System oprogramowania ERP jest często jedną z największych inwestycji, jakie firma będzie musiała poczynić. Nie tylko jest to poważna decyzja finansowa, ale skuteczne rozwiązanie, może mieć wpływ na wszystkie części Twojej firmy, takie jak zasoby ludzkie, księgowość, produkcja, marketing i inne. Jest to swego rodzaju krytyczny składnik działalności gospodarczej, kupujący powinni zbadać nie tylko to, co jest obecnie dostępne, ale także jakie są aktualnie trendy oprogramowania ERP.

Oto pięć trendów, które będą miały największe znaczenie w branży ERP w ciągu najbliższych kilku lat:

 

Więcej nabywców ERP Przenieś się do chmury

Cloud technology revolutionizes the possibilities for ERP systems ...

W 2019 roku zaobserwowaliśmy duży ruch w kierunku rozwiązań chmurowych ze wszystkich kategorii oprogramowania. Ale ruch ERP w kierunku chmury jest szczególnie interesujący dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Naszym zdaniem, ERP naprawdę pozostaje w tyle za wieloma innymi obszarami, takimi jak CRM i HR, jeśli chodzi o przyjęcie chmury. Ale zdecydowanie widzimy w małych i średnich przedsiębiorstwach, że staje się to teraz normą dla nowych wdrożeń … małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają chmurę lub hybrydowy ERP. Oryginalna propozycja wartości chmury jako „szybszego, tańszego i łatwiejszego” sposobu automatyzacji i integracji operacji nadal brzmi rezonująco, ale małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają ERP w chmurze, jako swoje podejście do nowych technologii.

 

Korzyści z ERP w chmurze są liczne i często stanowią największą pomoc dla małych firm. Rozwiązania oparte na chmurze sprawiają, że małe firmy nie muszą utrzymywać własnych systemów, co drastycznie zmniejsza zapotrzebowanie na wewnętrzną informatykę. Dzięki temu małe firmy zatrudniające tylko jednego lub dwóch pracowników IT mogą korzystać z systemu ERP, których w przeciwnym razie nie byłoby ich stać na jego utrzymanie.

 

Oczywiście, duże firmy mogą również czerpać korzyści z systemu ERP w chmurze na wiele sposobów. W rzeczywistości oczekuje się, że całkowity rynek oparty na chmurze osiągnie 411 mld dolarów do 2020 roku. Z uwagi na ograniczony dostęp do Internetu i specyficzne standardy branżowe, które sprawiają, że rozwiązania w chmurze stają się koniecznością, oprogramowanie w chmurze jest często lepszym wyborem dla dużych przedsiębiorstw poszukujących systemu ERP.

 

ERP w chmurze pozwala na ciągłe aktualizacje

Why ERP is moving to the cloud

Architektura chmury jest nowa. Głównie tworzy ciągły strumień ulepszeń. Stwierdzamy, że ciągłe aktualizacje mogą być dobre dla firm, ponieważ redukują one stromą krzywą uczenia się pomiędzy wersjami systemu.

 

Ale są też minusy. Złe wieści są takie, że musisz  zaplanować czas na aktualizacje … Zasadniczo, zamiast jednej dużej zmiany co kilka lat, Twoja firma będzie musiała dostosować się do wielu małych zmian w czasie. Pracownicy będą musieli być bardziej otwarci na zmiany, a firmy mogą być zmuszone do większych inwestycji w szkolenia, jak również wsparcie dostawców. Firmy powinny skupić wysiłki na znalezieniu zewnętrznych specjalistów podczas szkolenia talentów w ciągu najbliższych pięciu lat w celu przezwyciężenia wymagań ERP w chmurze. Chociaż może to być wyzwanie dla wielu firm dziś. Zarządzanie zmianą stanie się zwinnym, korporacyjnym stylem życia.

 

Wspomnijmy o jednym konkretnym sposobie, w jaki właściciele zarządzania zmianą będą musieli zacząć się dostosowywać.

Business intelligence rozpoczyna przejście na AI,baza danych stała się hurtownią danych, a teraz „jeziorem danych”. Twój model danych staje się aktywny sam w sobie i częścią żywego, oddychającego przedsiębiorstwa… Jeśli zdefiniujesz wyniki, które chcesz uzyskać z każdej działalności operacyjnej, wtedy każdy proces i rola w organizacji mogą być bardziej zwinne, tworząc szybszy czas cyklu dla każdego procesu.

Jako przykład, jak przyjąć zmiany, szczególnie zalecamy użytkownikom ERP uzyskać wszystkie swoje dane razem i rozpocząć projekt pilotażowy AI z planem przejść do produkcji.

 

Sprzedawcy ERP oferują bardziej spersonalizowane rozwiązania

Customized Solutions: It's All We Do

„W przyszłości, użytkownicy systemów ERP będą szukać rozwiązań, które są dostosowane specjalnie do ich branży, tak aby można było uniknąć dostosowywania i zapewnić, że są one aktualne. Zamiast modyfikacji, producenci będą personalizować swoje rozwiązania i szukać rozszerzenia swoich rozwiązań do potrzeb wsparcia bez zmiany kodu”.

Zasadniczo, nabywcy zdają sobie sprawę z korzyści płynących z utraty kontroli nad swoimi systemami. Konfigurowalność może nie dać firmie całkowitej kontroli nad każdym aspektem jej oprogramowania, ale ta funkcja może zapewnić firmom wyspecjalizowane rozwiązanie przy bardzo niewielkim wysiłku. Ponownie, w znacznym stopniu zmniejszy to zapotrzebowanie na rozbudowane zespoły IT dedykowane wyłącznie do zarządzania rozwiązaniem ERP.

 

ERP będzie postrzegany jako fundament cyfrowej transformacji. Rozwiązania będą osadzone w nowych technologiach, takich jak analityka, IoT i AI, aby wspierać nowe procesy, modele biznesowe i sposoby wykonywania pracy. Doświadczenie związane z korzystaniem z ERP będzie znacznie bardziej zorientowane na konsumenta.

 

Widzimy, że coraz więcej dostawców zaczyna podążać tą drogą, ponieważ oni (i ich klienci) znajdują coraz więcej praktycznych zastosowań. Niewielu z nich zainwestowało, a wielu użytkowników biznesowych nadal nie dostrzega tej wartości. Oznacza to, że jest jeszcze czas na wczesne przyjęcie takich rzeczy, jak przetwarzanie języka naturalnego i uczenie się maszynowego (Machine Learning), co może sprawić, że w najbliższych latach niektóre przedsiębiorstwa będą wyprzedzać swoją konkurencję.

 

Elastyczność Konieczna przy skróconym cyklu zakłóceniowym

Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Wszystkie te zakłócenia mogą mieć kaskadowy wpływ na wymagania aplikacji biznesowych, sprawiając, że sprawność – zdolność do łatwego wprowadzania innowacji, ewolucji i zmian – staje się jeszcze ważniejsza niż obecna funkcjonalność. Być może sprzedawcy będą musieli być elastyczni i zwinni, aby móc konkurować w tym okresie ciągłych zmian. Sprzedawcy ERP powinny rozważyć takie rzeczy jak platformy, mikrousługi i inne podobne elementy, jeśli chcą stworzyć prawdziwie zwinny system.

Systemy pracujące w chmurze sprawiają, że łatwo jest otrzymywać najnowsze aktualizacje i funkcje. Ale może to oznaczać, że firmy będą musiały dostosować swoje procesy do systemu, a nie na odwrót.

 

Na przykład, można zobaczyć lepsze wyniki biznesowe poprzez dostosowanie sposobu tworzenia zleceń sprzedaży, aby lepiej dostosować się do nowego systemu ERP. Alternatywnie, możesz znaleźć obejścia, aby pomóc Ci utrzymać tradycyjne procesy biznesowe. Ale podczas gdy obejścia zwykle łagodzą problemy w krótkim czasie, może być dość trudne do utrzymania. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku zatrudniania nowych pracowników, ponieważ muszą nauczyć się zarówno systemu i skomplikowany sposób, w jaki ich używać. Nie wspominając o tym, że twoje obejścia mogą stać się nieważne wraz z aktualizacjami systemu. Po prostu lepiej jest być elastycznym jako firma i być otwartym na zmieniające się procesy.

 

 

Zgodnie z raportem ERP z 2018 roku sporządzonym przez Panoramę, 95 procent przedsiębiorstw zgłosiło poprawę procesów po wdrożeniu systemu ERP. Ale w tym samym raporcie, zdecydowana większość respondentów realizuje tylko 30 do 80 procent swoich prognozowanych korzyści.

 

Dane te są spotęgowane przez tę samą organizację raportu 2019 roku, który nadal wykazują podobną dysproporcję, zwłaszcza jeśli chodzi o obszary sprawozdawczości, efektywności, wzrostu i aktualizacji technologii. Jest to w dużej mierze spowodowane nadmiernym naciskiem na funkcje back-office podczas wdrażania, takich jak księgowość i HR.

„Cyfrowa transformacja zacznie się mniej koncentrować na ERP, a bardziej na „ostatniej mili”.” Wiele firm potrzebuje zaawansowanych funkcji i funkcjonalności oferowanych przez rozwiązania ERP, takich jak analiza predykcyjna, BI, narzędzia e-commerce i wiele innych. Firmy nie doceniają, jak długie i kosztowne będzie wdrożenie ERP, zmuszając ich do pominięcia tych modułów z końcowego systemu.

Firmy muszą mieć realistyczne oczekiwania, oprócz tworzenia bardziej dogłębnego cyfrowego planu transformacji przed wdrożeniem. Przestrzeganie tych wytycznych może pomóc firmom uzyskać dostęp do pełnego potencjału swoich wdrożeń ERP.

 

Podsumowując

Na podstawie tego, czego się dowiedzieliśmy, przyszłe trendy ERP wskazują, że nabywcy będą przechodzić do chmury, ponieważ dostawcy oferują spersonalizowane rozwiązania z ciągłymi aktualizacjami. Oznacza to, że firmy inwestujące w rozwiązanie ERP będą musiały nauczyć się być bardziej elastyczne. Widzimy również, jak firmy interesują się nowymi technologiami, takimi jak SI i IoT, ponieważ konkurencja rośnie. Aby sprostać tym wszystkim nowym funkcjom i wyzwaniom, firmy będą musiały włożyć więcej wysiłku we wdrożenie systemu ERP niż w latach ubiegłych.

Aby przeprowadzić udane wdrożenie, konieczne jest, żeby nabywcy przeprowadzili dokładne badania na dzisiejszym rynku ERP. Musisz zrozumieć, które produkty pasują do wielkości Twojej firmy, zaspokoić swoją branżę, zapewnić wszystkie funkcje i funkcjonalności potrzebne, wraz z którymi mogą pomóc Twojej dziedzinie biznesu wyzwań zarówno dziś i jutro.

 

Kiedy już zrozumiesz dostępne opcje, nadszedł czas, aby porównać rozwiązania ERP. Ważne jest, aby Twoje porównanie było zorganizowane i dokładne.