Aby projekt był prawdziwie zwinny, współpraca wszystkich zaangażowanych działów musi być praktykowana na każdym etapie, łącznie z testowaniem i oceną. Może to mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie stałej innowacji przy minimalnych błędach. Jednym z obszarów, który może skorzystać z wdrożenia w sposób zwinny, jest planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Korzyści płynące z agile dla ERP

Organizacje nie mogą sobie pozwolić na pozostanie na długo w tym coraz bardziej konkurencyjnym klimacie, a zwinne podejście do ERP może zapewnić, że projekty spełniają długoterminowe cele firmy.

Manifest Agile (pełna nazwa Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania, oryginalne nazwy: Agile manifestoManifesto for agile software development) – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metod tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu, które miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w USA (stan Utah). Uczestniczyli w nim reprezentanci nowych metod tworzenia oprogramowania, będących alternatywą dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym. Do wspomnianych metod należą: programowanie ekstremalnescrumDynamic Systems Development MethodAdaptive Software DevelopmentCrystal ClearFeature Driven DevelopmentPragmatic Programming. Od nazwy manifestu metody te zaczęto określać mianem metod zwinnych (ang. agile).

Zwinny model wdrożenia napędza bardziej iteracyjne i przyrostowe podejście do wdrażania ERP, pozwalając zespołom klientów i partnerów na ciągłą adaptację, dostarczanie korzyści w przyrostach i wykazywanie postępów zespołowi i firmie jako całości. To ciągłe dostarczanie postępu jest zaraźliwe i motywujące.

Dalsze korzyści, jakie przynosi Agile:

  • Jest zarządzany przez zespół składający się ze wszystkich przedstawicieli klienta i partnera.
  • Jasne zrozumienie celu, wraz z wbudowanymi krokami pozwalającymi na osiągnięcie tego celu.
  • Ciągła adaptacja i uczenie się, a także dostarczanie przyrostowej wartości.
  • Na koniec każdej iteracji zespół ponownie ocenia i ulepsza podejście.
  • Zwyczaj częstego dostarczania jest samospełniającą się przepowiednią.
  • Proces oparty na współpracy.

Czy podejście Agile lub Waterfall jest najlepsze dla Twojej firmy, a nawet hybrydowe połączenie tych dwóch, należy rozważyć wraz z partnerem ERP.

W zwinnym projekcie ERP, warsztaty konfiguracyjne są prowadzone jako seria sprintów z wielofunkcyjnymi zespołami z dobrze określonymi rolami, wynikami i jasnością zakresu. Skupiają się one na tym, aby na koniec cyklu sprintu dysponować działającym rozwiązaniem, które może przejść do serii cykli testowych, a nie ważkim szczegółowym dokumentem projektowym, który przez miesiące jest zalewany przez użytkowników biznesowych i informatycznych. Ale jest to również wyzwanie podejścia, klient i SI muszą być dostosowani do faktu, że jest to inne podejście do dostarczania ERP, jest szybsze i ogólnie bardziej opłacalne, jak upoważnione zespoły projektowe mogą podejmować decyzje w czasie rzeczywistym i terminy projektów się skracają. Nierozumienie tego spowoduje opóźnienia, wzrost kosztów i ogólny podział między stronami.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wstępną konfigurację nowoczesnej usługi ERP w chmurze, wielofunkcyjny zespół składający się z użytkowników biznesowych, IT i zmian biznesowych będą pracować razem w serii krótkich sprintów, aby uzgodnić konfigurację kluczowych etapów procesu. W tych sprintach wykorzystywane jest wstępnie zbudowane rozwiązanie SaaS, które zawiera fikcyjne dane, a kluczowe etapy procesu są uzgadniane i finalizowane w ramach sprintu.

Współpraca z dostawcami oprogramowania ERP

Aby zwinne wdrożenie było naprawdę skuteczne, firmy muszą również zapewnić, że są one jasne, co do tego, co ich wybrany dostawca może zaoferować, i ściśle z nimi współpracować w całym procesie wdrażania.

Trzeba dokładnie rozważyć swój wybór i dostawcę w zakresie ich metodologii wdrażania w całej organizacji. Nie staraj się robić wszystkiego – to może nie być realistyczne i w końcu możesz ponieść niepotrzebne koszty.

Naszą rekomendacją jest skupienie się na realizacji 70% Twoich podstawowych potrzeb funkcjonalnych, gdzie
może zszyć ze sobą szereg rozwiązań, aby sprostać tym wymaganiom, najlepiej wykorzystując API do łączenia ich razem. W ten sposób jesteś o wiele lepiej przygotowany do skutecznego pomiaru czasu i wysiłku, aby wdrożyć ERP przeciwko korzyści biznesowych.

Pomyśl o swoich celach biznesowych i o tym, gdzie osiągniesz największą wartość. 

Pracuj w pełnym i otwartym partnerstwie ze swoim dostawcą choć może to nie być łatwe. Miej te cele biznesowe w zasięgu wzroku, ustalając priorytety i przydzielając zasoby (delegowanie zespołu do pracy nad danym modułem). Uważnie śledząc terminy i wyniki, będziesz mógł szybko się dostosować, aby mieć pewność, że zmierzasz do tego celu i zauważysz, gdzie tworzą się blokady.

Sama natura systemów klasy ERP oznacza, że wewnętrznie będziesz miał konkurencyjne wymagania w zależności od działu zainteresowanej strony, roli i stażu pracy. Słuchaj i zrozum wszystkich swoich interesariuszy i bierz pod uwagę wskazówki od partnera technologicznego, który niewątpliwie ma większe doświadczenie i wiedzę w tym zakresie niż Ty.

Wreszcie, każdy kierownik swojego modułu  powinny ustalić cele końcowe, które są realistyczne pod względem zasobów i ram czasowych, którymi dysponują.

Najbardziej udane wdrożenia to te uziemione w rzeczywistości. W szczególności, firmy muszą skoncentrować się na określeniu kluczowych problemów, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności, co pomoże w szybkim wprowadzeniu zmian, a jednocześnie zapewni realizację projektów w perspektywie długoterminowej. Najlepiej rozpisać sobie, jakie problemy możemy napotkać już na etapie analizy przedwdrożeniowej, i mieć plan awaryjny na taką sytuację. Spowoduje to większy komfort i mniej stresu podczas całego cyklu projektu.

Kto przejmie moduł jeśli pracownik się zwolni?

Kto będzie prowadził dokumentacje szkolenia/jeśli pracownik zachoruje?

Co w przypadku kiedy na etapie ustalania funkcjonalności zapomnimy o kluczowych rozwiązaniach dla biznesu?

Co jeśli będzie rotacja konsultantów po stronie dostawcy?

Podejmowanie małych kroków ma również tę dodatkową zaletę, że łatwo jest szybko zmienić kierunek, gdy pojawia się taka potrzeba – jest to wymóg zbyt dobrze znany większości przedsiębiorstw w 2020 r.. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest również podział projektu na łatwe do zarządzania produkty.

Możliwość wykazania się postępem i świętowania wczesnych sukcesów pomaga utrzymać impet i apetyt na kolejne wyzwanie. Pozwala to również małemu lub ograniczonemu czasowo zespołowi utrzymać koncentrację na osiąganiu celów pośrednich.