Zadaniem systemu SAP jest m.in. zbieranie informacji, niezbędnych do efektywnego planowania zaopatrzenia, logistyki, produkcji itd. Jednak aby informacje otrzymywane przez system były jak najbardziej pomocne i wiarygodne. Trzeba stale dbać o jakość danych podstawowych we wszystkich modułach i na bieżąco je aktualizować. Od jakości danych podstawowych zależy m.in. to jak efektywnie będzie przebiegał proces kompletacji komponentów do produkcji. Odnosząc się do cyklu artykułów na temat analiz materiałów, przypomnę iż w celu optymalizacji czasów kompletacji zleceń wielokrotnie zmieniano dane podstawowe materiałów, próbując rozmieścić je na magazynie, w sposób umożliwiający efektywne zaopatrzenie produkcji.


Pomysł dokonywania zmian dla każdego materiału z osobna w takim przypadku mijał się z celem. W związku z tym, jako użytkownicy końcowi, stanęliśmy przed problemem: jak szybko zmieniać dane podstawowe materiałów, bez dostępów do transakcji LSMW czy MASS?

Na szczęście producent oprogramowania SAP, daje dosyć szeroki wachlarz możliwości do zastosowania takich zmian. Jedną z nich jest transakcja MM17, bez której, biorąc pod uwagę ograniczone uprawnienia, trudno było by sobie wyobrazić optymalizację magazynu.
W artykule na temat raportów i analiz w SQVI opisano tabele i pola niezbędne do przygotowania raportu w jakimkolwiek obszarze. Te same pola i tabele można wykorzystać również do naniesienia zmian w danych podstawowych materiałów, jednak przy użyciu transakcji MM17.
Zanim przejdziemy do wspomnianej transakcji musimy wiedzieć w jakim obszarze chcemy dokonać zmian. Pomocna może okazać się wiedza na temat struktur tabel i pól. Pola stanowią wartości danych dla konkretnej nazwy tabeli, np. korzystając z tabeli STKO możemy wyświetlić informację zawarte w polach należących do jej struktury, co przedstawia poniższy screen.

Wyjaśnienie tabeli i pól

Na szczęście producent oprogramowania SAP, ułatwił nieco sprawę w taki sposób, że brak znajomości tabel w niczym nie przeszkadza, ponieważ przechodząc do transakcji MM17, wyświetli się ekran umożliwiający wybór odpowiednich tabel lub pól w bardzo prosty sposób. W zakładce „Tabele” znajdują się podstawowe nazwy tabel dotyczących materiałów, natomiast w zakładce „Pola” odnaleźć można konkretne pole wchodzące w skład wybranej wcześniej tabeli.

Pierwszy ekran transakcji MM17

Po wybraniu pól, które chcemy zmienić przechodzimy do kolejnego ekranu wyboru. W którym ustalamy dla jakich materiałów, dla jakiego numeru czy typu magazynu należy zmienić dane.
Co zrobić gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmian w materiale, dla konkretnego typu magazynu? ale okazuje się, iż ten materiał nie został jeszcze dla tego typu opracowany? Transakcja również umożliwia rozwiązanie takiego problemu, poprzez możliwość ponownego utworzenia rekordów (poniższy screen).

Czasami, podczas dokonywania zmian w danych podstawowych materiałów, dochodziło do pomyłek. Pomyłki które zauważane były dopiero w momencie, gdy ich efekt powodował jakąś stratę. Brak możliwości przyjęcia większości dostawy z powodu błędnego ustawienia wskaźnika umieszczenia materiału w magazynie. Przyczyną ów pomyłek była za duża pewność siebie, niedostateczna wiedza na temat transakcji i możliwości jej wykorzystania. Dodatkowo istnieje ryzyko, że w przypadku uprawnień do innych typów magazynów, poprzez nieuwagę można zmienić dane podstawowe. Nawet we wszystkich numerach magazynów.

Zmiany danych podstawowych w różnych numerach magazynów.

W związku z tym, bezpieczniejszą, może nawet i wygodniejszą opcją jest przygotowanie sobie danych np. w arkuszu Excel. Dopiero z arkusza eksportować dane bezpośrednio do transakcji. Po aktualizacji wersji SAP ERP z EHP5 do EHP6, do transakcji MM17 została wprowadzona poprawka, umożliwiająca taką opcję. Tak więc po wyborze odpowiedniej tabeli, należy wybrać „import danych z pliku”. Lub po prostu ze „schowka” i postępować zgodnie z krokami przedstawionymi na poniższym screenie.

Import danych z Excel do MM17

Po imporcie danych wyświetlą się dane zaprezentowane w identyczny sposób jak w arkuszu Excel. Jeśli uprzednio w ekranie importu została zaznaczona opcja „z nagłówkiem”, system SAP w nagłówku umieścił nazwy pobrane z Excela. Warto tutaj sprawdzić czy system prawidłowo przypisał nazwy tabel do odpowiednich kolumn. Jeśli tabele zostały przypisane błędnie, można jednym kliknięciem ponownie przypisać zaproponowaną przez system tabelę.

Podgląd importu arkusza kalkulacyjnego.

Do zmian przedstawionych na powyższym screenie wykorzystano skoroszyt Excel zawierający następujące dane:

Przygotowany plik Excel.

Po akceptacji wyświetlanego podglądu importu pojawi się ekran docelowy, w którym zostaną wyświetlone wszystkie zaproponowane przez nas zmiany. Wystarczy wcisnąć aby wprowadzić zmiany w życie.

Ekran wprowadzania zmian w transakcji MM17

W przypadku gdy nie jesteśmy pewni jaki efekt przyniosą dokonane zmiany. Można również skorzystać z funkcji testowania zmian dostępnej na pasku zadań w górnej części transakcji.
Transakcja MM17 jest jednym z podstawowych narzędzi do optymalizacji magazynu i aktualizacji danych podstawowych materiałów, bez której nie wyobrażam sobie optymalizacji magazynu z poziomu użytkownika końcowego.
Więcej na temat tej transakcji można znaleźć w publikacji: https://blogs.sap.com/2014/11/21/new-upload-function-in-mm17-and-mass-transaction/

W końcowym zdaniu artykułu zamieszczonego w linku, autor informuje iż, napisał go dzięki oszczędności czasu wynikającej z użycia transakcji MM17 zamiast LSMW. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie transakcji w systemie SAP ERP. Daj nam o tym znać w komentarzu.