Spółka SAP SE ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał i półrocze zakończone 30 czerwca 2022 roku.

  • Wzrost przychodów z chmury o 34% (o 24% według stałych kursów walut), które stały się największym strumieniem przychodów SAP SE
  • Bieżący portfel zamówień na usługi w chmurze przekracza 10 mld euro, co oznacza wzrost o 34% (o 25% według stałych kursów walut)
  • Bieżący portfel zamówień na usługi w chmurze SAP S/4HANA rozszerza swój trend wzrostowy, zwiększając się o 100% (o 87% według stałych kursów walut)
  • Zysk brutto z chmury wzrósł o 39% (IFRS), o 38% (non-IFRS) i o 28% (non-IFRS według stałych kursów walut), co doprowadziło do silnego wzrostu marży brutto z chmury
  • Spadek zysku operacyjnego IFRS o 32%, spadek zysku operacyjnego bez IFRS o 13% (o 16% według stałych kursów walut), głównie ze względu na wpływ wojny na UkrainieSAP potwierdza prognozy przychodów i wolnych przepływów pieniężnych na rok 2022, aktualizuje prognozy zysku operacyjnego
sap-q2-2022-keyfacts_en.jpeg

Jak pokazują nasze wyniki za II kwartał, portfolio SAP jest bardziej istotne niż kiedykolwiek. Nasze przejście na chmurę wyprzedza harmonogram i przekroczyliśmy oczekiwania dotyczące topline, przy czym przychody z chmury stają się największym strumieniem przychodów SAP. Nasz pipeline jest silny, a my zdobywamy udział w rynku wspierany przez bardzo silny, 100% wzrost bieżącego portfela zamówień w zakresie chmury S/4HANA.

Christian Klein

Prezes, SAP SE

Ten kwartał ponownie dowodzi, że nasza strategia znajduje oddźwięk, nawet w coraz bardziej wymagającym środowisku zewnętrznym. Kontynuowaliśmy silny wzrost topline, przekraczając oczekiwania dotyczące przychodów i zwiększając rentowność chmury. W tym kwartale rozpoznaliśmy główny wpływ wojny na Ukrainie. Wierzymy, że jesteśmy teraz w stanie wykorzystać nasze znaczące inwestycje w rozwój z ostatnich 18 miesięcy, zapewniając trwały wzrost i ekspansję rentowności

Luka Mucic

CFO, SAP SE