Dla jednej z głównych technologii biznesowych, planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), który automatyzuje główne procesy, w tym zamówień i rachunkowości, 2019 był rokiem, w którym platforma oparta na chmurze wreszcie i naprawdę zakończył swoje przejście od deski kreślarskiej do rzeczywistości.

W rzeczywistości, technologia ERP osiągnęła punkt zwrotny, w którym wiele nowych technologii – wśród nich technologia zautomatyzowanych procesów, sztuczna inteligencja i łańcuch blokowy – daje firmom impuls do rozważenia inwestycji w kolejną generację platform.

Aktualizacje w sektorze ERP 2020

Jeśli w 2019 r. istniał wspólny temat, to była to jedna z firm, która chciała zmodernizować swoje platformy w odpowiedzi na te trendy. Wiele firm na poziomie przedsiębiorstwa uznało, że ich starsze platformy po prostu nie zapewniają wsparcia niezbędnego w coraz bardziej cyfrowej erze.

Przewiduje się, że wielcy dostawcy, tacy jak Oracle czy SAP, opuszczą swoje tradycyjne tereny łowieckie wśród największych firm świata. W tym samym czasie sprzedawcy współpracujący ściśle z małymi i średnimi przedsiębiorstwami polują obecnie na większe ryby.

To wszystko kształtuje się do roku zmian, jeśli myślisz o inwestowaniu w upgrade ERP. Nowe technologie zmieniają grę.

Widać  również więcej inwestycji w oprogramowanie ERP na całym świecie. Digitalizacja wydaje się być na topie, od dużych do małych firm. Każdy zaczyna widzieć zalety systemów ERP.

Dostosowany do potrzeb system ERP 2020

Obserwuje się również wzrost zapotrzebowania na rozwiązania bardzo specyficzne dla danej branży – to, co niektórzy konsultanci nazywają „mikro-pionami”, rozwiązaniami, które mogą być dostosowane do sektorów, a nawet poszczególnych firm.

Wzrost platform ERP, które obsługują przemysł farmaceutyczny lub energetyczny, jest stały. Jednak obecnie detaliści z branży mody i pracownicy służby zdrowia potrzebują systemów zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu ich specyficznych potrzeb.Jeśli w 2020 r. nastąpi spektakularny wzrost, to wyłoni się on z grona wyspecjalizowanych konsultantów ERP, których zadaniem będzie zarządzanie wszystkimi tymi nowymi projektami. Im bardziej projekt jest wysoce konfigurowalny, tym więcej wiedzy będzie wymagał na wczesnym etapie wdrażania.

Podsumowanie

Podczas gdy w 2020 roku może nie być tak spektakularny wzrost w ramach ERP, firmy będą czerpać korzyści z innowacji. Szczególnie w przypadku aplikacji opartych na chmurze i wdrażania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Pojawi się więcej konkurencji dla firm średniej wielkości

Specjalizacja stanie się coraz ważniejsza dla dostawców ERP, ponieważ coraz więcej firm oczekuje rozwiązań dostosowanych do ich specyficznych wymagań branżowych.

Konsultanci ERP znajdą się w sytuacji, gdzie projekty dla jeszcze mniejszych firm będą złożone i będą obejmować wiele elementów. Będzie to spotęgowane przez szerszą dostępność funkcjonalności opartych w standardzie systemu ERP.

Nie wiesz jaki system ERP wybrać ? sprawdź bazę systemów portalu myERP !

marek mac ceo