Od dwóch lat przedsiębiorcy doświadczają licznych trudności. Koronawirus spowodował załamania w wielu branżach. Jednocześnie wpłynął na dynamiczny rozwój sektorów e-commerce i delivery. Wiele osób nie czuje się na tyle pewnie, by mieć jakiekolwiek  oczekiwania, ponieważ sytuacja nadal jest niepewna. Czego można spodziewać się w zakresie perspektyw i trendów w obszarze rozwiązań ERP w 2022 roku?

Perspektywy ERP

Firma Gartner przeprowadziła badania, z których wynika, że większość systemów ERP do 2023 roku będzie miała w ofercie zupełnie nowe funkcjonalności. Będą głównie dotyczyć: modułowości oprogramowania, otwartego dostępu do kodu, mobilności, czy sztucznej inteligencji. Pomimo obecności tych elementów na rynku jako dodatki lub rozszerzenia do podstawowego rozwiązania, to nie były dotąd tak popularne.

Cyfrowa transformacja

Wiele organizacji musiało szybko reagować w obliczu restrykcji i wymagań, narzucanych przez pandemię, aby nie wypaść z gry. Od dwóch lat polskie przedsiębiorstwa mocno się zmieniają. W 2021 roku Sente przeprowadziło badanie dotyczące stopnia wdrożenia transformacji cyfrowej w firmach z branży handlowej. Wyniki wykazały, że przedsiębiorcy mają wysoką świadomość potrzeby implementacji rozwiązań informatycznych.

W ciągu 2 lat aż 69% przedsiębiorstw ma w planach wdrożenie oprogramowania ERP. Dlatego 2022 rok upłynie pod znakiem intensywnej implementacji projektów związanych z transformacją cyfrową.

Trudności w zatrudnianiu

Coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorstw w każdej branży to problem z rekrutacją pracowników, także tych wykwalifikowanych. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z tym problemem. Pierwszym jest poprawienie procesów rekrutacyjnych oraz lepsze zarządzanie – tak, aby pracować efektywniej. Warto też zadbać o aspekty miękkie, by zmniejszyć rotację pracowników w firmie. Oczywiście każdy z tych elementów bazuje na kapitale ludzkim. Tym samym, który nas ogranicza i stanowi problem. Innym, równie dobrym rozwiązaniem, jest integracja obszaru zasobów ludzkich z rozwiązaniem ERP. Pozwala na gromadzenie wiedzy i danych w jednym miejscu, a cyfryzacja tych procesów sprawia, że są bardziej przejrzyste.

Cyfryzacja procesów

Cyfryzacja procesów jest pośrednio powiązana z problemami z zatrudnieniem. Obejmuje implementację systemów, które pomagają osiągnąć cele biznesowe w krótkim czasie bez zatrudniania dodatkowego personelu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do poprzedniego wyzwania. Robimy więcej bez zwiększania zasobów. Żeby osiągnąć taki efekt, należy wybrać procesy, które można zautomatyzować za pomocą narzędzi IT. Dostarczenie odpowiednich rozwiązań w możliwie najkrótszym czasie jest wyzwaniem dla dostawców systemów ERP.

Ekonomiczne korzyści z wdrożenia systemu

Równie ważną tendencją jest ocena opłacalności wprowadzania nowego systemu. Rok 2022 będzie prawdziwym wyzwaniem dla wielu branż. Świadczy o tym kilka rzeczy. Rosnąca inflacja. Zmiany prawne, które nie ułatwiają pracy przedsiębiorcom.  Problemy z niestabilnością łańcuchów dostaw. Aby rozbudować obecny system lub wdrożyć nowy, musisz najpierw określić cele, które chcesz realizować z pomocą ERP. Zwrot z inwestycji to rzecz, która także ma w tym wypadku znaczenie.

Przed przystąpieniem do prac wdrożeniowych ważne jest, aby określić, kiedy i w jakim zakresie nowe rozwiązanie się zwróci. Takie podejście pozwala podejmować decyzje, bazując na rzeczywistych danych.

Polski Ład

Polski Ład wszedł w życie w 2022 roku. Spowodował zamieszanie oraz wiele zmian w obowiązującym prawie. Różne ulgi, np. dla klasy średniej i nowy sposób obliczania składek zdrowotnych to tylko niektóre z niespodzianek Nowego Ładu. Modyfikacje te musiały zostać zaimplementowane w systemach ERP. Dostawcy muszą jednak uważać na aktualizacje prawne tej ustawy. Pojawiające się z dnia na dzień luki prawne są korygowane, wdrażane są też nowe rozporządzenia. Dlatego należy szybko reagować i przenosić je na bieżąco do systemu.

Podsumowanie

Nie wiadomo, czy 2022 rok nas oszczędzi. Przy wszystkich powyższych tendencjach, pandemii i niepewnej sytuacji wielu firm, wciąż możemy doświadczać wielu trudności na drodze prowadzącej do stabilizacji.