Oferta Microsoft jest bardzo zróżnicowane w obszarze oprogramowania biznesowego. Jednym z najbardziej znanych rozwiązań był Microsoft Dynamics Navision, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Business Central. W dalszej części chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej temu rozwiązaniu i pokazać, czym wyróżnia się Business Central.

Czym jest Microsoft Dynamics Navision?

Microsoft Dynamics Navision lub w skrócie Dynamics NAV to dawna nazwa dzisiejszego Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central zawiera wszystkie funkcje, które były również zawarte w Dynamics NAV. Podobnie jak Dynamics NAV, Business Central jest również skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Historia: Od Dynamics NAV do Business Central

Microsoft przejął w 2002 r. duńską firmę Navision A/S. W ramach przejęcia Navision stał się nowym oddziałem Microsoftu pod nazwą Microsoft Business Solutions. W 2005 roku produkty ERP firmy Microsoft przeszły rebranding. Tamtejszy system ERP otrzymał nazwę Microsoft Dynamics NAV.

Następnie w 2016 roku Microsoft ogłosił wydanie Dynamics 365. Jest to rebranding pakietu dla produktów Dynamics ERP i CRM w ramach nowej strategii tylko online. Tymczasową nową nazwą kodową Dynamics NAV stała się Madera, a następnie Teneryfa. Następnie w 2018 roku, Business Central został oficjalnie wydany.

Kto używa Navision?

Microsoft Dynamics 365 Business Central, wcześniej Microsoft Dynamics NAV, jest skierowany w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zgodnie z unijnym zaleceniem, MŚP to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i ma roczny obrót nie większy niż 50 mln euro lub sumę bilansową nie większą niż 43 mln euro.

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Dalszego podziału można dokonać na mikro i małe przedsiębiorstwa. Na przykład mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 osób i ma obrót lub sumę bilansową nie większą niż dwa miliony euro. Z kolei małe przedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 50 osób i mają obroty lub sumę bilansową nie większą niż 10 mln euro. Przedsiębiorstwa powyżej tych wartości zaliczane są zgodnie z zaleceniem UE do średnich przedsiębiorstw.

Użytkownicy NAV

W 2015 roku, przed rebrandingiem na Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV miał około 110 000 użytkowników. Business Central ma obecnie (stan na 2021 r.) około 15 000 użytkowników dla modelu SaaS, plus stałych klientów NAV. Microsoft jest i pozostaje jednym z najważniejszych dostawców oprogramowania biznesowego na świecie.

Zalety Microsoft Dynamics Navision

Zalety i wady oprogramowania biznesowego są zawsze bardzo subiektywne. Z tego powodu tylko w ograniczonym stopniu można uogólnić, co przemawia za, a co przeciw wprowadzeniu danego oprogramowania biznesowego. Ostatecznie każda firma ma swoje własne wymagania dotyczące odpowiedniego oprogramowania. Niemniej jednak, niektóre z istotnych zalet i wad Business Central zostaną przeanalizowane bardziej szczegółowo poniżej.

Dostępność mobilna

W erze cyfrowej mobilność odgrywa coraz ważniejszą rolę. Business Central ma tę zaletę, że można z niego korzystać w podróży. Może być obsługiwany na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony, tablety i laptopy z systemem Windows, Android lub iOS.

Swobodny wybór modelu licencji

Dzięki Business Central zainteresowani mają wolny wybór między instalacją w siedzibie firmy a działaniem w chmurze. Doświadczenie użytkownika jest takie samo niezależnie od modelu licencjonowania.

Możliwość dostosowania do potrzeb

Business Central oferuje obecnie swoim klientom wsparcie dla ponad 25 języków. Możliwe są również bezkodowe zmiany interfejsu użytkownika, dzięki czemu system może być precyzyjnie dostosowany do wymagań użytkownika.

Znajomość interfejsu Microsoft

Ponadto Microsoft oferuje całą gamę rozwiązań programowych. Można więc przypuszczać, że pracownicy są już zaznajomieni z niektórymi produktami firmy Microsoft, a więc także w pewnym stopniu z interfejsem użytkownika systemu. Business Central oferuje również inne ważne zalety, które zostaną krótko i jasno podsumowane poniżej.

Zalety Business Central w skrócie

  • Możliwość dostosowania oprogramowania do rozwoju firmy
    szybszą i inteligentniejszą pracę dzięki wglądowi w procesy biznesowe i wiele więcej,
  • optymalne zarządzanie finansami,
  • szybsze procesy sprzedaży,
  • zoptymalizowana obsługa klienta,
  • zwiększony sukces projektu,
  • optymalizacja łańcucha dostaw,
  • optymalizacja zarządzania magazynem i optymalne wyniki produkcyjne 

Warto również wspomnieć, że bezproblemowa wymiana danych z innymi produktami Microsoft może być ustawiona poprzez odpowiednie interfejsy lub integracje. Business Central zapewnia więc firmom w pełni kompleksowe rozwiązanie ERP, które można łatwo rozbudowywać w miarę potrzeb.

Wady Microsoft Dynamics Navision

Wprowadzeniu oprogramowania dla firm potencjalnie zawsze mogą towarzyszyć wady. Z jednej strony zawsze są koszty i wysiłek związany z wdrożeniem. Z drugiej strony istnieje też ryzyko niepowodzenia. Można to jednak zminimalizować poprzez szerokie planowanie i przygotowanie.

Funkcje systemu Microsoft Dynamics NAV

Jako holistyczne rozwiązanie ERP dla MŚP, Business Central oferuje wszystkie ważne funkcje, których małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują do planowania zasobów biznesowych. Należą do nich:

Zarządzanie finansami: dostępne tu funkcje obejmują ogólne zarządzanie finansami i zarządzanie gotówką, takie jak zarządzanie rachunkami bankowymi i systemami płatności elektronicznych.

Zarządzanie sprzedażą: Zarządzanie sprzedażą w Business Central obejmuje funkcje z obszarów marketingu, sprzedaży i dostaw. Należą do nich zarządzanie kontaktami, zarządzanie kampaniami i szansami, a także zarządzanie zamówieniami sprzedaży i rabatami na faktury sprzedażowe. Możliwe jest również ustawienie integracji Microsoft Dynamics Sales. Ponadto pakiet funkcji do zarządzania sprzedażą zawiera również ważne funkcje do zarządzania dokumentami.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: Cały zakres funkcji jest również objęty zarządzaniem łańcuchem dostaw (SCM). Należą do nich np. zarządzanie zamówieniami zakupu czy fakturowanie. Pozycje można również śledzić za pomocą śledzenia pozycji i przypisywać je do różnych kategorii.

Zarządzanie projektami: do zarządzania projektami Business Central oferuje funkcje z obszaru zarządzania pojemnością, np. Można również tworzyć różne miejsca pracy, przy czym można rozróżnić miejsca pracy o stałej cenie oraz miejsca pracy zależne od czasu i materiału.

Zarządzanie usługami: w obszarze zarządzania usługami Business Central oferuje np. funkcje planowania i wysyłki oraz zarządzania zleceniami serwisowymi.

Gospodarka magazynowa: Business Central zawiera funkcje z obszaru gospodarki magazynowej (Warehouse Management System). System wspiera małe i średnie firmy w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu zapasami oraz optymalizacji procesów magazynowych takich jak składowanie czy kompletacja.

Produkcja: Business Central może również zapewnić wsparcie programowe dla procesów produkcyjnych w firmach. Na przykład wykorzystywane są funkcje do zarządzania montażem lub zarządzania wersjami.

Modele licencjonowania Microsoft Dynamics Navision

Wraz z rebrandingiem produktów Microsoft, Dynamics NAV stał się systemem z wyraźnym naciskiem na chmurę. NAV został udostępniony użytkownikom lokalnie. Przejście do chmury miało przede wszystkim ułatwić integrację i połączenie innych usług Microsoftu oraz rozbicie silosów danych.

Dynamics 365 Business Central ma teraz wyraźny nacisk na chmurę, choć w razie potrzeby system może być również zainstalowany lokalnie. Sposób instalacji jest więc chyba najistotniejszą różnicą pomiędzy Dynamics 365 Business Central a jego poprzednikiem Dynamics NAV.

Czy Microsoft Dynamics NAV jest bezpłatny?

Microsoft oferuje swoim klientom różne licencje, które podlegają opłacie, w zależności od ich wymagań. Należą do nich:

Dynamics 365 Business Central Essentials.
Rozwiązanie to jest dostępne za 59€ za użytkownika i miesiąc.

Dynamics 365 Business Central Premium
To rozwiązanie jest dostępne za 84,30€ za użytkownika i miesiąc.

Dodatkowo dostępna jest również licencja Team Member, która dostępna jest od 6,70 euro za użytkownika i miesiąc (por. dynamics.microsoft.com, 10.03.2022). Należy jednak zaznaczyć, że jest to tylko licencja częściowa. Dlatego też nadaje się przede wszystkim dla użytkowników, którzy np. potrzebują tylko dostępu do odczytu. Ze względu na ograniczony zakres funkcji, koszty tej licencji są również znacznie niższe. W sprawie dalszych cen i usług doradczych zainteresowani powinni zawsze kontaktować się bezpośrednio z firmą.

Dynamics Navision stał się Business Central

Podsumowując, Microsoft Dynamics NAV był poprzednikiem dzisiejszej wersji Dynamics 365 Business Central. Business Central to pakiet funkcji z naciskiem na chmurę do planowania zasobów przedsiębiorstwa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozwiązanie ERP dostępne jest w wersji Essentials i Premium, przy czym licencja Premium posiada dodatkowo funkcje do zarządzania usługami i produkcją. Można również zarezerwować licencje Affordable Team Member, które stanowią licencje częściowe.