Łańcuch dostaw dla firmy produkcyjnej

Sporym wyzwaniem dla firmy produkcyjnej jest odpowiednio szybkie i elastyczne reagowanie na problemy związane z zerwanymi łańcuchami dostaw, które skutecznie mogą unieruchomić procesy produkcyjne. Rozwiązaniem jest precyzyjnie zaimplementowane oprogramowanie ERP, które skutecznie wspomaga firmy produkcyjne. W zarządzaniu dostawami surowców, półproduktów i optymalnym harmonogramowaniem produkcji w oparciu o elastyczne łańcuchy dostaw.

Zadbaj o odporność łańcucha dostaw dla firmy produkcyjnej

Pandemia pokazała, jak szybko dochodzi do zerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw. Firmy produkcyjne ograniczyły pozyskiwanie komponentów od jednego dostawcy i postarały się pozyskiwać surowce od dostawców z różnych miejsc.

Ważnym elementem odporności łańcucha dostaw jest także śledzenie tego, co dzieje się z wytwarzanym produktem na każdym etapie łańcucha dostaw.

Jak dopasować plan produkcyjny danej firmy do popytu?

Tworzenie planu prowadzimy w systemie Symfonia ERP, w którym są moduły Handel i Business Intelligence i Zarządzanie Produkcją. Moduł Handel ERP odpowiada za prowadzenie sprzedaży i magazynu, zamówień i rozliczenia z kontrahentami, a także wylicza zapotrzebowania na surowce. Moduł analityczny zbiera dane handlowe i produkcyjne, ale też  informacje ze źródeł zewnętrznych i to wszystko w jednym miejscu. Zarządzanie Produkcją wspiera proces obsługi powtarzalnej produkcji seryjnej i jej zaplanowanie oraz precyzyjne rozliczenie mające skutki magazynowe.

Analizujemy informacje jakie surowce i jak długo zalegają na magazynie. Dla jakich surowców kończy się termin ważności, które zużyć jako pierwsze. Czy też, którą wybrać konkretną partię do danego zlecenia produkcyjnego. W raportach bierzemy pod uwagę stany magazynowe wyrobów gotowych i ilości na zamówieniach niezrealizowanych i dokumenty magazynowe. Jakie towary zostaną przyjęte na magazyn w najbliższym czasie? Przyjęcia z produkcji i realizację zamówień własnych. Znaczenie ma także informacja o stanach surowców we wszystkich lokalizacjach magazynowych i zapotrzebowanie na nie według zleceń. Ale również stan realizacji zleceń produkcyjnych i możliwa wydajność dostępnych pracowników i maszyn.

Planista przygotowuje efektywny i ergonomiczny harmonogram pracy i ustala jakie towary są  produkowane. Analizuje dane podane powyżej. Nasz system odpowie na pytanie jaki plan produkcyjny zastosować na najbliższy tydzień, miesiąc itd.

Jak uniknąć przetowarowania magazynu surowców i zrealizować zakup surowca w najkrótszym czasie i najkorzystniejszej cenie?

W module Handel ERP rejestrujemy zamówienia wysłane do dostawców (własne). To w tym obszarze systemu ERP generowane jest zapotrzebowanie na surowce, które zawiera szczegółowe informacje o dostawcy. O czasie dostawy oraz cenie zakupu surowca. Nie angażujemy środków pieniężnych na zakup surowca, który pobieramy z innego magazynu.

Raport ujmuje także stany minimalne, rezerwacje, zamówienia obce i zlecenia produkcji w toku. Widzimy zamienniki z czasami dostawy. Cenę zakupu od konkretnych dostawców na podstawie danych na temat zakupów zrealizowanych w przeszłości. Wybieramy tych dostawców, którzy najszybciej zrealizują zamówienie w najlepszej cenie. Dostępna jest widoczność zleceń powiązanych. Dzięki powyższym informacjom decydujemy na przykład, czy czekamy na dostawę w niższej cenie. System daje możliwość  wyboru najkorzystniejszej dla aktualnych w danym momencie decyzji zakupowej.

Ograniczanie kosztów

Pandemia spowodowała gwałtowną potrzebę ograniczania kosztów i to niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy koncentrują się na podstawowych aktywnościach i starają się ograniczać dodatkowe. Dla firm produkcyjnych szczególnie istotne jest teraz, żeby oszczędnie gospodarować zasobami, zmniejszać ilość odpadów i minimalizować koszty operacji produkcyjnych.

Dzięki systemom ERP firma produkcyjna optymalizuje zasoby magazynowe i ogranicza koszt transportu i dystrybucji. Optymalnie zarządza cenami i dostawcami surowców i oszczędza czas dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez zarządzanie zużyciem surowców.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa ma do odegrania ogromną rolę w kryzysie spowodowanym pandemią. Pomaga w identyfikacji problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację w konkretnej sytuacji biznesowej. Umożliwia maksymalizację przychodów i zmniejsza koszty. Wzmacnia firmę w perspektywie długoterminowej i jednocześnie ułatwia komunikację z dostawcami i klientami.

 

Z branżą IT związany od ponad 20 lat. Na co dzień zajmuje się poszukiwaniem i wprowadzaniem w praktyce rozwiązań informatycznych rozbudowujących portfolio i funkcjonalności oprogramowania z linii Symfonia ERP.

Tomasz Kozłowski

Product Owner, Symfonia