Firmy z sektora obróbki metali mają swoje specyficzne wymagania dotyczące oprogramowania ERP. Przeczytaj tutaj, co jest ważne przy wyborze ERP.
Firmy zajmujące się obróbką metali muszą być ostrożne przy wyborze oprogramowania ERP. Bo zazwyczaj to nie pierwsze rozwiązanie, które wpadnie w ręce, obiecuje sukces. Często złożone procesy w przetwórstwie metali wymagają oprogramowania ERP, które jest w stanie odwzorować je holistycznie.

Wobec dużej ilości rozwiązań na rynku, nie jest łatwo znaleźć to właściwe. Pokażemy Ci, jak znaleźć idealne rozwiązanie, co jest ważne w poszukiwaniach i na co dokładnie musisz zwrócić uwagę przy dokonywaniu wyboru. Zanim zaczniemy, przyjrzymy się ogólnemu funkcjonowaniu oprogramowania ERP, aby lepiej zrozumieć, jak dokładnie produkuje różne korzyści.

Co to jest oprogramowanie ERP?

Skrót ERP oznacza „Enterprise Resource Planning„. To zadanie przedsiębiorcy polega na optymalnym i najbardziej efektywnym wykorzystaniu wszystkich zasobów, które mogą być użyte do realizacji własnych celów biznesowych. Celem jest maksymalne odchudzenie własnych procesów i zapewnienie im niezbędnych zasobów.

W tym kontekście zasoby rozumiane są jako wszystkie zasoby operacyjne dostępne dla przedsiębiorstwa. Mogą to być na przykład:

 • Materiały (surowce, materiały, komponenty itp.)
 • Narzędzia (materiały robocze itp.)
 • Maszyny (zakłady produkcyjne, roboty itp.)
 • Flota pojazdów (ciężarówki, samochody służbowe, itp.)
 • Personel (pracownicy, pracownicy tymczasowi itp.)
 • Zasoby finansowe (aktywa bankowe, depozyty itp.)
 • Nieruchomości (budynki fabryczne, budynki biurowe itp.)

Wszystkie te zasoby muszą być dystrybuowane do bieżących procesów w taki sposób, aby w żadnym momencie nie doszło do zakłócenia dostaw. Jednocześnie należy zadbać o to, by nie dochodziło do marnowania zasobów. Dla każdego procesu musi być zawsze zapewniona odpowiednia ilość zasobów w odpowiednim stanie.

Wszystkie dane w jednym centralnym miejscu

Ze względu na mnogość różnych procesów w nowoczesnym przedsiębiorstwie nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Cyfrowo odwzorowuje wszystkie procesy w firmie i gromadzi dane w centralnej bazie danych. Wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do tej bazy danych. W ten sposób można rozbić silosy danych i ustanowić procesy między działami. Dzięki temu są one jeszcze bardziej usprawnione i efektywne pod względem wykorzystania zasobów. Oprogramowanie ERP obsługuje wiele procesów z różnych funkcji i automatyzacji.

artykuły SAP, informacje SAP

Struktura oprogramowania ERP

Oprogramowanie ERP składa się z modułów. Każdy moduł zawiera wiele funkcji i jest połączony z innymi poprzez centralną bazę danych. Umożliwia to komunikację w całej firmie i czyni procesy bardziej przejrzystymi. Typowe moduły to na przykład:

 • Business Intelligence
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Finanse
 • Globalne zarządzanie biznesem
 • Zasoby ludzkie
 • Instalacja i konserwacja
 • Produkcja
 • Zarządzanie magazynem
 • Zamówienia

W zależności od potrzeb i obszaru pracy, oprogramowanie ERP składa się z tych wszystkich modułów i funkcji, które firma potrzebuje do pokrycia własnych procesów. Nie każda firma, na przykład, ma zastosowanie dla modułu produkcyjnego, ale potrzebuje pogłębionych funkcji CRM.

Oprogramowanie ERP, specyficzne dla branży?

Dlatego też, na przestrzeni lat, wielu dostawców ERP specjalizuje się w niektórych branżach i dostosował swoje oprogramowanie ERP do potrzeb tych branż. Tak więc, specyficzne dla branży oprogramowanie ERP do obróbki metalu można również znaleźć na rynku. Często zawierają one daleko idące funkcje dla produkcji, gospodarki materiałowej, a nawet zarządzania projektami i sprzedaży.

Wdrożenie w chmurze czy lokalnie?

Jednak poszczególne rozwiązania ERP na rynku różnią się od siebie nie tylko zakresem funkcji. Oferty na rynku różnią się także pod względem odpowiedniego modelu licencyjnego, z jakim oferowane jest oprogramowanie ERP. Możliwe jest uzyskanie oprogramowania ERP na własnych serwerach firmy lub z chmury.

W pierwszym wariancie oprogramowanie jest kupowane bezpośrednio od dostawcy i instalowane na własnych serwerach. Jest to również określane jako wariant on-premises. Wiąże się to zazwyczaj z wysoką inwestycją początkową, ale umożliwia również dokonywanie różnych zmian w oprogramowaniu.

 

System ERP w chmurze czy to dobry kierunek?

Są one obsługiwane na serwerach dostawcy usług w chmurze i udostępniane klientowi przez Internet. Zaletą tego rozwiązania jest to, że klient nie musi posiadać własnego serwera(mniejsze koszty inwestycji na początku), a dostawca nie jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację, jak również za środki bezpieczeństwa danych. Z drugiej strony, zazwyczaj możliwe jest dokonanie mniejszej ilości zmian w samym oprogramowaniu.

To, który model ostatecznie wybierzesz, zależy w dużej mierze od warunków panujących w Twojej firmie. Istnieje również możliwość wdrożenia hybrydowego lub modelu hostowanego.

Funkcje oprogramowania ERP dla branży metalurgicznej

Oprogramowanie ERP dla firm z sektora obróbki metalu musi być zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie dopasować się do poszczególnych procesów i wspierać je. Obróbka metali jako dziedzina technologii wytwarzania koncentruje się przede wszystkim na produkcji i obróbce kształtowych przedmiotów z metalu.

Szerokie spektrum w obróbce metali

Spektrum sięga od produkcji biżuterii i narzędzi aż po budowę pojazdów, maszyn i mostów. Dlatego na pytanie, które oprogramowanie ERP jest właściwe dla firm zajmujących się obróbką metali, nie można odpowiedzieć tak po prostu. Zależy to raczej od własnych procesów i obszarów pracy przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak, chcielibyśmy przyjrzeć się kilku istotnych funkcji oprogramowania ERP dla przetwórstwa metali i zbadać ich możliwości w praktyce nieco bliżej.

Zarządzanie materiałami za pomocą oprogramowania ERP

Bardzo ważnym modułem oprogramowania ERP do obróbki metalu jest moduł zarządzania materiałami. Umożliwia to całościowe odwzorowanie przepływu materiałów i wartości w przedsiębiorstwie oraz zaopatrzenie wszystkich działów w niezbędne materiały. W ten sposób można zaplanować, zaplanować i monitorować wszystkie zasoby.

Mapowanie produkcji w oprogramowaniu ERP

Oprogramowanie ERP zapewnia również różne funkcje dla produkcji. Zasoby można zaplanować dla poszczególnych procesów produkcyjnych, dzięki czemu można uniknąć wąskich gardeł. Dzięki planowaniu programu produkcyjnego można wizualizować złożone zależności i mieć na uwadze długoterminowe wymagania. Wreszcie, dzięki wspieranemu cyfrowo planowaniu produkcji, można obiecać dokładny termin dostawy.

Zarządzanie projektami za pomocą oprogramowania ERP

Wiele firm zajmujących się obróbką metali pracuje na zasadzie projektów. Często wiele projektów przebiega równolegle do siebie. Dzięki odpowiedniemu modułowi zarządzania projektami można dokładnie śledzić, jak daleko posunął się każdy pojedynczy projekt, którzy pracownicy są zaangażowani w jego realizację oraz ile godzin pracy i materiałów zostało zużytych. W ten sposób można lepiej koordynować procesy, lepiej planować pracę i bardziej przejrzyście fakturować.

Finanse z oprogramowaniem ERP

Odpowiedni moduł finansowy łączy wszystkie dane ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa i może w ten sposób np. stworzyć dobrze uzasadniony rachunek kosztów produkcji, na podstawie którego podejmowane są decyzje. Częścią tego modułu jest również zautomatyzowane fakturowanie, funkcje finansowo-księgowe i kontrolingowe.

Poznaj zalety modułu finansowego w systemie ERP

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania ERP

Istnieje wiele więcej modułów i funkcji w oprogramowaniu ERP dla przetwórstwa metali. Czy to w zakresie logistyki, czy też zarządzania personelem. Ostatecznie skład systemu zależy od warunków panujących w danej firmie. I to jest zazwyczaj to, co sprawia, że poszukiwanie odpowiedniego oprogramowania jest tak wyczerpujące.

Przeprowadzenie analizy AKTUALNEJ

Najważniejszą rzeczą na początku każdych poszukiwań jest przede wszystkim wiedzieć, czego dokładnie się szuka. Analiza „as-is” dostarcza informacji o tym, gdzie obecnie dzieje się źle i co można poprawić. Z tego wynikają konkretne cele. Są one następnie zestawiane w arkuszu specyfikacji.

Określenie wszystkich warunków ramowych

Ważne jest również, aby zdefiniować wszystkie inne warunki ramowe i zapisać je w specyfikacji. Dotyczy to budżetu, ram czasowych, liczby użytkowników, pożądanego modelu licencji, wymagań sprzętowych, a także niezbędnych funkcji. Te ostatnie muszą zostać wymienione i uszeregowane pod względem ważności.

Specyfikacje dotyczące poszukiwań ukierunkowanych

W ten sposób zawsze zachowasz koncentrację podczas poszukiwań i będziesz dokładnie wiedział, czego szukasz. Później usługodawca skorzysta z tej listy, ponieważ pomoże mu ona lepiej zrozumieć, co jest dla Państwa ważne i czy może spełnić te wymagania.,

Korzystaj z portali porównawczych

Portale porównawcze w Internecie oferują Państwu możliwość przeglądania wielu różnych systemów jednocześnie, filtrowania ich według Państwa kryteriów i porównywania ich ze sobą. W ten sposób można szybko uzyskać krótką listę możliwych systemów, a następnie skontaktować się z odpowiednimi dostawcami.

Szybko znajdź odpowiednie oprogramowanie ERP do swojej branży

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania ERP dla własnej firmy zajmującej się obróbką metali nie zawsze jest łatwe ze względu na dużą liczbę różnych rozwiązań na rynku. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czego dokładnie się szuka. Wcześniejsza analiza pomaga znaleźć punkt ciężkości i dobrać odpowiednie oprogramowanie do własnych potrzeb. Jeśli masz z tym problem, odezwij sie do nas na poprzez kalkulator ERP  lub też sprawdz na portalu dostępnch dostawców czy też systemy ERP.

Wdrożone prawidłowo, oprogramowanie ERP może produkować niezliczone wartości dodane na wszystkich poziomach firmy. Można zaoszczędzić różne zasoby, a następnie z zyskiem wykorzystać je do nowych procesów. W ten sposób, oprogramowanie ERP ostatecznie zapewnia firmie przewagę konkurencyjną, która jest tak pilnie potrzebne dzisiaj.

Przeczytaj również: