Enterprise Resource Planning (ERP) systemy stały się już kręgosłupem firm dawno temu. Pandemia tylko zwiększyła znaczenie systemów ERP, przede wszystkim pomagając firmom wytrzymać znaczną presję, aby sprostać wymaganiom klientów na czas.

W obecnej chwili, kiedy zmieniają się standardy pracy, pracownicy pracują w domu z powodu norm społecznych i dystansu. Systemy ERP odgrywają znaczącą rolę w umożliwieniu pracy, z geograficznie odległych miejsc. Oni również zarządzają krytycznymi funkcji we wszystkich działaniach. W sprzedaży i marketingu, finansów i rachunkowości, łańcucha dostaw, zarządzanie dostawcami i utrzymanie solidnych i długotrwałych relacji z klientami.

Kolejna fala pandemii na świecie dowiodła, że wirus nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Ludzie coraz częściej chorują, a śmiertelność chwilami gwałtownie wzrastała. Oznacza to, że kultura pracy zdalnej będzie się tylko umacniać w przyszłości. Rozwiązania ERP zapewniają skuteczne rozwiązanie tego problemu, pozwalając wielu działów biznesowych do współpracy i pracy jako spójnej siły.

Ten artykuł rzuci światło na to, jak systemy ERP umożliwiają firmom skutecznie pracować w pandemii i co  może przynieść nam przyszłość.

Znaczenie On-Cloud rozwiązań ERP wzrośnie.

On-Premise ERP rozwiązania są to powoli starsze systemy oprogramowania, które wymagają znacznych inwestycji w infrastrukturę i sprzęt. Ich największą wadą jest to, że są one niemobilne. Co oznacza, że pracownicy nie mogą uzyskać do nich dostęp na swoich urządzeniach mobilnych. Załóżmy, że twój sprzedawca musi zebrać niezbędne dokumenty od klienta. W takim przypadku będzie musiał odwiedzić klienta, zebrać dokumenty, wrócić do biura i wgrać dokumenty do systemu ERP.

Niestety, prawie wszystkie kraje przeszły przez serię blokad, gdzie środki transportu były ograniczone. Przemieszczanie się z jednej lokalizacji do drugiej było praktycznie niemożliwe. Nową normą bezsprzecznie będzie wzrost On-Cloud systemów ERP, ponieważ pozwalają one firmom funkcjonować z geograficznie odległych miejscach. Warto zapoznać się jaka firma w Polsce dostarcza rozwiązania tego typu, zachęcam do sprawdzenia zakładki „FIRMY WDROŻENIOWE”. Wracając do przykładu wspomnianego powyżej, oprogramowanie ERP oparte na chmurze pozwoli sprzedawcy do zbierania i przesyłania dokumentów.

Z pewnością, On-Cloud w  systemach ERP mają następujące zalety:
 • Zapewniają one kompleksowy przegląd zapasów i magazynu do wszystkich zainteresowanych stron biznesowych.
 • Dzielą się raportami w czasie rzeczywistym z upoważnionym personelem, które pomagają w burzy mózgów skutecznych strategii.
 • Pozwalają one małym firmom skonfigurować system ERP bez inwestowania znacznych kosztów pracy i sprzętu
 • Szybciej się aktualizują bez przerw w produkcji i luk w zabezpieczeniach.
 • Pozwalają firmom rozwijać się w szybkim tempie.
 • Pomagają firmom zmniejszyć ich ślad węglowy.

Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO₂

Wikipedia

Systemy ERP będą dominować w branży opieki zdrowotnej.

Branża opieki zdrowotnej jest pod znaczną presją od początku pandemii. Lekarze, pielęgniarki, wirusolodzy i personel medyczny pracuje non stop.

System ERP dla opieki zdrowotnej ?  pomógłby instytucji medycznym  w następujący sposób:
 • Skuteczne zarządzanie recepcją poprzez uzyskanie niezbędnych informacji, takich jak terminy wizyt, dostępność łóżek, harmonogram lekarzy, itp.
 • Pozwalają one personelowi medycznemu do zarządzania zapasami . W uporządkowany sposób, od składania zamówień.
 • Pomagają zmniejszyć wydatki operacyjne poprzez zarządzanie kosztami ADT (Admission, Discharge, Transfer), redukcję długiego czasu oczekiwania w kolejkach, skrócenie czasu oczekiwania na sali operacyjnej oraz eliminację zakażeń i błędów medycznych.
 • Pozwalają również pacjentom niepełnosprawnym fizycznie na wirtualną interakcję z lekarzami w czasie rzeczywistym (nasze słynne teleporady), eliminując w ten sposób potrzebę spotkania twarzą w twarz.
 • Umożliwiają lekarzom zbieranie istotnych informacji zdrowotnych o pacjentach za pomocą urządzeń do zdalnego monitorowania

Systemy ERP będzie przekształcić branżę łańcucha dostaw.

Branża łańcucha dostaw obejmuje wielu partnerów współpracujących ze sobą w celu dostarczenia produktu końcowego do konsumenta. To zasadniczo obejmuje trzy podmioty:
 • Sprzedawca dostarczający surowce.
 • Przedsiębiorstwo przetwarzające surowce w produkty końcowe.
 • Dystrybutor dostarczający gotowe produkty do użytkownika końcowego.
 • Systemy ERP z obsługą IoT pozwalają firmom z łańcucha dostaw na natychmiastowe udostępnianie aktualizacji i informacji w czasie rzeczywistym różnym interesariuszom biznesowym.

Integracja IOT z systemem ERP

Wszyscy wiemy, że pandemia wymusiła ograniczenia w przepływie ludzi i towarów z jednej lokalizacji do drugiej, co wpłynęło na łańcuchy dostaw na całym świecie. Systemy ERP odegrały znaczącą rolę w przywróceniu funkcji biznesowych do normalności w następujący sposób:

 • Pomagają budować wieże łańcucha dostaw, które wykorzystują AI i zaawansowane algorytmy do identyfikacji potencjalnych wyzwań i znaleźć skuteczne rozwiązania dla nich.
 • Umożliwiają firmom z łańcucha dostaw zarządzanie działalnością w wielu kanałach, w tym w handlu detalicznym, e-handlu i usługach bezpośrednich. Konkludując, pomaga im to zwiększyć przychody i obniżyć koszty operacyjne.
 • Pozwalają one firmom z łańcucha dostaw na interakcję z klientami i zbieranie ich opinii w celu zwiększenia reputacji firmy.

Warto dodać, że pandemia zmieniła krajobraz biznesowy na całym świecie. Rewolucja cyfrowa czy też przemysł 4.0 odbywa się szybko, a firmy, które nie nadążają będą musiały zamknąć swoje drzwi. Bezsprzecznie to dobry czas, aby zainwestować w systemy ERP w celu poprawy wydajności oraz zwiększenia przychodów i cięcia kosztów operacyjnych, co wzmocni kompetencje rynkowe. Im wcześniej zaczniesz, tym lepsze będą Twoje perspektywy.