Na pytania Marka Mac – CEO portalu myERP.pl odpowiada Maciej Swienton– Managing Director Monitor ERP System Polska

Jak Pan ocenia rok 2021 pod kątem pozyskanych czy też ukończonych projektów? Czy pandemia miała wpływ na Państwa kontrakty?

Rok 2021 był rokiem rekordowym pod względem ilości sprzedanych licencji przez MONITOR Polska i całej Grupy MONITOR. Okres pandemiczny wyzwolił większe zapotrzebowanie na wykorzystywanie systemów ERP w firmach produkcyjnych. Przy ograniczonej mobilności pracowników, zdalny dostęp do aktualnych danych z systemu ERP pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów.

Proszę wymienić jedną „mocną stronę” Waszego produktu. Jeśli miałby Pan określić jedną branżę, dla której Wasz produkt jest dedykowany, to jaka byłaby to branża?

Mocną stroną naszego systemu jest pragmatyczne podejście do procesów zachodzących w firmach produkcyjnych. Na podstawie 40 letniego doświadczenia w rozwijaniu systemu i ponad 5 500 wdrożeń w firmach produkcyjnych. Wypracowaliśmy optymalne rozwiązania i narzędzia dla większości branż produkcyjnych. Nasz system bardzo dobrze sprawdza się w produkcji projektowej jak i seryjnej. W sektorze produkcji artykułów z metalu, elektroniki, plastiku i drewna MONITOR ma największą ilość użytkowników

Jakie najczęściej podejście stosują Państwo przy wdrażaniu systemu ERP? Skupiacie się na wdrażaniu każdego modułu w ramach jednego systemu, czy też preferujecie rozwiązanie „integracji systemów zewnętrznych”?

System MONITOR jest kompletnym systemem, pokrywającym większość działów i procesów występujących w firmach produkcyjnych. Już w wersji standardowej 70% firm małej i średniej wielkości, będzie miała zaspokojone swoje potrzeby. Po wzbogaceniu o dodatkowe narzędzia takie jak Konfigurator, Nesting, Integracja z maszynami ( MI ) czy Elektroniczne zarządzanie fakturami (EZF) praca w systemie stanie się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa.

Na co stawia firma w nadchodzącym roku 2022? Jakie wg Pana będą dominowały trendy w systemach ERP w 2022 roku?

W najbliższych latach świadomość o potencjale wdrożenia dobrego systemu ERP będzie rosła wśród firm produkcyjnych. W okresie dużej zmienności cen: surowców, energii czy płac, wzrośnie potrzeba efektywnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. Upraszczanie procesów i skracanie czasu produkcji zostanie wymuszone przez nadchodzące wyzwania.

Na czym wg Pana powinni skupić się właściciele firm wybierając system ERP?

Osoby decydujące o wyborze powinny kierować się pragmatycznym podejściem w wyborze systemu ERP. W Polsce mamy tendencję do nadmiernego komplikowania sobie spraw czy procesów. Każda dodatkowa czynność generuje koszty i wydłuża czas realizacji. Natomiast obecna sytuacja na rynku wymusza skracania procesów ze względu na ograniczoną dostępność do kadry i kontroli kosztów. Przy wyborze systemu, sprawdzone kompleksowo rozwiązanie, gotowe do użytku bez wymaganych dostosowań, powinno być pierwszym wyborem dla większości firm produkcyjnych.