CFI Systemy Informatyczne to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu 2021 i Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Firma CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 27,3 proc. To przyniosło nam tytuł Gepard Biznesu 2021.

Firma działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 7,8 proc. To dało nam tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło nam tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 17,3 mln zł, co dało nam tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

GRATULUJEMY!