Często spotykana sytuacja w firmach świadczących usługi profesjonalne polega na tym, że korzystają z wielu rozproszonych rozwiązań dedykowanych pojedynczym funkcjonalnościom np. zarządzaniu projektami, księgowości, zarządzaniu relacjami z klientami czy pracownikami.

 Każdy z zespołów ma dostęp do profesjonalnych narzędzi, które usprawniają i porządkują codzienne procesy. Wszystko funkcjonuje nienagannie, ale w obrębie jedynie danego rozwiązania. Przez brak spójności między poszczególnymi systemami wykonana czynność w jednym systemie wymaga akcji w innym. W idealnym świcie wszystkie pojedyncze rozwiązani powinny się integrować i ze sobą współpracować.

 Dlatego też średnie i duże firmy świadczące usługi profesjonalne zwracają się ku technologii, aby realizować swoje cele biznesowe. SAP Business ByDesign umożliwia skorzystanie z przygotowanych scenariuszy realizacji procesów od projektu do finalizacji w jednym systemie, który łączy dane operacyjne i finansowe. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania SAP wszystkie projekty można analizować w czasie rzeczywistym.

 SAP Business ByDesign to kompleksowy i inteligentny system ERP w chmurze, dzięki czemu korzystać z niego można na każdym urządzeniu z dowolnego miejsca. System wpiera zarządzanie całą firmą: zarządzanie projektami, sprzedażą, relacjami z klientami, finansami i księgowością, a także pracownikami, którzy w przypadku usług profesjonalnych stanowią największą wartość. Jeden system skupiający działania w każdym dziale bezpośrednio wpływa na wzrost wydajności procesów.

Dzisiejsze rozwijające się firmy świadczące usługi profesjonalne muszą zapewniać klientom usługi o stałej jakości i wysokiej wartości.

Jest to kluczowy wymóg biznesowy, aby zmaksymalizować wykorzystanie i zdolność pracowników do generowania przychodów. Ważne jest aby pozyskiwać odpowiednio utalentowanych pracowników, którzy będą pracować nad właściwym projektem – umożliwiając współpracę i przejrzystość całego projektu.

Business ByDesign firmy SAP upraszcza ten proces, zapewniając pełny wgląd w czasie rzeczywistym w etapy projektu i koszty. Dzięki temu kluczowi pracownicy mogą aktywnie zarządzać czasem z dowolnego urządzenia przy realizacji powierzonych zadań.

Jak wygląda sprawne zarządzanie projektami w SAP Business ByDesign:

 • Planowanie
  W SAP Business ByDesign wykorzystujesz najlepsze, wstępnie skonfigurowane procesy oparte na najlepszych praktykach opracowanych przez ponad 40 lat, aby konsekwentnie i wydajnie planować projekty.
 • Monitorowanie
  Dzięki rozwiązaniu SAP stale monitorujesz postępy projektów w stosunku do założeń, aby na czas wprowadzać niezbędne zmiany. Wspierasz współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami projektu, zapewniając jedno źródło danych dla wszystkich istotnych dla projektu informacji.
 • Wsparcie
  Rozliczenia wspierane przez system zapewniają, że faktury klientów są wysyłane w terminie. Zintegrowane zarządzanie zasobami pomaga znaleźć odpowiednie zasoby dla właściwych projektów, aby poprawić ich wykorzystanie i zmaksymalizować zysk.
 • Analiza
  Dzięki wbudowanym analizom sprawdzisz wiele czynników wpływających na powodzenie i opłacalność projektu, takich jak ryzyko, zyski, koszty i marże. Wykorzystasz aplikacje mobilne do zatwierdzania, śledzenia projektów oraz rejestracji czasu i wydatków.

Business ByDesign firmy SAP zapewnia branży usług profesjonalnych narzędzia do:

 • rozpoznawania największych talentów, do wykorzystania w projekcie,
 • tworzenia projektów wg planu dzięki łatwej współpracy członków zespołu,
 • dokładnej wyceny wartości projektu,
 • oszacowania czasu potrzebnego na realizację projektu,
 • skrupulatnego wykorzystania przysługującego czasu,
 • terminowego i dokładnego rozliczania klientów,
 • zidentyfikowania najbardziej dochodowego klienta i projektu,
 • łączenia wszystkich dochodów i wydatków z finansami i CRM.

Dzięki usługom Business ByDesign firmy SAP firmy mogą usprawnić procesy, aby zapewnić terminową, zgodną z budżetem i skuteczną realizację projektów. Dzięki temu możesz skutecznie skalować firmę i korzystać z nowych obszarów biznesowych.

Pakiet oparty na projektach usług profesjonalnych zbudowany na SAP Business ByDesign obejmuje następujące obszary biznesowe:

 • sprzedaż projektów,
 • pozyskiwanie i kupowanie produktów i usług,
 • podwykonawstwo,
 • zarządzanie projektami i rozliczanie projektów,
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi,
 • rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza,
 • zarządzanie kosztami podróży,
 • zarządzanie zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • opcjonalne funkcje mobilnego biura terenowego.

 

System SAP Business ByDesign to elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które będzie rozwijać się razem z firmą dostarczając niezbędne narzędzia na każdym etapie jej rozwoju.