O Firmie

AZ Aurum Sp. z o.o. to firma sprzedająca monety i medale kolekcjonerskie, bulionowe oraz akcesoria numizmatyczne. Właścicielami AZ Aurum są osoby z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży wysyłkowej i numizmatycznej z bardzo dużym doświadczeniem marketingowym, operacyjnym i logistycznym.

Wyzwanie

Firma AZ Aurum oczekiwała wsparcie systemowego w zakresie prowadzonych działań sprzedażowych w różnych kanał sprzedaży.

W szczególności chciała usprawnić procesy związane z obsługą magazynu, wysyłki oraz sprzedaży subskrypcyjnej. Przedsiębiorstwo określiło również potrzebę rozliczania płatności wpływających na konto. Kluczową role odgrywał również proces sprzedaży z różnych lokalizacji magazynowych w tym u dostawcy.

Zaproponowane rozwiązania

Wdrożenie systemu Comarch ERP XL wraz z Comarch E-Sklep. Modułowość systemu Comarch ERP XL pozwoliła na obsługę magazynu, sprzedaży jak i integracji z kanałem E-Commerce. Dzięki wykorzystaniu dwóch produktów jednego producenta klient otrzymuję integralność pomiędzy różnymi aplikacjami oraz wsparcie tego samego producenta.

System ERP pozwolił również na prowadzenie całej działalności w jednej aplikacji od zakupów po sprzedaż wraz z rozliczeniem księgowym wszystkich prowadzonych działań. Należy podkreślić również skalowalność systemu. Jest on w pełni gotowy na obsługę zwiększającej się liczby dokumentów czy pracowników pracujących w systemie. Comarch ERP XL sprawdzi się również dla mniejszych przedsiębiorstw, które będą gotowe na ich ekspansję a oprogramowanie im to ułatwi. Kolejną ważną zaletą systemu jest jego otwarta architektura umożliwiająca integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz urządzeniami fizycznymi (maszyny, wagi, drukarki itp.). W ciągu roku aż 400 firm decyduję się na wdrożenie Comarch ERP XL. Oprogramowanie sprawdzi się również dla takich przedsiębiorstw jak firmy produkcyjne, handlowo-usługowe, usługowo-serwisowe.

Obszary funkcjonalne Comarch ERP XL:

Sprzedaż – skuteczne wsparcie zadań sprzedażowych i okołosprzedażowych, od zarządzania cenami i promocjami, poprzez realizację transakcji, po obsługę reklamacyjną

Zakupy planowanie odpowiedniego poziomu zapasów i obsługa procesów związanych z dostarczeniem niezbędnych artykułów do przedsiębiorstwa.

 Logistyka organizacja wysyłek do klienta oraz rozliczanie kosztów związanych z przywozem artykułów i dostarczeniem ich do odbiorców

Produkcja obsługa obszaru związanego z planowaniem, realizacją oraz rozliczaniem produkcji, zarówno jednostkowej, jak i seryjnej

Serwis kompleksowe zarządzanie zleceniami serwisowymi oraz parkiem maszynowym

CRM ewidencja kontaktów, zarządzanie zadaniami i wizytami handlowymi oraz pomoc w planowaniu i realizacji kampanii do klientów

BI(Business Intelligence) wsparcie w podejmowaniu decyzji poprzez zarządzanie obiegiem informacji z każdego obszaru firmy z wykorzystaniem intuicyjnych narzędzi raportowych

DMS automatyzacja powtarzalnych działań i schematów postępowania oraz zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów

Mobilność realizacja procesów sprzedażowych, magazynowych oraz zarządczych z wykorzystaniem urządzeńprzenośnych

Księgowość usprawnienie obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz dostarczenie kompleksowej informacji zarządczej

HR pełne wsparcie procesów kadrowopłacowych bez względu na formę zatrudnienia ƒ Środki trwałe skuteczne zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem

Projekty obsługa całego procesu zarządzania budżetem projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo

Comarch ERP XL wykorzystuje technologie:

Artificial Intelligence – wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji, czyli danych i algorytmów. Do zwiększenia ergonomii oprogramowania i jego użyteczności, a także do automatyzacji procesów w obszarze realizowania codziennych czynności oraz przyspieszenia czy sugerowania odpowiednich decyzji. 

BPM (Business Process Management) – modelowanie procesów biznesowych w celu ustalenia ścieżek postępowania w poszczególnych sytuacjach, informowania użytkowników o konieczności wykonania określonej czynności oraz automatycznej realizacji operacji w miejscach, gdzie zachodzi powtarzalny, niewymagający udziału pracowników scenariusz.

Machine learning – dostęp do systemu wyposażonego w technologię uczącą się na podstawie przeszłych oraz teraźniejszych danych, by udoskonalić przyszłe działania.

Internet of Things (Internet Rzeczy) – zapewnienie inteligentnego zarządzania parkiem maszynowym poprzez automatyczny przepływ informacji pomiędzy maszynami, czujnikami, sensorami a systemem ERP w celu szybkiej rejestracji procesu produkcyjnego, przewidywania awarii (predictive maintenance), czy ulepszenia oraz personalizacji wytwarzanych produktów.

Omnichannel – budowanie spójnych doświadczeń zakupowych dla klienta niezależnie od stosowanego kanału sprzedaży w Comarch ERP.

Backup – bezpieczny i wydajny proces backupu bazy danych systemu oraz możliwość archiwizacji, synchronizacji i udostępniania dowolnych danych firmowych.

Dla zapewnienia potrzebnej infrastruktury wybrany został Comarch Cloud jako platforma umożliwiająca dostęp do systemu oraz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wraz z mechanizmami odpowiedzialnymi za tworzenie i przechowywanie kopi bezpieczeństwa.

W celu realizacji procesów obsługi płatności Comarch ERP XL został zintegrowany z bankiem obsługującym AZ Aurum.

Usprawnienie procesu wysyłek zostało obsłużone przez dedykowaną aplikację rejestrującą listy przewozowe w systemie e-nadawca (Poczta Polska) oraz UPS. Dedykowana aplikacja automatycznie pobiera wszystkie informacje na temat adresu dostawy, wartości ubezpieczenia oraz wagi przesyłki.

Operator przez jedno kliknięcie rejestruję paczkę u kuriera i automatycznie na stanowisku drukowany jest list przewozowy. Aplikacja umożliwia generowanie pojedynczych paczek jak i wygenerowanie wszystkich paczek dla realizowanych zamówień. W programie został zaimplementowany mechanizm automatycznego wybierania kurierów na podstawie wartości przesyłki oraz mechanizm wyboru odpowiedniej paczki względem masy.

Sprzedaż cyklicznych kolekcji i ich generacja realizowana za pomocą dedykowanego programu. Aplikacja realizująca ten proces składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy tworzenia kalendarza w ramach, którego będą realizowane daty wysyłki.

W kalendarzu mamy możliwość definiowania konkretnych dat wysyłki lub datę początkową i interwał czasowy na podstawie którego mechanizm sam wyliczy daty wysyłki. Druga pozwala na ustalenie jakie produkty będą wysyłane kolejno.

Ostatnia moduł odpowiada już za generowanie odpowiednich dokumentów wraz z mechanizmem zmiany towaru w przypadku jego braku, jeśli na magazynie brakuje towaru to wysyłany jest kolejny dostępny. Mechanizm jest w pełni automatyczny jeśli klient zamówi towar subskrypcyjny automatycznie przypisany jest do niego aktualny kalendarz wysyłek.

Obsługa kilku lokalizacji magazynowych. Comarch ERP XL posiada moduł odpowiedzialny za obsługę logistyczną. Sprzedaż z różnych magazynów została w nim skonfigurowana. W celu pobierania stanów magazynowych u dostawcy stworzony został integrator, który co zadany interwał czasowy sprawdza stan towaru u dostawcy.