Shoper S.A., właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), jest na etapie finalizacji postępowania prospektowego i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej.

Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji istniejących, spółka nie planuje przeprowadzać emisji nowych akcji. Ostateczna decyzja oraz termin przeprowadzenia oferty są uzależnione od warunków rynkowych oraz niezbędnych zgód organów nadzoru i decyzji korporacyjnych akcjonariuszy sprzedających.

 

Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS, który umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online. Kompleksowa oferta spółki obejmuje udostępnianą w formie abonamentu platformę Shoper w kilku wariantach pozwalających na jej elastyczne dopasowanie do potrzeb danego klienta oraz szereg usług dodatkowych zorientowanych na zwiększenie efektywności sprzedaży sklepów działających na platformie. Z rozwiązań firmy korzysta ponad 20 tys. klientów, w tym 15,8 tys. klientów bezpośrednich, którzy w 2020 r. wygenerowali 4 mld zł GMV* – wzrost o 87% r/r. Pozostałe 4,8 tys. sklepów zostało sprzedanych w formule Private Label przez partnerów spółki. Z usług Shoper korzystają m.in. Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego.

 

– Jesteśmy zdecydowanym liderem polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce. Tak silna pozycja to efekt ponad 15 lat budowy kompleksowej oferty dla e-sklepów. Dzięki temu pomagamy nie tylko prowadzić sprzedaż, ale i efektywnie ją zwiększać. Co ważne, coraz większa część naszych przychodów generowana jest w modelu pay-as-you-grow, dzięki któremu rośniemy wraz z klientami, a model SaaS umożliwia generowanie wyższych marż, wraz ze wzrostem przychodów – mówi Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

 

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.

 

– Shoper jest miejscem pierwszego wyboru dla osób decydujących się rozpocząć sprzedaż online, co w połączeniu z dynamicznym rozwojem rynku i wzrostem popularności rozwiązań SaaS, umożliwia dalsze skalowanie i rozwój spółki. Uważamy, że to dobry moment na giełdowy debiut. Liczymy, że wzmocni on nasz wizerunek w Polsce i zagranicą, a jednocześnie umożliwi wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników – dodaje Marcin Kuśmierz.

 

Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji istniejących Shoper w tym około 2,5% w ramach opcji stabilizacyjnej. Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po Ofercie. Menadżerami Oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Termin przeprowadzenia Oferty jest uzależniony od warunków rynkowych oraz ziszczenia innych warunków zwyczajowo istniejących przy ofertach akcji, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF) i rejestracji akcji Spółki w KDPW jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Notowanie akcji Spółki na GPW będzie uzależnione od dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (głównym) GPW

źródło: shoper.pl