« Back to Glossary Index

B2B (ang. business-to-business) – określa relację występującą między podmiotami gospodarczymi (firmami / przedsiębiorstwami).

B2B obejmuje:

  •  przygotowanie ofert
  • przygotowanie zamówień
  • potwierdzania zamówień
  • płatności
  • realizację transakcji
  • szukanie nowych ofert
  • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
  • marketing.

W praktyce model Business-to-Business sprowadza się nie tylko do utworzenia łańcucha dostaw, lecz również do nawiązania kompleksowej relacji o długofalowym charakterze, obejmującej procesy zarządzania, sprzedaży, marketingu, logistyki, finansów .

Taki typ relacji reprezentują mniej lub bardziej złożone systemy informatyczne, aplikacje wspomagające komunikację pomiędzy partnerami i aktywnie wymieniające informacje handlowe między nimi.

W e-commerce oznacza współpracę, transakcję czy wymianę produktów/usług między dwoma podmiotami biznesowymi, np. producentem a hurtownikiem, hurtownikiem a sprzedawcą detalicznym itp. Podejmowanie decyzji B2B może odbywać się na więcej niż jednym poziomie. Na przykład, gdy sprzedawca spotyka się z kierownikiem działu w celu sprzedaży, kierownik działu musi uzyskać zgodę właściciela firmy przed zamknięciem proponowanej sprzedaży.

Wróć do słownika pojęć