Wstęp

W kolejnym wywiadzie przeprowadzonym podczas IFS Connect 2024 mieliśmy przyjemność gościć Andrzeja Wąsa, Presales Director Eastern Europe w IFS oraz eksperta w dziedzinie technologii chmurowych. Andrzej posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dużymi organizacjami, pomagając im wybrać oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne i zarządzać złożonymi projektami IT.

W rozmowie przeprowadzonej przez Marka Maca, CEO myERP.pl, AW dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnych trendów, wyzwań i przyszłości technologii w branży IT.

Wywiad z Andrzejem Wąsem

MM: Jakie są Pana doświadczenia związane z pracą w międzynarodowym środowisku, szczególnie w kontekście współpracy z firmami z różnych krajów?

AW: Moje doświadczenia pokazują, że różnice kulturowe i organizacyjne mogą być znaczące. Pracowałem w Niemczech i szybko wyleczyłem się z kompleksów wobec Niemców, widząc, że poziom organizacyjny i jakość pracy nie zawsze są wyższe niż w Polsce. Polacy mają naprawdę wysoki poziom kompetencji w IT, a nasze doświadczenia i umiejętności są doceniane na arenie międzynarodowej. Współpraca z międzynarodowymi zespołami pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń, co jest niezwykle wartościowe dla rozwoju naszych projektów i produktów.

MM: Jakie są główne wyzwania, z którymi spotykacie się podczas wdrożeń?

AW: Główne wyzwania, z którymi się spotykamy, to przede wszystkim konieczność zapewnienia naszym klientom najlepszych rozwiązań, które odpowiadają ich potrzebom branżowym. Staramy się przewidywać przyszłe potrzeby naszych klientów i oferować im gotowe rozwiązania w obszarach, które będą dla nich kluczowe, takich jak raportowanie środowiskowe. Ważne jest, aby działać proaktywnie i nie tylko czekać na wskazówki od klienta, ale również inicjować działania, które mogą być dla nich wartościowe. Na przykład, w przypadku firm produkcyjnych, staramy się wspierać ich w optymalizacji procesów produkcyjnych, harmonogramowaniu czy zarządzaniu majątkiem. Dążymy do tego, aby nasze rozwiązania były nie tylko skuteczne, ale także przyszłościowe, pozwalając naszym klientom na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

MM: Jakie jest Pana zdanie na temat przechodzenia dużych firm na chmurę? Czy wszystkie firmy powinny podążać w tym kierunku?

AW: To zależy od konkretnej firmy i jej specyfiki. Namawiałbym do przejścia na chmurę ze względu na liczne zalety, takie jak bezpieczeństwo, które często jest lepiej zapewnione w chmurze, brak potrzeby zatrudniania wysokowykwalifikowanego personelu. Jednakże, nasza strategia opiera się na swobodzie wyboru klienta. Możemy namawiać do chmury, ale jeśli klient ma rozsądne argumenty, aby pozostać przy własnej infrastrukturze, to również oferujemy takie rozwiązania. Utrzymujemy równoległe produkty, które działają zarówno w chmurze, jak i na własnej infrastrukturze klienta. Przykładem mogą być firmy z sektora obronnego, które ze względu na bezpieczeństwo i regulacje muszą korzystać z zamkniętych chmur prywatnych.

MM: Czy może Pan podać przykład technologii, która zmienia sposób pracy w waszej branży?

AW: Jednym z takich przykładów jest technologia chmurowa i hybrydowa – czyli łącząca chmurę z własną infrastrukturą. Pozwala to nana większą elastyczność i skalowalność rozwiązań IT. Kolejnym ważnym trendem jest rozwój sztucznej inteligencji, która wspiera analizę danych, optymalizację i automatyzację procesów. Na przykład, zastosowanie AI w analizie predykcyjnej pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację procesów zarządzania majątkiem. Często mówimy że oferujemy przemysłowew AI – dostosowane do branży klienta, rozwiązujące konkretne potrzeby biznesowe. Technologia ta umożliwia również rozwój nowych usług i produktów, które wcześniej były niemożliwe do realizacji.

MM: Czy wdrożenie rozwiązań chmurowych i hybrydowych bywa problematyczne?

AW: Największym wyzwaniem jest integracja takich rozwiązań z innymi systemami. Widzimy pewne opóźnienia, ponieważ musimy dostosować się do nowych technologii i rozwiązań, które wcześniej nie istniały na rynku. Rozwiązania hybrydowe mogą być trudne do zaimplementowania, ale są niezbędne, ponieważ niektóre technologie nie są dostępne w pełni w chmurze i muszą działać w środowisku lokalnym klienta. Ponadto, podejście to pozwala na elastyczność w korzystaniu z różnych technologii, które mogą być optymalnie dostosowane do specyficznych potrzeb klienta.

MM: Czy myśli Pan, że narzędzia do analizy danych, takie jak Power BI, mogą zastąpić tradycyjne systemy BI?

AW: Myślę, że to będzie raczej ewolucja niż rewolucja. Narzędzia takie jak Power BI już teraz oferują funkcje podpowiedzi i inteligentnej analizy, co sprawia, że stają się bardziej zaawansowane. Tradycyjne systemy BI muszą się dostosować do tych zmian, inaczej zostaną zastąpione przez nowsze produkty. To naturalny krok ewolucji technologicznej. Na przykład, obecnie systemy BI integrują się z chmurą, co umożliwia bardziej zaawansowaną analizę danych, łączenie danych strukturalnych i niestrukturalnych oraz korzystanie z zaawansowanych algorytmów analitycznych.

MM: Jakie są perspektywy rozwoju technologii AI w kontekście zarządzania danymi?

AW: Perspektywy są bardzo obiecujące. AI może znacząco poprawić efektywność zarządzania danymi, automatyzując procesy analizy i wyciągania wniosków. Przykładem może być zastosowanie do analizy dużych zbiorów danych, co pozwala na szybkie i dokładne odkrywanie trendów i anomalii. AI może również wspierać personalizację usług, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów na podstawie analizy ich danych. Jednakże, kluczowe będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, aby chronić prywatność i integralność informacji.

MM: Czy nie obawia się Pan, że rozwój sztucznej inteligencji (AI) zabierze miejsca pracy w branży IT?

AW: To możliwe, że będzie mniejsza potrzeba na programistów w niektórych obszarach, ale nie sądzę, aby AI całkowicie zastąpiła ludzi. Automatyzacja czynności technicznych jest jednym z kierunków, w którym zmierzamy, ale zawsze będzie potrzeba ludzi do nadzoru i zarządzania procesami wdrożeniowymi. Nawet jeśli niektóre prace zostały przeniesione do krajów o niższych kosztach, to nadal potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów do bardziej zaawansowanych zadań. Poza tym, AI może wspierać pracowników, automatyzując rutynowe zadania i pozwalając im skupić się na bardziej strategicznych aspektach pracy.

MM: Jakie są główne korzyści z wdrożenia rozwiązań hybrydowych w porównaniu do tradycyjnych systemów on-premise?

AW: Rozwiązania hybrydowe oferują większą elastyczność i skalowalność w porównaniu do tradycyjnych systemów on-premise. Pozwalają one na korzystanie z najlepszych cech zarówno chmury, jak i lokalnych zasobów IT. Dzięki temu można optymalizować koszty, korzystając z chmury do przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych, jednocześnie zachowując lokalną infrastrukturę dla krytycznych aplikacji, które wymagają niskich opóźnień i wysokiej dostępności. Ponadto, rozwiązania hybrydowe umożliwiają łatwiejsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych.

MM: Jak widzi Pan przyszłość technologii chmurowych w kontekście bezpieczeństwa danych?

AW: Przyszłość technologii chmurowych w kontekście bezpieczeństwa danych wygląda obiecująco, ale wymaga ciągłego doskonalenia. Chmura oferuje zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych, zaawansowane systemy uwierzytelniania i monitorowanie zagrożeń. Jednakże, kluczowe jest, aby firmy korzystające z chmury regularnie aktualizowały swoje procedury bezpieczeństwa i dostosowywały je do nowych zagrożeń. Współpraca z dostawcami chmury w zakresie bezpieczeństwa jest również niezwykle istotna, aby zapewnić, że wszystkie dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

MM: Dziękuję za rozmowę, Panie Andrzeju. Pańskie odpowiedzi były niezwykle cenne.

AW: Dziękuję również. Cieszę się, że mogłem podzielić się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami.

Podsumowanie

Podczas konferencji IFS Connect 2024, AW, Presales Director Eastern Europe w IFS, omówił kluczowe wyzwania i przyszłość technologii chmurowych w branży IT. Wąs podkreślił znaczenie elastyczności w wyborze między chmurą a lokalną infrastrukturą oraz potrzebę proaktywnego działania i przewidywania przyszłych potrzeb klientów. Zwrócił również uwagę na ewolucję narzędzi do analizy danych oraz obiecujące perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji.