Które przedsiębiorstwa i korporacje nie chciałyby dumnie stanąć na szczycie strącając tym samym największych graczy z piedestału? Co gryzie liderów rynku po nocach, nie dając im wytchnienia nawet na sekundę? Odpowiedź jest jedna – rozwój. Rzecz w tym, że nie ich własny a konkurencji. Wiedza o swoich rywalach bywa najefektywniejszym sposobem na podbicie własnej rangi. W co inwestują, jakie narzędzia wykorzystują i na czym się potykają – bez dogłębnej analityki miliona różnych danych można przegapić rosnącego na własnym podwórku mocarza. Tylko jak właściwie wykorzystywać gromadzone dane? Bez data science, big data i analityki biznesowej byłoby to niemożliwe. Najwięksi na rynku doskonale wiedzą, że tylko doświadczony sztab specjalistów, których głównym zadaniem jest analizowanie i wyznaczanie kierunków strategii konkurencyjnej, mogą wyłowić przysłowiową perłę z dna oceanu danych. To od nich i od ich strategii Business Intelligence może zależeć sukces całej firmy.   

Co to jest strategia Business Intelligence?

Strategia Business Intelligence to kompletne ramy, które pozwalają na rozwiązanie problemów związanych z danymi, zapotrzebowaniem na rynku oraz stworzeniem jednolitego systemu. Pokazuje ona różne sposoby wykorzystania danych w firmie. Do tego potrzebna jest odpowiednia strategia, gdzie niektóre z aplikacji internetowych i oprogramowania komputerowego nie są wystarczające, aby odwzorować zwrot z inwestycji.

Dlatego też, tworząc biznesplan lub strategię wywiadowczą, należy pamiętać o czterech rzeczach:

  • W jaki sposób będziesz instalował platformy programowe?
  • Jak będziesz zarządzał danymi do analizy?
  • W jaki sposób będziesz informować swoich potencjalnych klientów?
  • I jak będziesz wykorzystywać dane do podejmowania decyzji w oparciu o dane?

Posiadanie strategii business intelligence pomoże w planowaniu i uzyskaniu korzyści wynikających z posiadania użytecznych informacji. Jednym z najlepszych przykładów jest śledzenie metryk, które obejmują wyniki sprzedaży, prognozę wynagrodzeń w dziale kadr. Cały proces tworzenia strategii BI opiera się na trzech elementach – odkrywaniu, planowaniu i realizacji w celu uzyskania najlepszych wyników.

 

Co się dzieje, gdy nie masz strategii Business Intelligence?

Kiedy nie masz strategii Business Intelligence, twoje intencje i cele nigdy nie są jasne, a w przyszłości na pewno wszystko się pomiesza. Będziesz miał wiele opinii do rozważenia, a każda z nich może być dla Ciebie kluczowa. Kiedy Twoje cele nie są jasne, wyniki będą dezorientować wszystkich.

Jak metody pomagają opracowywać lepsze plany biznesowe i generować większe przychody? Z właściwą i aktualną strategią Business Intelligence, masz jasne cele, aby rozwijać swój biznes. I wyciągnąć więcej przychodów, a nawet pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji. Specjaliści i analitycy Business Intelligence poradzą sobie z ekosystemem biznesowym bez uszczerbku dla jakości danych.

5 kroków do zwiększenia efektywności strategii BI

 

1. Stwórz prototyp, który pasuje do Twojego biznesu i celów

Prototyp jest repliką oryginału, która napędza do tworzenia nowych i godnych pochwały strategii. Pomaga on w podejmowaniu własnych decyzji, takich jak znalezienie danych źródłowych i miejsc, w których można dokonać transformacji. Główne cele to zabezpieczenie ogromnych ilości danych, podczas gdy użytkownicy końcowi będą mieli do nich dostęp.

Niektóre z kluczowych pytań, które można wziąć pod uwagę przy planowaniu prototypu to:

  • Kto będzie odpowiedzialny za prototyp i prawdziwą inteligencję biznesową?
  • W jaki sposób strategie Business Intelligence zostaną dopasowane do celów i metod biznesowych?
  • Jak uzyskać wyniki i wspierać rozwiązania Business Intelligence?
  • Jakiego rodzaju rozwiązania można wdrożyć i jakie korzyści przyniosą one biznesowi?
  • Jaka infrastruktura przyniesie najlepsze rezultaty?

2. Wybór właściwych narzędzi dla infrastruktury Business Intelligence

Narzędzia to coś, co czyni naszą pracę niewyszukaną. Rozbijają naszą pracę na mniejsze części, a nawet śledzą nasze postępy. Dzięki nim możemy dostrzec, gdzie mamy szanse na popełnienie błędu lub jak możemy w porę zmienić proces, aby osiągnąć maksimum.

Jednymi z najlepszych narzędzi Business Intelligence są Tableau, PowerBI, QlikView i wiele innych.

Ale skąd wiedzieć, które narzędzie będzie najlepiej pasować do Twojej organizacji?
Najlepszym sposobem na znalezienie najlepszych narzędzi Business Intelligence dla Twojej organizacji jest przeprowadzenie badań rynkowych i sprawdzenie, jakie funkcje i aplikacje posiadają narzędzia BI, aby spełnić Twoje potrzeby biznesowe (Sprawdź artykuł na temat wyboru systemu BI dla twojej firmy). Na przykład, lekkie narzędzia i aplikacje kosztują mniej i są najlepsze dla małych firm, które mają do czynienia z mniejszą ilością danych. Z kolei firmy takie jak e-commerce czy logistyka mają do czynienia z większą ilością danych i wymagają ciężkich narzędzi i aplikacji.

3. Tworzenie idealnej mapy drogowej (roadmap) BI

Mapa drogowa (roadmap) jest wizualnym dokumentem przedstawiającym prototypy różnych produktów na różnych etapach w określonym czasie. Ponieważ na tym etapie masz już wolumeny danych, zanim stworzysz mapę drogową. To, co musisz zrobić, to uporządkować i zmapować je do swoich wymagań. I ustawić małe cele i cele dla każdego kroku z poszczególnych ram czasowych.

Roadmapa produktu stanowi ogólny plan, który opisuje wizję rozwoju produktu. Pozwoli Ci na sformułowanie punktu, do którego chcesz doprowadzić produkt, a także zdefiniowanie odpowiedzi na pytanie – dlaczego warto podjąć inwestycję. Roadmapa produktu w środowisku Agile ułatwia również naukę i zmiany.

Niektóre z najlepszych zalet budowania mapy drogowej to:

Możesz posegregować zadania według zespołów lub typów przedsięwzięć. Tak więc, można śledzić postęp każdego procesu, który został przypisany do zespołu. W ten sposób będziesz miał pojęcie o postępie projektu. Deliverable śledzi postępy w realizacji projektu, natomiast milestone to, co udało się osiągnąć w danym projekcie.

4. Dokumentowanie strategii Business Intelligence

Podstawowym celem dokumentowania strategii jest utrzymanie jej jako punktu odniesienia. Możesz więc przedstawić ją jako swoją strategię, a cały dokument zawiera streszczenie tego jak strategia Business Intelligence odnosi się do całościowej strategii biznesowej. Czym jest Twój projekt, jakie są jego cele i wymagania? Zespół zarządzający Business Intelligence, alternatywę dla przeglądu i znalezienia lepszych procesów i rozwiązań. Oceny pozwalające śledzić sukcesy i obroty oraz zbierać informacje zwrotne na ich podstawie.

5. Konsekwentna weryfikacja strategii BI

Kiedy konsekwentnie analizujesz swoją strategię BI, wdrażasz nowe procesy i techniki zgodnie z trendami, otrzymujesz lepsze produkty i wyniki końcowe. Największy nacisk kładzie się na ROI, ponieważ każdy biznes i korporacje polegają na nim. Metryki ilościowe i jakościowe obejmują różne wymagania dotyczące dostępu do danych, dotrzymywanie terminów, zwiększanie produktywności i zmiany priorytetów w zależności od sytuacji. To jest to, na czym wszyscy powinni się skupić, aby zmaksymalizować zyski biznesowe.

Z wieloma sukcesami na koncie, narzędzia BI są przyszłością do prognozowania przy użyciu analizy szeregów czasowych. I tak wiele firm zaczęło rozumieć jego moc oraz możliwość zwielokrotnienia sukcesu i dać dokładne wyniki, wraz z konsekwencją, jeśli zostaną wdrożone i zaplanowane we właściwy sposób. Dzięki narzędziom BI możesz na bieżąco analizować i zmieniać swoje priorytety zgodnie z wymogami sytuacji. Po stworzeniu swojej mapy drogowej, utrzymuj ją jako punkt odniesienia.