Wybuch pandemii to nie tylko czas nieoczekiwanych zmian, to przede wszystkim okres nieszablonowych rozwiązań. Zmiany często są dobre, bo pobudzają do działania i rozwoju. Dają siłę napędową do powstawania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które z kolei pozwalają na szybkie przystosowanie się do nowego otoczenia i zaakceptowanie nieuniknionego postępu.

Już od kilku lat, na długo przed pandemią, zwracano uwagę na konieczność dalszych inwestycji w digitalizację i automatyzację procesów w firmach. Bowiem innowacyjne rozwiązania, szczególnie w turbulentnej rzeczywistości, są korzystne dla pracowników, a także pozwalają zbudować odporność na częste zawirowania gospodarcze.

W ostatnich miesiącach o zaletach programów usprawniających różnorakie procesy przekonali się sami użytkownicy. Widać to zwłaszcza na przykładzie procesów kadrowo-płacowych, kiedy zostały wdrożone regulacje prawne wynikające z przejścia w tryb pracy zdalnej. W tym obszarze nastąpiła duża dynamika zmian.

O krok przed zmianą

Firmy, które na rynku działają nie tylko reaktywnie, ale też wyznaczają trendy w obszarach digitalizacji i automatyzacji, w trudnych czasach są najskuteczniejsze. Takim inicjatorem jest właśnie Unit4 Polska – dostawca oprogramowania Teta. Oferuje też funkcjonalne systemy informatyczne, zapewniające realizację obowiązków pracodawców i firm w obszarach regulowanych przepisami.

Dostosowanie modułu PPK

Unit4 Polska wraz z Grupą Roboczą PPK wypracowało standard wymiany danych PPK na linii pracodawca-instytucja finansowa. Dzięki pracy programistycznej i wdrożeniowej Unit4 Polska zaproponowało format pliku, który trafia do agenta transferowego, a jest powszechnie wykorzystywany przez firmy, nawet te korzystające z innych systemów. Zmiany objęły też publikację nowego modułu czy dostosowanie aplikacji np. pod kątem składników płacowych. W taki sposób udało się obsłużyć kilkuset klientów w zakresie wdrożenia i uruchomienia modułu PPK.

Digitalizacja obszaru HR

Unikatowe działania w obszarze HR, to kolejna domena, w której Unit4 Polska odnosi sukcesy. Dzięki funkcjonalnemu oprogramowaniu Teta HR przedsiębiorcy zyskują możliwość przeniesienia większości działań z zakresu HR do formy cyfrowej. Rozwiązanie pozwala także na:

  • cyfrowe podpisywanie dokumentów,
  • prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej e-teczki,
  • w pełni cyfrowy proces przeglądu wynagrodzeń, umożliwiający weryfikację zarobków pracowników względem standardów rynkowych lub indywidualnych regulacji firmy,
  • przepływ informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie formalnych procedur prawnych oraz wewnętrznych rozwiązań.

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Czas pracy to kolejny aspekt, z którym podczas kryzysu pandemicznego musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. W regularnej pracy stacjonarnej wdrożone systemy do planowania i rozliczania czasu pracy były już zweryfikowane. Dlatego, gdy pełnienie przez pracowników obowiązków służbowych zostało przeniesione na home office, pojawiła się potrzeba implementacji rozwiązań cyfrowych w zakresie kontroli czasu pracy.

Unit4 Polska (jeden z głównych dostawców systemów HR) zaproponowało narzędzie, które jest dedykowane tym czynnościom oraz zgodne z polskimi przepisami – time and attendance. Opierające się na ponad 30 walidacjach przepisowych, narzędzie sprawdza czy czas pracy zarówno podczas planowania, jak i rozliczania jest zgodny z przepisami.

Szybcy i skuteczni

Tworzenie opisanych procesów było zainicjowane potrzebą wynikającą z obserwacji rynku i zapotrzebowania klientów. Wiele innowacyjnych rozwiązań tworzonych jest jednak na bieżąco. Wynika to z konieczności dostosowania narzędzi do szybko zmieniających się regulacji prawnych, a wprowadzanie tych zmian, to każdorazowo bardzo pracochłonny proces. Ponadto Unit4 opracowało rozwiązania, które wspierają firmy w weryfikacji rachunków bankowych – White list, narzędzia do elektronicznej ewidencji pracy zdalnej oraz dodatkowych świadczeń ZUS.

Jak widać na opisanych przykładach, technologia pozwala łatwiej zaadaptować się do niestabilności rynkowej, a jej zastosowanie to obecnie konieczność.

Źródło : https://teta.unit4.com/pl

 

Mateusz Łaba

Mateusz Łaba

Key Account Manager