Innowacyjna transformacja sposobu zawierania umów – z tradycyjnego na elektroniczny – nie tylko przyspieszyła i uprościła ten proces. Uwolniła też czas pracowników, umożliwiła redukcję kosztów oraz wyeliminowanie błędów i osobistych wizyt w biurze. Sprawdź, jak łatwe jest zawieranie umów drogą elektroniczną w środowisku enova365.

Najważniejsze informacje:

W tym artykule opowiemy o tym, w jaki sposób firma Blacksoft – Autoryzowany Partner enova365 – przyspieszyła i uprościła proces podpisywania umów w firmie Adiutor Sp. z o.o.. Jeżeli go przeczytasz dowiesz się między innymi:

 • dlaczego firma Adiutor chciała przejść na zawieranie umów drogą elektroniczną?
 • jak przebiegał proces podpisywania umów przed wdrożeniem rozwiązania Blacksoft?
 • z jakich etapów składa się teraz zawarcie e-umowy?
 • jakie oprogramowanie wykorzystano do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania w Adiutor?
 • jak Adiutor skorzystał, dzięki wdrożeniu?

Jak wyglądał proces generowania i podpisywania umów w Adiutor przed wdrożeniem pełnej automatyzacji

Adiutor Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Toruniu, w województwie kujawsko-pomorskim, obecna na rynku od 2006 roku. Specjalizując się w branży opieki, firma ma na celu zapewnienie legalnego zatrudnienia dla opiekunów osób starszych na terenie Niemiec. Głównym obszarem aktywności firmy Adiutor jest świadczenie usług opieki oraz szeroko rozumianej pomocy w domu.

Jeszcze przed wdrożeniem pełnej automatyzacji procesu zawierania umów drogą elektroniczną firma pracowała w środowisku enova365, korzystając z wcześniej wdrożonego modułu Kadry Płace.

Przed wdrożeniem autorskiego rozwiązania zaprojektowanego przez firmę Blacksoft proces zawierania umów w Adiutor przebiegał następująco.

Przygotowane przez Blacksoft wydruki umów zlecenie były generowane w firmie Adiutor i drukowane z poziomu formularza pracownika w module Kadry Płace enova365. W kolejnym kroku zawierano je w formie papierowej.

proces-zawierania-umow-przed-wdrozeniem-automatyzacji-1110x556

Dane na wydruku umowy zlecenie wczytywały się w sposób automatyczny zależnie od zleceniobiorcy, z którym umowa była nawiązywana. Były to między innymi: numer umowy, imię i nazwisko zleceniobiorcy oraz adres zleceniobiorcy, jego dane kontaktowe, dane o firmie zlecającej, numer REGON, NIP, KRS czy okres trwania umowy. Był to pierwszy krok w stronę automatyzacji całego procesu generowania i podpisywania umów w firmie Adiutor.

Generowanie umów w formie elektronicznej, obsługa ich wysyłki, elektronicznego zatwierdzania oraz integracja całego procesu z systemem enova365 były następnymi celami dla zespołu Blacksoft.

Naszym głównym celem było dostarczenie Klientowi kompleksowego i efektywnego narzędzia, które umożliwi szybki i sprawny proces generowania, wysyłki i zatwierdzania umów zawieranych drogą elektroniczną, co zminimalizowałoby potrzebę osobistych wizyt zleceniobiorców w biurze. Naszym priorytetem było także zapewnienie wsparcia technicznego na każdym etapie wdrożenia dodatku oraz po jego zakończeniu
Michał Szewczyk

CEO, Blacksoft

Przejście na zawieranie umów drogą elektroniczną

Dodatek „Zawieranie umów drogą elektroniczną” w początkowym etapie umożliwia wygenerowanie umowy zlecenie do wysyłki elektronicznej. Proces ten przebiega następująco.

 1. Wprowadzenie zleceniobiorcy do systemu

Pracownicy działu kadr i płac wprowadzają w sposób standardowy nowego zleceniobiorcę do systemu. Uwzględniają przy tym jego dane kontaktowe – adres e-mail oraz numer telefonu – które są niezbędne do prawidłowego działania dodatku.

 1. Wysyłka e-umowy do zleceniobiorcy

Wysyłkę umowy elektronicznej (tzw. e-umowy) do zleceniobiorcy na wskazany adres e-mail obsługuje worker „Generowanie umowy”. Po jego kliknięciu zleceniobiorca dostaje wiadomość e-mail z odnośnikiem do umowy.

wysylka_eumowy-1110x430

Umowa generowana przez Harmonogram zadań dotarła do zleceniobiorcy

 1. Uzupełnienie danych przez zleceniobiorcę

Odnośnik odwołuje się do strony obsługiwanej przez IIS. Zleceniobiorca podaje tam swój numer PESEL, a po jego zatwierdzeniu otrzymuje wydruk w formacie PDF, wygenerowany z poziomu enova365.

Zleceniobiorca akceptuje oświadczenia i zgody oraz uzupełnia pola z numerem konta bankowego i nazwą banku. Dostępna jest również możliwość wypłaty gotówką.

 1. Otrzymanie przez zleceniobiorcę tokenu

Po wypełnieniu pól i akceptacji oświadczeń zleceniobiorca dostaje powiadomienie SMS z uniwersalnym numerem tokenu. Token ten podaje na stronie jako ostateczny etap zawarcia umowy drogą elektroniczną. Można powiedzieć, że umożliwia on podpis online.

 1. Podpis online umowy przy pomocy tokenu

Wpisanie przez zleceniobiorcę tokenu powoduje jednoczesną aktualizację w cechach na formularzu umowy w enova365.

Zmienia się stan umowy, wyświetlają się informacje o dacie i godzinie podpisania umowy, numerze tokenu, adresie e-mail zleceniobiorcy oraz jego numerze PESEL. Pracownik ma również dostęp do tego samego odnośnika do umowy, jaki otrzymał zleceniobiorca w wiadomości mailowej.

 1. Możliwość wygenerowania wydruku podpisanej umowy

Te zaktualizowane informacje umożliwiają pracownikowi wygenerowanie przygotowanego przez Blacksoft wydruku podpisanej umowy zlecenie, opatrzonej specjalnie przygotowaną pieczątką w miejscu podpisu zleceniobiorcy.

Moduły enova365 i rozwiązania Blacksoft wykorzystane przy wdrożeniu

W omawianym rozwiązaniu wykorzystano następujące moduły enova365:

 • Kadry i Płace – moduł systemu ERP enova365, który usprawnia pracę pracowników działów kadr, w tym umożliwia ewidencję i rozliczanie umów – także umów z pracownikami zewnętrznymi,
 • CRM – moduł systemu ERP służy przede wszystkim do zarządzania relacjami z klientami, w tym pozwala gromadzić informacje o wszystkich czynnościach i zadaniach wykonanych w stosunku do klienta,
 • Harmonogram zadań to moduł systemu enova365, który sprawia, że niektóre zadania, dotąd wykonywane przez człowieka mogą być inicjowane przez system.

Dodatkowo wykorzystano autorską aplikację webową Blacksoft, kompatybilną z enova365, która obsługuje wygenerowane z programu umowy.

Umożliwia zleceniobiorcom zapoznanie się z umową oraz jej zaakceptowanie bądź odrzucenie. Informacja o stanie umowy przechowywana jest na serwerze, gdzie działająca usługa nasłuchu przesyła informację o potwierdzonej bądź odrzuconej umowie do enova365.

Korzyści z przejścia na zawieranie umów drogą elektroniczną

Najważniejszą korzyścią, jaką zauważyła firma Adiutor po wdrożeniu opisanych wyżej rozwiązań jest przyspieszenie i uproszczenie procesu podpisywania umów. Pracownicy mogą generować umowy bezpośrednio w enova365, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych narzędzi czy programów.

Dzięki automatycznej wysyłce umów drogą mailową, są one dostarczane praktycznie natychmiastowo. To znacznie przyspiesza cały proces zawierania umów i redukuje czas oczekiwania.

Dzięki modułowi automatycznego generowania, wysyłki i podpisu elektronicznego umów, zyskaliśmy czas poświęcany na przygotowanie kompletu dokumentów. Atutem rozwiązania jest fakt, że od razu otrzymujemy informację, czy kandydat zgadza się zapisami umowy i czy ją akceptuje. Graficzne rozwiązanie z pieczątką na umowie oraz generowanym certyfikatem – dodatkowo uwiarygadniają oświadczenia stron o zawarciu umowy.

Aneta Sieradzka

Dyrektor Zarządzający, Adiutor Sp. z o.o.

Przejście na e-umowy przyniosło też szereg innych korzyści.

 • Ograniczenie ilości wykorzystywanego papieru – przeważająca forma dokumentowa to teraz wersja elektroniczna, choć istnieje możliwość łatwego wydrukowania podpisanych umów.
 • Eliminacja błędów – automatyczne zaczytywanie danych na wydrukach umów i ich automatyczna wysyłka minimalizują ryzyko popełnienia błędu na takich etapach jak na przykład ręczne uzupełnianie danych zleceniobiorcy czy wysyłka na niepoprawny adres pocztowy;

Eliminacja konieczności osobistych wizyt w biurze – dzięki możliwości podpisywania umów drogą elektroniczną, zleceniobiorcy nie muszą już przychodzić do biura, aby fizycznie podpisać umowę