Na pytania Marka Mac – CEO portalu myERP.pl odpowiada Grzegorz Musiał – wiceprezes InfoConsulting         

           

Jak Pan ocenia rok 2021 pod kątem pozyskanych czy też ukończonych projektów? Czy pandemia miała wpływ na Państwa kontrakty? 

Rok 2021 przyspieszył proces digitalizacji przedsiębiorstw i był to bardzo korzystny rok w rozwoju firmy InfoConsulting. Realizujemy jednocześnie ponad dwadzieścia projektów wdrożeniowych i obsługujemy serwisowo ponad stu dwudziestu klientów. Mamy aktualnie biura w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Finlandii i Australii. Pandemia początkowo wpłynęła negatywnie na procesy implementacji, część firm wstrzymywała się z decyzjami o inwestycjach.

Musieliśmy przeorganizować wewnętrzne procesy, żeby dostosować się do nowej rzeczywistości. Również klienci musieli przestawić się w dużej mierze na pracę zdalną, co nie było łatwe. W 2022 roku wchodzimy z bardzo dobrym planem rozwoju biznesowego w Polsce, ale też na rynkach zagranicznych. Wykonaliśmy też ogrom pracy badawczo-rozwojowej, co pozwoli zaoferować nowe usługi. Najbardziej cieszy mnie jednak prestiżowe portfolio klientów, którzy są z nami już od wielu lat.       

Proszę wymienić jedną „mocną stronę” Waszego produktu. Jeśli miałby Pan określić jedną branżę, dla której Wasz produkt jest dedykowany, to jaka byłaby to branża?       

InfoConsulting to firma doradcza specjalizująca się w podnoszeniu efektywności przedsiębiorstw. Jesteśmy platynowym partnerem IFS w Europie, ale oferujemy również inne rozwiązania.. Nasi eksperci to przede wszystkim doradcy i to jest nasza przewaga konkurencyjna, która wspierana jest najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. W 2021 z dużym entuzjazmem przyjęliśmy rozwiązanie IFS Cloud, które w 2022 będziemy już wdrażać wraz z naszymi klientami.        

Większość naszych klientów pochodzi z obszaru industrial manufacturing, ale mamy też wielu klientów automotive, construction czy food & beverages. Z obszaru produkcji dyskretnej, bardzo często są to wyroby produkowane na zamówienie, ale nie brakuje też firm produkujących na zapas, a także o produkcji chemicznej, czy spożywczej. Wielu naszych klientów to firmy zorientowane projektowo, czyli zarówno branża konstrukcyjna, jak i inżynieryjna czy infrastrukturalna.

Nie można też zapomnieć o klientach eksploatujących majątek, nastawionych na sprawne procesy serwisowe. Zunifikowane rozwiązanie IFS Cloud jest też szczególnie przydatne dla grup kapitałowych, które łączą kilka typów wymienionych działalności.           

Jakie najczęściej podejście stosują Państwo przy wdrażaniu systemu ERP? Skupiacie się na wdrażaniu każdego modułu w ramach jednego systemu, czy też preferujecie rozwiązanie „integracji systemów zewnętrznych”?          

W przypadku systemu ERP najwięcej korzyści uzyskuje się wdrażając go w możliwie szerokim zakresie (można przy tym technicznie podzielić całość wdrożenia ERP na kilka etapów, wdrażając najpierw krytyczne funkcjonalności). Dlatego naszym klientom sugerujemy podejście całościowe.

Procesy biznesowe objęte jednym systemem ERP są łatwiejsze do zarządzania, bardziej stabilne i wymagają mniej nakładów związanych z utrzymaniem rozwiązań IT. Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, gdy np. klient posiada pewne rozwiązania, z których jest zadowolony i wówczas rozsądniej jest z takimi rozwiązaniami się zintegrować. Dobrym przykładem mogą być dedykowane rozwiązania typu APS, WMS czy TMS. Każdorazowo jednak należy ocenić w jakim zakresie te rozwiązania są wykorzystywane, gdyż może się okazać, że we wdrożonym zakresie łatwiej i taniej będzie zastąpić je zintegrowanym ERP.       

Na co stawia firma w nadchodzącym roku 2022? Jakie według Pana będą dominowały trendy w systemach ERP w 2022 roku?          

Moim zdaniem w roku 2022 będziemy obserwować wzmocnienie trendów, które już były zauważalne w poprzednich latach, część z nich w oczywisty sposób przyspieszonych sytuacją pandemiczną. Przede wszystkim – bezpieczny i mobilny dostęp zdalny do systemu biznesowego, co oznacza rozwiązania zaprojektowane do pracy w chmurze. Po drugie, mechanizmy pozwalające panować nad ryzykami oraz wykorzystać dynamiczne zmiany sytuacji na własną korzyść.

Tutaj przewiduję wzrost zainteresowania rozwiązaniami planistycznymi związanymi z planowaniem popytu, wariantowym planowaniem sprzedaży i operacji, czy smart-buforami rozwiązania DDMRP do planowania zapasu. Wyraźnie widzimy też coraz większy nacisk na budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, a to oznacza m.in. położenie znacznie większego nacisku na procesy serwisowe i naprawcze. Ostatni trend, o którym chciałbym wspomnieć, to wciąż raczkujący w świecie systemów ERP obszar sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

To ogromny potencjał poprawy efektywności, dlatego cieszy nas to, że z jednej strony IFS Cloud zawiera w swojej architekturze uniwersalne rozwiązania wspierające AI, z drugiej strony nasz dział R&D posiadł już, we współpracy ze światem akademickim, pierwsze doświadczenia w zastosowaniu tych rozwiązań w praktyce.      

Na czym według Pana powinni skupić się właściciele firm wybierając system ERP?     

Wybór systemu ERP to bardzo ważna strategicznie decyzja, mająca wpływ na wszystkie obszary w firmie. System ERP, jako narzędzie, to tylko jeden, choć bardzo ważny, aspekt projektu zmian, prowadzącego do długotrwałego rozwoju firmy. Dlatego przygotowania do wdrożenia należy zacząć minimum pół roku przed planowanym początkiem projektu. Po stronie klientów często brak praktycznej znajomości rynku systemów ERP oraz specyfiki projektów wdrożeniowych.

Dlatego warto rozważyć zatrudnienie firmy konsultingowej, która pomoże uporządkować procesy i wskazać krytyczne obszary do poprawy. InfoConsulting specjalizuje się w doradztwie biznesowym, nasza firma może również zaoferować kilka systemów ERP z własnego portfolio, a także doradzić inny system, najlepiej dostosowany do konkretnych wymagań. Warto też pomyśleć o dłuższym horyzoncie – czy partner wdrożeniowy posiada zdolności do świadczenia efektywnego serwisu, czy posiada w swoim portfolio usługi, które mogą poszerzyć zakres rozwiązania, zarówno funkcjonalnie, jak i np. geograficznie – wspierając ekspansję zagraniczną firmy.           

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.   

 

Marek_Grzegorz_Infoconsulting_Black