Jeszcze do niedawna systemy klasy ERP zarezerwowane były wyłącznie dla korporacji i dużych firm, głównie za sprawą złożonej architektury, skomplikowanej obsługi, ale także wysokich kosztów wdrożenia i utrzymania. W ostatnich latach sytuacja jednak się zmienia i widać rosnący potencjał zastosowania ERP w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Jaka jest aktualna sytuacja systemów klasy ERP w Polsce i UE?

Otóż według najnowszych danych GUS – dotyczących wykorzystania technologii informatycznych w społeczeństwie wynika, że 28,5% przedsiębiorstw w Polsce korzysta z oprogramowania ERP. Rozwiązania informatyczne stosują głównie duże przedsiębiorstwa. Aż 87,3% firm zatrudniających ponad 250 osób korzysta z systemów klasy ERP. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw odsetek ten jest niższy i wynosi odpowiednio 21,3% i 53,9%. Mimo że poziom cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce jest rok do roku wyższy, nadal wypadamy niekorzystnie na tle innych krajów Unii Europejskiej. Według zestawienia przygotowanego przez Eurostat, w 28 krajach członkowskich UE średni poziom wykorzystania oprogramowania wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób wynosi 34%. Na czele tego zestawienia znajdują się takie Państwa jak Belgia czy Dania ze współczynnikami procentowymi odpowiednio na poziomie 53% i 50%.

Zauważalna zmiana w podejściu do zastosowania systemów ERP

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że w dobie pędzącej cyfryzacji, sytuacji związanej z COVID19 oraz aktualnej tendencji związanej z rozwojem usług informatycznych, nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi firmami, jeżeli nie wdroży właściwego systemu informatycznego. Dynamiczny postęp technologiczny oraz nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe wymusza zmiany w sposobie zarządzanie nie tylko na dużych firmach, ale także na małych i średnich przedsiębiorcach. Firmy te zaczynają szukać rozwiązań m.in. wśród systemów klasy ERP. W odpowiedzi na ich potrzeby przychodzą producenci oprogramowania dedykowanego dla sektora MŚP. Są to rozwiązania o prostszej, niekoniecznie modułowej budowie, mniej skomplikowanych funkcjonalnościach, a zarazem bardziej elastyczne i łatwiejsze we wdrożeniu. W odróżnieniu od dużych systemów mały ERP, jak enova365 nie wdraża się miesiącami czy nawet latami, a raczej dniami lub tygodniami. Ponadto coraz bardziej popularne stają się rozwiązania chmurowe, pozwalające w znacznym stopniu zaoszczędzić wydatki związane z niezbędną infrastrukturą IT.

Jakie są prognozy dla wykorzystania systemów ERP w sektorze MŚP?

Wydaje się, że to ten ostatni czynnik może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości systemów ERP wśród mniejszych przedsiębiorców. Możliwość zarządzania przedsiębiorstwem w modelu SaaS pozwala nie tylko zaoszczędzić koszty i czas wdrożenia, ale również daje możliwość łatwiejszego dostosowywanie systemu do rozwoju firmy. W miarę potrzeb dodaje się standardowe i kompleksowe rozwiązania, często będące tylko w uśpieniu. Dodatkowo zmiana pokoleniowa powoduje, że młode kadry kierownicze szukają innowacyjnych, a zarazem skalowalnych usług pozwalających na łatwą implementację, przyjazną obsługę, ale również szybki zwrot z inwestycji. Odpowiedzią na te potrzeby są właśnie systemy ERP dedykowane dla sektora MŚP.

Eksperci InfoConsulting mają ogromne doświadczenie w stosowaniu takich technologii. I doskonale potrafią dopasowywać system do konkretnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. Cały nasz zespół służy pomocą i wsparciem we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań informatycznych, które na każdym kroku – zapewniają jeszcze lepsze funkcjonowanie firmie.

Autor : Sławomir Chmielewski InfoConsulting

ERP Consultant, Project Manager

Źródła:

GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019

Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_eb_iip&lang=en

 

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy