Według opracowania Deloitte, od trzech lat transformacyjna rola zespołów finansowych w organizacjach staje się wiodąca. Stoi za tym kilka zjawisk. Choćby fakt, że nowe modele predykcji finansowych są ściśle związane z systemową automatyzacją, a to zaczyna skutkować unowocześnieniem systemów ERP.

Rozwiązania chmurowe pociągają za sobą z kolei optymalizację wszystkich procesów w firmie. Aby usprawnić i przyspieszyć planowanie predykcyjne, firma Roche wdrożyła SAP Analytics Cloud. Integracja danych pozwoliła firmie wykorzystać lata danych historycznych. Dzięki temu wygenerowanie prognozy finansowej o wartości 4,2 mld USD skrócono z kilku tygodni do dwóch godzin.

Zespół badawczy Deloitte przyjrzał się także skali adaptowania rozwiązań chmurowych. Prognozy są niezmienne – duże firmy są nadal na fali wznoszącej jeśli chodzi o inwestowanie w rozwój bardziej zaawansowanych funkcjonalności. Pomimo tego, w obszarze dostosowania systemów ERP do obsługi coraz większej liczby danych wciąż jest wiele do zrobienia.
Według badania „How the Office of Finance Drives Digital Resiliency”, 19% przebadanych organizacji korzysta z chmurowych rozwiązań do planowania (+8% od 2021 r.), ale nadal 31% respondentów nie posiada jednego, kluczowego źródła danych w organizacji. Tym samym pozbawiają się podstawowego warunku skutecznego planowania.

Święty Graal optymalizacji: szybkie prognozowanie w oparciu o dane historyczne

Roche jest piątą największą firmą farmaceutyczną na świecie pod względem przychodów oraz wiodącym dostawcą terapii antynowotworowych. W 2021 roku firma zainwestowała 13,7 mld franków szwajcarskich w obszar badań i rozwoju. To o 14% więcej niż w roku 2020. Firma pracuje na rzecz poprawy opieki zdrowotnej od ponad wieku. W swoich planach na najbliższą dekadę planuje dwukrotne zwiększenie tempa innowacji medycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez społeczeństwo o 50%.

Każda minuta, w której nasza organizacja badawczo-rozwojowa może skoncentrować się na nauce, ma wykładniczy wpływ na dostarczanie społeczeństwu przełomowych leków i terapii.

David Dubowski

Dyrektor ds. finansów badań i rozwoju F. Hoffmann-La Roche AG.

Żeby to osiągnąć, zarząd firmy postanowił zmienić sposób działania – wiodąca rolę w optymalizacji objął zespół finansowy B+R wraz z działem IT, a punktem wyjścia stała się poprawa efektywności procesów. Drogą do sukcesu miało być wykorzystanie potencjału analityki predykcyjnej i przyspieszenie procesu digitalizacji firmy. Chodziło przede wszystkim o wdrożenie bardziej efektywnych sposobów realizacji ręcznego i czasochłonnego procesu prognozowania finansowego w swoich zdecentralizowanych jednostkach biznesowych B+R.
Zespół Roche wdrożył rozwiązanie SAP Analytics Cloud, które wykorzystuje wbudowaną w narzędzie możliwość planowania predykcyjnego. Natywna integracja z istniejącym fundamentem danych w aplikacji SAP Business Warehouse zasilanej przez SAP HANA pozwoliła firmie wykorzystać lata danych historycznych. Umożliwia to dokładniejsze i bardziej zharmonizowane prognozowanie w ciągu kilku godzin, a nie tygodni.

Czerpanie z danych historycznych daje ogromną przewagę w planowaniu finansowym – pozwala generować szybsze i bardziej wiarygodne prognozy. Dzięki wykorzystaniu SAP Analytics Cloud, firma Roche z powodzeniem przesunęła punkt ciężkości organizacji finansowej B+R z tradycyjnych oddolnych prognoz finansowych, na zautomatyzowany proces prognozowania predykcyjnego. Dzięki temu zautomatyzowanych zostało 14 000 z 20 000 punktów wprowadzania danych prognostycznych. Co więcej, dzięki synchronizacji kilku narzędzi SAP, zespół Roche osiągnął siedmioprocentową poprawę dokładności prognoz.

Dorota Zaremba

Dyrektorka sprzedaży ds. sektora MŚP, wiceprezeska zarządu, SAP Polska

Według opracowania „FP&A Trends Survey 2022”, nadal 45% czasu pracy pracowników i pracownic obszaru planowania i analizy finansowej to działania o niskiej wartości. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście zarządzanie wieloma arkuszami kalkulacyjnymi, przygotowanie danych i ich walidacja. Tylko 33% czasu pracy poświęca się na działania o wysokiej wartości, takie jak analiza, planowanie scenariuszy i wdrażanie zmian. Badanie IDC podaje, że jest to nawet 28% czasu pracy. Te liczby nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich 4 lat.
Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest konieczność zarządzania ogromem danych w środowisku o złożonym sposobie działania. Dane, które leżą u podstaw podejmowania decyzji, rzadko znajdują się w jednej bazie danych lub aplikacji; są one raczej rozproszone w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.
Dzięki usprawnieniu całego procesu planowania, Roche uwolnił swój zespół finansowy B+R od zadań manualnych, dając mu czas na skupienie się na działaniach tworzących wartość badawczą. W ciągu najbliższych 10 lat zarząd Roche zamierza wykorzystać synergię rozwiązań analitycznych SAP Analytics Cloud do zwiększenia tempa opracowania i rozwoju leków, poprawy efektywności operacyjnej oraz wdrażania rozwiązań spersonalizowanej opieki zdrowotnej.