Odpowiednia wizualizacja jest niezbędna do przeprowadzania skutecznej analizy danych i podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Odnalezienie nieprawidłowości lub nietypowych zachowań w szeregu niczym się nie wyróżniających liczb i liter jest niezwykle trudne. Znacznie lepiej przyswojona zostanie informacja w formie kształtów i kolorów, która od razu skupia uwagę na tym, co jest istotne.

Wizualizacja danych umożliwia więc szybkie i łatwe zauważenie pojawiających się trendów, a co za tym idzie zrozumienie wzorców i relacji, które mogłyby pozostać pominięte w przypadku pracy na surowych liczbach. Dobrze zaprojektowana wizualizacja zamienia liczby w zrozumiałą informację biznesową, która przyciąga i zatrzymuje uwagę użytkownika w sposób skuteczniejszy niż zrobiłaby to tabela, czy arkusz kalkulacyjny.

Projektując wizualizacje i raporty przede wszystkim należy mieć na uwadze:

 • kto będzie z nich korzystać
 • na jakie pytania mają odpowiadać
 • na jakich urządzeniach będą wyświetlane
wizualizacje

Jaka wizualizacja danych będzie najlepsza?

Istnieje sporo sposobów wizualizacji, które można wykorzystać do przedstawienia danych. Jednak nie wszystkie z nich sprawdzą się na konkretnym zbiorze. Należy więc dopasować odpowiednią formę prezentacji do posiadanych danych.

Wskazówka – oko ludzkie bez liczenia widzi maksymalnie do 5 obiektów

Drugą kwestią jest fakt, że nie wszystkie wizualizacje są tak samo odbierane przez oko ludzkie. W niektórych przypadkach może być ciężko ocenić różnicę wielkości np. w wizualizacjach 3D. Może to prowadzić do pomyłek bo wielkości tak przedstawione mogą zostać różnie zinterpretowane.

Dlatego warto zapoznać się z podziałem wizualizacji najlepiej rozumianych przez człowieka do tych najmniej:

 • położenie (bliżej, dalej, wyżej, niżej)
 • długość (wykresy słupkowe)
 • kąt (nachylenie wszelkich linii, linie trendu)
 • obszar (większe, mniejsze na podstawie powierzchni)
 • wolumen (wszelkie wizualizacje 3D, wizualizacja na np. sześcianach)
 • kolor (sprawia najwięcej problemów)

Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniej wizualizacji do danych. Nie jest to łatwe zadanie bo każdy zbiór danych należy ocenić indywidualnie, a to zajmuje czas. Niektóre rozwiązania Business Intelligence potrafią samodzielnie na podstawie zbioru danych zaproponować odpowiednią formę ich wizualizacji.

Jak przedstawiać liczby na dashboardach?

Czasami konieczne jest przedstawienie wskaźników w formie liczb. Te niestety są ciężkie do interpretacji przez oko ludzkie. Zwiększenie rozmiaru i zmiana koloru sprawi, że z ciągu liczb znacznie łatwiej będzie odnaleźć interesujące nas informacje.

Wskazówka – dane zawsze należy prezentować w kontekście

Na dashboardach zarządczych nie należy umieszczać zbyt dużo danych szczegółowych. Ograniczenie ich ilości do najważniejszych wskaźników pozwala na szybsze dokonanie analizy i wyciągnięcie wniosków.

Jak używać kolory w wizualizacjach?

Należy mieć na uwadze, że kolorystyka wykorzystana w wizualizacjach może przekazać różny komunikat. Wynika to z faktu, że znaczenia kolorów są odmienne w różnych tradycjach kulturowych. Ma to szczególne znaczenie w międzynarodowych korporacjach.

Jeśli natomiast wizualizacje danych będą oglądane przez konkretną nację należy dostosować kolorystykę do jej znaczeń. Projektując kolory na dashboardzie warto wtedy wspomóc się gotowymi paletami. Dla przykładu poniżej paleta brytyjska, niemiecka i hiszpańska. Pomimo bliskiego położenia tych krajów widać znaczne różnice nie tylko w odcieniu, ale także w nasyceniu poszczególnych barw.

*źródło: https://flatuicolors.com/palette/defo

Natomiast w przypadku projektowania dashboardu dla międzynarodowych korporacji najkorzystniej będzie wykorzystać tzw. uniwersalną paletę, która jest wykorzystywana m.in. przez Google.

*źródło: https://flatuicolors.com/palette/defo

Innym problemem związanym z wykorzystaniem kolorów jest fakt, że u około 8% mężczyzn i mniej niż u 1% kobiet występują wrodzone zaburzenia rozpoznawania barw i najczęściej dotyczą widzenia barw w osi czerwono-zielonej. W takim przypadku warto wizualizacje opatrzeć dodatkowym oznaczeniem, które rozwieje wszelkie wątpliwości.

Kolorowanie w analizach dzielimy na:

 • sekwencyjne – stopniowanie używając jednej gamy kolorystycznej
 • zróżnicowane – przejście między dwoma kolorami z odpowiednim nasyceniem
 • jakościowe – z wykorzystaniem max. 5-7 kolorów – grupowanie wymiarów

Kolorem można oznaczyć zarówno miary, wymiary jak i wyrażenia. Zastosowanie techniki podążaj za kolorem (na różnych obiektach kolor oznacza to samo np. województwo mazowieckie) pozwala szybko zidentyfikować konkretną rzecz na całym dashboardzie analitycznym.

wizualizacjadanych

Dobre praktyki do zastosowania

Przygotowując wizualizacje danych na dashboardach należy zadbać o poniższe kwestie:

 1. Wybrać odpowiednią wizualizację
 2. Zawsze przedstawić kontekst
 3. Nanieść kolory tam gdzie ma to znaczenie
 4. Myśleć o odbiorcach (less is more)

Wraz z przyrostem danych skuteczna wizualizacja pomaga przekształcić ogromne ich zbiory w jasną, zrozumiałą informację biznesową oraz wykreować przydatne spostrzeżenia, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie wydajności, przychodów i zysków.

Rozwiązanie Business Intelligence dostarczane przez Humansoft potrafi automatycznie dostosowywać odpowiednie formy wizualizacji do konkretnego zbioru danych. Dzięki temu nie tylko ułatwia zrozumienie informacji, ale także przekłada się na zwiększoną efektywność procesu interpretacji danych oraz szybsze podjęcie decyzji biznesowych.