W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa starają się zwiększyć swoją efektywność, optymalizować koszty i poprawić jakość usług. Standaryzacja procesów jest jednym z kluczowych elementów realizacji tych celów. Wraz z rozwojem technologii i cyfryzacją, przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają się w kierunku chmury publicznej jako platformy, która umożliwia standaryzację procesów na szeroką skalę.

Chmura Publiczna: Klucz do Efektywnej Standaryzacji

Chmura publiczna stała się nieodzownym narzędziem dla organizacji, które pragną wykorzystać potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych i w pełni wykorzystać korzyści płynące z standaryzacji procesów. Dzięki chmurze publicznej przedsiębiorstwa mogą skorzystać z elastyczności, skalowalności i zaawansowanych narzędzi, które usprawniają proces standaryzacji w różnych dziedzinach, dlatego warto przyjrzeć się platformom, które oferują taką możliwość jak chociażby SAP Business ByDesign czy SAP S/4 Hana Cloud wdrażane przez firmę SUPREMIS.

Elastyczność i Skalowalność jako Zalety Chmury Publicznej

Chmura publiczna oferuje przedsiębiorstwom dostęp do usług i zasobów informatycznych na żądanie, eliminując konieczność inwestowania w infrastrukturę IT i zwiększając elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa mogą łatwo skalować swoje zasoby w chmurze publicznej, zarówno w górę, jak i w dół, w zależności od zapotrzebowania. To sprawia, że standaryzacja procesów staje się bardziej efektywna, ponieważ przedsiębiorstwa mogą stosować te same standardy i procedury na wszystkich poziomach organizacji, niezależnie od ich rozmiaru czy lokalizacji.

Zaawansowane Technologie Wsparciem dla Standaryzacji Procesów

Ważnym aspektem standaryzacji procesów w chmurze publicznej jest możliwość wykorzystania zaawansowanych narzędzi i technologii, takich jak analiza danych, uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z zaawansowanych analiz, aby lepiej zrozumieć swoje procesy i podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe. Wykorzystanie uczenia maszynowego pozwala na automatyzację rutynowych zadań, zwiększając efektywność i redukując błędy ludzkie.

Wspomniane wcześniej systemy SAP Business ByDesign i SAP S/4HANA Public Cloud są dwoma wiodącymi rozwiązaniami oferowanymi przez SAP, które łączą funkcjonalność biznesową z zaletami chmury publicznej. Oba systemy SAP zapewniają przedsiębiorstwom kompleksowe narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi, a jednocześnie umożliwiają łatwą i skalowalną standaryzację tych procesów.

SAP Business ByDesign jest rozwiązaniem przeznaczonym dla średnich i małych przedsiębiorstw, które poszukują zintegrowanego i elastycznego systemu ERP. Jedną z głównych zalet Business ByDesign jest jego gotowość do użycia w chmurze publicznej, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą korzystać z systemu bez konieczności inwestowania w infrastrukturę IT.

Standaryzacja procesów w SAP Business ByDesign jest możliwa dzięki dostarczanym w nim zestawom modułów i gotowym szablonom, które obejmują różne obszary funkcjonalne, takie jak finanse, sprzedaż, zakupy, produkcja czy zarządzanie projektami. Przedsiębiorstwa mogą dostosować te szablony do swoich specyficznych potrzeb i wymagań, a następnie wdrożyć je na szeroką skalę we wszystkich swoich oddziałach czy lokalizacjach. Dzięki temu standaryzacja procesów staje się spójna i jednolita, co przekłada się na większą efektywność operacyjną i lepszą kontrolę nad działaniami biznesowymi.

Natomiast SAP S/4HANA Public Cloud to nowoczesne rozwiązanie, które integruje zaawansowane możliwości SAP S/4HANA z elastycznym modelem chmurowym. Standaryzacja procesów w SAP S/4HANA Public Cloud jest wspierana przez bogate zestawy funkcji i modułów, które umożliwiają przedsiębiorstwom harmonizację procesów w obszarach takich jak finanse, kontrolling, magazynowanie, zarządzanie łańcuchem dostaw czy zarządzanie relacjami z klientami.

Dzięki chmurze publicznej, przedsiębiorstwa mogą dostosowywać i wdrażać standardy procesowe na różnych poziomach organizacji, a także szybko reagować na zmieniające się wymagania biznesowe. SAP S/4HANA Public Cloud oferuje również zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe, które umożliwiają lepsze zrozumienie procesów biznesowych i podejmowanie trafniejszych decyzji.

Doświadczony Partner w Wdrażaniu Systemów SAP

Zarówno SAP Business ByDesign, jak i SAP S/4HANA Public Cloud dostarczają przedsiębiorstwom skalowalne i bezpieczne środowisko chmurowe, które jest kluczowe dla standaryzacji procesów. Dzięki chmurze publicznej, przedsiębiorstwa mogą elastycznie dostosowywać swoje zasoby do zmieniających się potrzeb, a jednocześnie korzystać z nowoczesnych narzędzi analitycznych i technologii, które wspierają standaryzację i optymalizację procesów. To z kolei przyczynia się do większej efektywności operacyjnej, lepszej kontroli kosztów oraz doskonałego doświadczenia klienta.

Chmura Publiczna i SAP jako Klucz do Standaryzacji Procesów Biznesowych

Same rozwiązania nie będę jednak przynosić oczekiwanej wartości bez sprawdzonej firmy wdrożeniowej, która będzie odpowiedzialna za mapowanie potrzeb biznesowych i procesów zachodzących wewnątrz firmy. Firma SUPREMIS jako partner wdrożeniowych posiada w swoim portfolio 3 najbardziej znane systemy klasy ERP wyprodukowane przez SAP: SAP Business One, SAP Business ByDesign oraz SAP S/4 Hana Public Cloud. Dzięki temu podczas procesu handlowego oraz wdrożeniowego jesteśmy w stanie w sposób obiektywny wybrać rozwiązanie docelowe, które najbardziej pasuje do potrzeb oraz oczekiwań potencjalnego klienta ze względu na szeroką gamę rozwiązań i brak ograniczeń co do oferowanego systemu.

Key Account Manager, z 11-letnim doświadczeniem w sprzedaży. W swojej pracy łączę doświadczenie w pracy z klientem oraz umiejętność analitycznego myślenia, które udało mi się zdobyć kończąc studia z zakresu matematyki stosowanej w ekonomii. Poruszam się głównie w zagadnieniach związanych z doradztwem w zakresie systemów ERP z portfolio firmy SAP.

Maciej Kulka

Key Account Manager, SUPREMIS