W toku globalizacji i cyfryzacji rośnie presja konkurencyjna na firmy produkcyjne. Wiele firm produkcyjnych staje przed wyzwaniem zarządzania rosnącą złożonością produktu i koniecznością dostarczania indywidualnych wymagań w coraz krótszych ramach czasowych, z zachowaniem wysokiej jakości.

Szczególnie w sytuacjach kryzysów gospodarczych, takich jak pandemia, w tradycyjnych procesach zakupowych widoczne są ogromne niedogodności, takie jak zależność od dostawców, odcięte szlaki dostaw i wąskie gardła w dostawach. Mogą one znacznie ograniczyć zdolność do działania.

Aby sprostać wymaganiom, wiele firm i producentów poszukuje zewnętrznych rozwiązań do wytwarzania swoich produktów i kupuje częściowo wytworzone materiały lub podzespoły od innych firm. Kiedy firmy polegają na zewnętrznych zakładach produkcyjnych, korzystają z produkcji kontraktowej.

Co to jest produkcja kontraktowa?

Produkcja kontraktowa jest również określana jako „rozszerzony stół warsztatowy” lub praca zewnętrzna. Producent kontraktowy to firma oferująca produkcję komponentów jako zewnętrzny producent kontraktowy. W tym procesie firma zawiera umowę między sobą a firmą produkcyjną, aby wyprodukować określoną ilość produktu w określonym czasie.

Obejmuje to usługi takie jak frezowanie CNC lub czynności takie jak podmontaż, w ramach których wysyłasz wszystkie gotowe zespoły do ​​montażu. Wszelkie niezbędne poprawki i pakowanie są również częścią klasycznej produkcji kontraktowej.

Produkcję kontraktową stosuje się na przykład wtedy, gdy firma produkcyjna nie posiada własnych zdolności produkcyjnych lub je wyczerpała. Drugą główną „konwencjonalną” alternatywą zakupu części jest właśnie ta własna produkcja, która jednak wiąże się z minusami, takimi jak wysokie koszty zakupu dodatkowych maszyn, regularne koszty konserwacji i ciągły brak wykwalifikowanych pracowników.

Co to jest planowanie wydajności?

Planowanie wydajności, w skrócie planowanie CAPA, jest podstawą kompletnej organizacji zamówienia. Pod pojęciem tym rozumie się klasyfikację wszystkich dostępnych zasobów pod kątem przewidywanych wymagań dotyczących przepustowości. Może to dotyczyć realizacji projektów lub eksploatacji produkcji. Planowanie wydajności nie ogranicza się do zasobów, ale można je również zastosować do zasobów maszynowych lub osobowych. Celem skutecznego planowania wydajności jest optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów w określonym czasie, aby osiągnąć najwyższą możliwą wydajność. Niezbędne wymagania dotyczące wydajności są porównywane z dostępną wydajnością i przeprowadzane jest wyrównanie wydajności.

Zalety produkcji kontraktowej

Istnieje wiele potencjalnych powodów produkcji kontraktowej. Jeśli firma wyczerpała własne moce produkcyjne i w wyniku tego powstaną wąskie gardła, produkcja kontraktowa może zapewnić szybką rekompensatę. Ponadto, ze względu na koszty, sensowne może być zlecenie produkcji własnej firmie na zewnątrz i zlecenie jej wykonania producentowi kontraktowemu. W przypadku sytuacji, w której pewien proces produkcyjny nie istnieje we własnym zakresie, ciekawym rozwiązaniem jest również produkcja kontraktowa.

Korzyści:

 • Elastyczne zastosowanie.

 • Niższe koszty pracy.

 • Możliwe są również bardziej zdalne procesy produkcyjne.

 • Brak kosztów stałych w związku z maszynami produkcyjnymi.

 • Wzrost zamówień.

 • Szybka realizacja zamówień.

Elastyczne zastosowanie

Elastyczność, wysoka precyzja i szybki czas realizacji stały się niezbędne w produkcji niestandardowych komponentów. To może stać się wyzwaniem. Dzięki produkcji kontraktowej możesz elastycznie reagować; zarówno pod względem czasu, wielkości zamówienia, materiału, jak i samego procesu.

Niższe koszty pracy

Gdy produkcja kontraktowa ma miejsce w innym kraju, często można ją prowadzić po niższych kosztach. Ponadto sam kraj może być zainteresowany budowaniem know-how, a tym samym dalszym promowaniem produkcji kontraktowej

Możliwe są bardziej zdalne procesy produkcyjne

Jeśli firma zewnętrzna posiada park maszynowy i know-how specjalnie nakierowany na jego obróbkę, zwykle może wykonać pracę wydajniej niż klient. To z kolei prowadzi do wyższej jakości części, a nawet skraca czas obróbki.

Brak kosztów stałych w związku z maszynami produkcyjnymi

Do większości etapów obróbki firmy potrzebują specjalnych maszyn produkcyjnych. Jeśli firmy używają ich tylko do niektórych części, nie warto inwestować w te maszyny, ponieważ muszą je również konserwować. Dzięki produkcji kontraktowej koszty można zaplanować i przewidzieć bez inwestycji w zakład z Twojej strony.

Opanowanie wzrostu zamówień

Prawdopodobnie to wiesz: w niektórych miesiącach Twoja produkcja ma więcej zamówień do przetworzenia niż w innych. Aby poradzić sobie ze wzrostami zamówień, możesz oczywiście zatrudnić więcej pracowników i kupić więcej maszyn, ale jak sobie poradzić z tymi (zbędnymi) mocami produkcyjnymi w okresach mniejszej liczby zamówień? Dzięki produkcji kontraktowej możesz poradzić sobie ze szczytami zamówień bez zwiększania własnych zdolności produkcyjnych.

Szybka realizacja zamówień

Poza wymienionymi dotychczas zaletami, przy produkcji kontraktowej zyskujesz bardzo szybką realizację zamówień przez firmę podwykonawczą. Dzięki fachowej wiedzy i odpowiednim maszynom obróbka może przebiegać szybko. Jednocześnie masz możliwość wykonywania innych etapów produkcji. Oznacza to, że produkt końcowy dociera do klienta jeszcze szybciej.

Produkcja kontraktowa z MONITOR G5

Produkcja kontraktowa to złożony proces, który obejmuje wiele różnych aspektów. Nowoczesne systemy ERP, takie jak MONITOR G5, wspierają Cię we wszystkich procesach, zarówno jako firma zamawiająca, jak i jako firma produkcyjna kontraktowa. To jedyny sposób na zachowanie przeglądu. Poniżej pokażemy, jak MONITOR G5 wspiera Cię w produkcji kontraktowej.

Dla kontraktowej firmy produkcyjnej

Dla firmy zamawiającej podwykonawstwo jest operacją w zleceniu produkcyjnym, która jest pozyskiwana od zewnętrznego dostawcy. W związku z tym stanowisko pracy powiązane z operacją należy najpierw sklasyfikować jako operację podwykonawstwa w MONITORZE G5.

Następnie system automatycznie tworzy zlecenie podwykonawstwa, gdy tworzone jest zlecenie produkcyjne zawierające umowę podwykonawczą. Dotyczy to również sytuacji, gdy istniejące zlecenie produkcyjne zostanie przełożone lub operacja wewnętrzna zostaje przesunięta i zlecona podwykonawcom w przypadku chwilowego braku przepustowości.

Zamówienie można następnie wydrukować lub wysłać e-mailem do dostawcy. Materiał do przygotowania, który jest dostarczany z magazynu, ale nadal znajduje się w posiadaniu klienta podwykonawcy, jest również częścią zamówienia na podwykonawstwo. Możliwe jest również tworzenie zbiorczych zamówień zakupu w celu ułatwienia zarządzania i raportowania.

Zamówienia zakupu związane z produkcją podwykonawczą można potwierdzać w MONITORZE G5 w taki sam sposób, jak zwykłe zakupy materiałów. Jeżeli data zostanie zaktualizowana w związku z potwierdzeniem zamówienia, system zapyta, czy całe zlecenie produkcyjne powinno zostać przesunięte zgodnie z nową datą dostawy dla operacji, której dotyczy podwykonawstwo.

Dla firmy podwykonawczej

Kontraktowe firmy produkcyjne również korzystają z MONITOR G5. Codzienną pracę firm podwykonawczych charakteryzuje m.in.:

 • Niskie pokrycie zamówienia.

 • Wysoka presja cenowa.

 • Małe ilości i zmniejszająca się  powtarzalność zamówień.

 • Duża liczba zapytań.

 • Dokładne specyfikacje terminów dostaw z krótkimi terminami realizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak system ERP – MONITOR G5 może pomóc we wdrożeniu produkcji kontraktowej? Pobierz naszą broszurę produktową  lub umów się bezpośrednio na konsultację dotyczącą oprogramowania z naszymi konsultantami!

Wniosek

W niestabilnym świecie biznesu produkcja kontraktowa oferuje wiele korzyści, które umożliwiają firmom elastyczną, szybką i ekonomiczną produkcję. Szczególnie w przypadku złożonych produktów pomaga utrzymać konkurencyjność nowoczesnej produkcji.