Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a firmą Asiston została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 27 kwietnia br.Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Asiston – Prezes Zarządu, Robert Gozdek.

Udostępnienie narzędzi informatycznych dla studentów kierunku Logistyka w ramach określonych zajęć specjalnościowych, udział specjalistów firmy Asiston w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia oraz programów studiów na kierunku Logistyka, a także wsparcie działalności Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz firmą Asiston.

Działania w ramach współpracy

  • udostępnianie narzędzi informatycznych dla studentów kierunku Logistyka w ramach określonych zajęć specjalnościowych prowadzonych przez pracowników firmy Asiston,
  • udział specjalistów firmy Asiston w przeglądzie oraz aktualizacji efektów kształcenia i programów studiów na kierunku Logistyka,
  • możliwość prowadzenia przez specjalistów firmy wybranych szkoleń lub wykładów otwartych w ramach cyklu spotkań „Firmy i osobowości Logistyki”,
  • wsparcie działalności Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON,
  • organizacja wspólnych przedsięwzięć,
  • przyjmowanie przez firmę na praktyki studentów Uczelni,
  • współpraca z Biurem Karier w celu informowania o ofertach pracy oraz wypracowania ścieżek kariery w Asiston przez absolwentów kierunku Logistyka WSIZ Rzeszów,
  • prowadzenie wybranych działań promocyjnych.