VENDO.Alice – autonomiczny system do planowania i sterowania produkcją wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia.

 

Firma otrzymała to wyróżnienie za nowoczesność, użyteczność, jakość, oryginalność oraz potencjał innowacyjny. Laureaci Konkursu tworzą prestiżowe grono liderów polskiego biznesu. Kapitułę Konkursu „Laur Eksperta” stanowią eksperci reprezentujący instytucje naukowe, środowisko akademickie oraz środowisko praktyków biznesu.

 

VENDO.Alice wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji w harmonogramowaniu i planowaniu produkcją – Alice. Alice może także pracować z każdym systemem ERP niezależnie od producenta. Alice wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence) w procesie planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją. Jest to system uczący się, którego głównym celem jest praktyczne zastosowanie dokonań w dziedzinie sztucznej inteligencji do stworzenia w pełni autonomicznego systemu potrafiącego doskonalić się przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania na tej podstawie nowej wiedzy.

 

VENDO.Alice podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/7/24 i jest zawsze do dyspozycji.

 

Dzięki Alice skraca się czas rozplanowania 100 000 operacji do 10 sekund, wzrasta produktywność (wydajności) o 30%, redukcja zapasów półproduktów nawet o 65%, wzrost terminowości dostaw – obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń maksymalnie do 95%, zmniejszenie produkcji w toku o 65% i skrócenie cyklu produkcyjnego o 65%.

 

Rozwiązanie to posiada opinię o innowacyjności na skalę międzynarodową wydaną przez Akademię Leona Koźmińskiego i godło Najwyższa Jakość „Quality International 2020”.

 

 

 

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy