft Dynamics NAV / BC, Rambase, Oracle NetSuite.

Piotr Podgórni

Dyrektor Działu Wdrożeń w IT Vsion