Zarządzania finansami przedsiębiorstwa – 3 metody, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze Twojej firmie świadczącej usługi profesjonalne.

Panujący chaos i kryzys na rynku spowodował, że zespoły finansowe w firmach znalazły się pod sporą presją. Przychody stały się nieregularne, część z połączeń logistycznych została zaburzona, a zyski z oferowanych produktów bądź usług stale maleją. W obliczu nowych wyzwań i trendów firmy zmuszone są do podejmowania konkretnych działań. Jak dostosować się do nowej rzeczywistości, utrzymać dobre praktyki finansowe i nie pozwolić do zadłużenia przedsiębiorstwa? Co zrobić, aby nie musieć rezygnować z dochodowych projektów?

Na skutek odpowiednich działań jesteśmy w stanie pomóc działowi finansowemu naszej firmy, a tym samym umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie. Oto 3 podstawowe praktyki dotyczące obszaru zarządzania finansami, z którymi powinien zapoznać się każdy obecny, jak i przyszły przedsiębiorca.

Praktyka 1 – uwzględnianie danych z przeszłości

Możemy mieć wrażenie, że obecna w naszej firmie procedura wykorzystywana podczas prognozowania zasobów i przychodów jest wystarczająca. W obliczu panującej sytuacji nie powinniśmy być jednak pewni niemal niczego, a stale dostosowywać się do aktualnych warunków. Być może jest to najlepszy czas, aby przemyśleć swoje dotychczasowe podejście i wdrożyć nowe, lepsze praktyki w życie. W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, projekty i dane finansowe z przeszłości nie będą stanowić punktu zaczepienia dla kadry zarządzającej. Dane te można jednak użyć podczas prognozowania, które zalecamy przeprowadzać w przedsiębiorstwie co tydzień lub dwa. Kiedy prognozy okażą się prawidłowe – uzyskamy lepszą kontrolę nad przyszłością firmy. Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o całkowitą przejrzystość pipeline. Na początek możemy sprawdzić nasz CRM i spojrzeć na nadchodzące zlecenia. Proponujemy także wykonać rachunek prawdopodobieństwa dot. kontynuacji każdego z projektów, daty ich rozpoczęcia oraz ukończenia. Po otrzymaniu przejrzystego obrazu sytuacji, należy zestawić te dane z backlogiem. Umożliwi nam to wykonanie dokładniejszej prognozy. Sugerujemy powtarzanie tej czynności tydzień po tygodniu, bądź miesiąc po miesiącu. Po otrzymaniu dokładnych prognoz należy zestawić je z możliwościami firmy, co zapewni efektywne planowanie zasobów. W czasie licznych zawirowań na rynku i dynamicznej rotacji w kadrach pracowniczych, wiele firm korzysta z freelancerów lub podwykonawców. Pozostanie elastycznym może ustabilizować przebieg procesów czy projektów na odpowiednim poziomie.

Praktyka 2 – zarządzanie kapitałem obrotowym z głową

Zdarzają się sytuacje, kiedy obecne zawirowania na rynku nie wpływają na przychody przedsiębiorstwa. Mimo to, odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym może stale wpływać na funkcjonowanie firmy. Wypełniając cotygodniowe karty ewidencji pracy, dbając o bieżące fakturowanie oraz zarządzanie produkcją w toku – obniżamy ryzyko utraty przychodu klientów. Zawiązywanie umów na krótki okres również może okazać się dobrym pomysłem. Jeśli nasi klienci będą rozliczać się z nami częściej, ryzyko skumulowania się dużego, nieopłaconego rachunku stanie się niewielkie.

Odpowiednie zarządzanie należnościami i zobowiązaniami w backlogu może zabezpieczyć kapitał obrotowy w firmie. Powinniśmy zatem posiadać przejrzysty obraz sytuacji tych parametrów oraz informacji o zaległych fakturach. Co równie ważne – im szybciej wprowadzimy zapis o stawkach minimalnych w umowach klientów, tym lepiej. Powinniśmy także poświęcić czas na stare umowy w poszukiwaniu przestarzałych standardów. Uchroni to nas przed wpływem warunków, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu finansowemu naszego przedsiębiorstwa.

Praktyka 3 – komunikacja w obliczu elastycznych form pracy

Ostatnią praktyką zarządzania finansami jest odpowiednie zarządzanie formami pracy. Nowe trendy związane z pracą zdalną dały polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorcom szansę na zyskanie korzyści finansowych. Pojawił się jednak problem produktywności, która bywa niższa podczas pracy w domu. Aby o nią zadbać, należy ustalić pewne zasady oraz zaktualizować dotychczasowy model biznesowy.

Ciężko się nie zgodzić, że praca zdalna wymaga sporej dawki motywacji i samodyscypliny. Wielu pracownikom ciężko pogodzić jednoczesne życie zawodowe z prywatnym. Łatwo o rozproszenie się, odejście od bieżących obowiązków czy ich całkowite porzucenie. Aby temu zaradzić, można zapewnić kadrze pracowniczej swobodę w ustalaniu czasu pracy i realizacji obowiązków czy zaproponować inne, dodatkowe benefity. Sprawna komunikacja z zespołem jest kluczem do prawidłowej realizacji projektów. Warto zatem wprowadzić innowacje w modelu świadczenia przez nas usług bądź technologii wykorzystywanej podczas pracy zdalnej.

Zarządzanie finansami – podsumowanie

Odpowiednie praktyki, które dotyczą zarządzania finansami – to z pewnością klucz do optymalizacji procesów w każdej firmie. Zapewniając kadrze dostateczne wsparcie, a także mądrze zarządzając kapitałem obrotowym, możemy zadbać o bezpieczną i sprawną realizację założonych celów. Wykorzystywana technologia cyfrowa ma w tym zakresie spore znaczenie, dlatego serdecznie zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu, podczas którego pomożemy w doborze oprogramowania!