Koniec roku podatkowego i początek nowego roku to dla biur rachunkowych okres naprawdę intensywnej pracy. O czym należy pamiętać w kontekście deklaracji rocznych, prowadząc własne biuro?

 

Deklaracje roczne – podstawowe informacje

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi składania zeznania rocznego PIT – bez względu na to, jaką wybrał formę opodatkowania działalności gospodarczej. Roczna deklaracja PIT to rozliczenie podatku, stanowiące podstawę do jego zapłaty. Zawiera ona podstawowe informacje na temat kosztów, przychodów, wybranej formy opodatkowania czy ulg, którym podlega przedsiębiorca.

Osoby, które jako formę opodatkowania działalności wybrały skalę podatkową, składają deklarację PIT-36. W przypadku firm opodatkowanych podatkiem liniowym jest to PIT-36L, z kolei w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28. Właściciele firm opodatkowanych kartą podatkową są zobowiązani do złożenia formularza PIT-16A. Jeżeli przedsiębiorca posiada dwa rodzaje działalności opodatkowane na różne sposoby, musi złożyć dwie deklaracje.

 

Formularze PIT tylko w formie elektronicznej

Przygotowując się do złożenia w imieniu klientów poszczególnych deklaracji, trzeba pamiętać, że niektóre z nich można przekazać wyłącznie drogą elektroniczną. Mowa m.in. o formularzach PIT-11, PIT-4R czy PIT-8AR. Nie ma w tym przypadku znaczenia liczba klientów ani liczba zatrudnianych przez nich osób – od 2015 roku biura rachunkowe nie mogą przekazywać deklaracji w inny sposób. Przykładowo, przekazanie PIT-11 odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://www.podatki.gov.pl./, z kolei do składania formularza PIT-4R służy strona www Ministerstwa Finansów. Przesyłanie tych deklaracji jest więc możliwe dopiero po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Zapewnienie przez klientów pełnomocnictwa

W sytuacji, gdy klient biura rachunkowego nie udzielił księgowemu pełnomocnictwa, chcąc złożyć deklaracje roczne, biuro musi najpierw takie pełnomocnictwo uzyskać. Należy wówczas zadbać o wszystkie formalności związane z jego udzieleniem. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie płatnik zgłasza naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. W celu upoważnienia księgowego do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie w imieniu podatnika służy pełnomocnictwo UPL-1. Co ważne, to sam księgowy, a nie całe jego biuro, zostaje uprawniony do składania i podpisywania deklaracji za klienta.

Przeczytaj także: Co to jest czynny żal? – Symfonia

Ankieta do zeznań rocznych

Przed przystąpieniem do przygotowywania deklaracji PIT dla swoich klientów, biura rachunkowe mogą stworzyć ankietę, która okaże się pomocna podczas dalszej pracy. Ważne, aby obejmowała ona takie elementy jak rodzaj wykorzystywanych ulg podatkowych czy chęć rozliczania wspólnie z małżonkiem. Po otrzymaniu jasnych informacji w formie wypełnionych ankiet księgowi będą mogli znacznie szybciej przygotować deklaracje roczne, bez konieczności wykonywania dodatkowych telefonów do swoich klientów.