Mimo, że sektor meblarski w pierwszym kwartale 2020 odczuł negatywne skutki wybuchu pandemii. Obecne badania wskazują zaskakujący wzrost liczby zamówień. Jaki jest wpływ COVID-19 na dzisiejszy stan sektora meblarskiego? Jak w świetle spadku zatrudnienia w branży (w okresie luty-lipiec br. spadło o 7 tys. etatów), przedsiębiorcy sprostają rosnącej liczbie zamówień?

Sektor meblarski odnotowuje wzrost liczby zamówień

Według raportu Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych przedstawiającego wpływ COVID-19 na aktywność branży meblarskiej w bieżącym roku i jej rozwój liczba transakcji wzrośnie. Jeden z największych serwisów informacyjnych twierdzi, że większość z firm meblarskich odnotowuje wzrost zamówień.

Rosnący standard życia

Zapewnienie komfortu w czasie rosnącej potrzeby pracy zdalnej ten trend dodatkowo się uwidocznił. Konsumenci, ze względu na większy niż wcześniej nacisk na względy estetyczne w domach, chętniej wymieniają meble. Dokonują zakupów zaspokających ich potrzeby. Innym powodem, działającym na korzyść sektora meblarskiego, jest rezygnacja z wakacyjnych wyjazdów. Przekłada się na większe inwestycje w wyposażenie mieszkań.

OIGPM szacuje, że wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2020 roku wyniesie 51,8 miliardów złotych, o 1,3 mld zł więcej w stosunku do 2019. To oznacza wzrost wartości o 2,5%.

Okiełznać boom meblarski z systemem ERP

Za sprawą nowych zamówień tempo produkcji musi wzrosnąć. A to niesie za sobą presję zaspokojenia potrzeb zarówno wskaźników logistycznych, jak i jakościowych.

W dotrzymaniu obietnicy dotyczącej terminów dostaw oraz zachowaniu jakości produkcji przedsiębiorców wspiera system ERP. abas ERP integruje procesy produkcyjne wraz z innymi obszarami w firmie.

System abas ERP zapewnia nie tylko automatyzację pracy, ale również pełen wgląd w zasoby. Przynosi korzyść wszystkim działom w firmie upraszczając zarządzanie projektami, obniżenia kosztów produkcji i poprawy terminowości.

Nowoczesna i precyzyjna produkcja 

Zastosowanie nowoczesnych i automatycznych narzędzi do zaawansowanego planowania (abas APS) przyniesie korzyści przedsiębiorstwom, które mają złożone sieci zleceń. Przedsiębiorstwom które mają wiele etapów produkcji i wariantów, złożone procesy przygotowywania maszyn lub nieproporcjonalnie wiele wąskich gardeł. Dokładniejsze planowanie i szybsze reagowanie pozwalają ograniczyć czasy buforowania i przygotowywania maszyn. Zoptymalizować stany magazynowe oraz lepiej wykorzystać maszyny i personel.

abas partnerem rozwoju

Jak pokazuje przykład firmy Romero z branży meblarskiej, bardzo istotny w procesie wyboru systemu ERP jest wymóg oprogramowania integrującego wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie produkcją i jej planowanie, sprzedaż i zakupy, finanse i księgowość, a także doświadczenie w sektorze przemysłowym. Jak powiedział CEO firmy Romero, firma nie kupiła tylko oprogramowania, ale pełną filozofię wdrożenia i długofalową relację z partnerem technologicznym.

Sektor meblarski – znaczna poprawa czasów reakcji 

Dzięki systemowi abas ERP, producent mebli biurowych Hammerbacher, dokonał integracji procesów we wszystkich lokalizacjach w produkcji. Dzięki temu usprawnił procesy w obszarze zamówień, logistyki i księgowości finansowej. To z kolei umożliwiło firmie usprawnienie procesów między zakładami na Słowacji i w Niemczech. Czasy reakcji znacznie się poprawiły. W 97% części zamówionego towaru są kompletowane na czas i opuszczają zakład w ciągu 2 dni od zamówienia. System abas ERP sam decyduje, ponieważ opiera się na wyrafinowanej matrycy wysyłkowej, który spedytor zostanie wybrany.

2 razy więcej zleceń w sektorze meblarskim

Bruk, która dzięki inwestycji w abas ERP, zwiększyła wydajność produkcji i realizuje dwukrotnie większą liczbę zleceń produkcyjnych, przy takim samym zatrudnieniu oraz zdolnościach produkcyjnych.