Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zespół ds. Zasobów Ludzkich (HR) odgrywa kluczową rolę w organizacji, pomagając pracownikom dzielić się swoimi problemami, które mogą przekształcić organizację na lepsze. Przez wiele lat HR przechodził transformację w zakresie efektywności, bezpiecznego dostępu pracowników do usług i danych HR oraz automatyzacji. System zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), samoobsługa pracowników i menedżerów oraz zarządzanie talentami to niektóre z strategii i technologii, które wspierają tę inicjatywę

Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi: Budowanie przyszłości w HR

Przemiana w biznesie nie jest opcją, ale koniecznością. Przedsiębiorstwa muszą przekształcać swoje obietnice w konkretne cele, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W tym kontekście cyfrowa transformacja HR stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej. Integracja cyfrowej transformacji HR pozwala firmom dostarczać innowacyjne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby zarówno pracowników, jak i klientów.

Podobnie jak w innych dziedzinach, zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) musi ewoluować, aby sprostać cyfrowym wymogom. W odpowiedzi na ten trend, organizacje poszukują nowych podejść, które pomogą im zbudować siłę roboczą przyszłości. To oznacza, że muszą nie tylko zaspokajać cyfrowe potrzeby swoich pracowników, ale także zwracać uwagę na zmniejszenie liczby wykwalifikowanych pracowników poprzez rozwijanie talentów i potencjału swojej siły roboczej. Tylko w ten sposób mogą one zapewnić, że ich cel biznesowy zostanie osiągnięty

Jednym z kluczowych aspektów skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi jest poprawa doświadczeń pracowniczych. Doświadczenia pracownicze nie ograniczają się do interfejsu użytkownika, ale obejmują możliwość rozwoju osobistego, zaspokojenie potrzeb i ułatwienie rozwoju kariery pracowników. Dostarczanie nowoczesnych doświadczeń konsumenckich umożliwia pracownikom efektywne i produktywne wykonywanie swojej pracy

Decyzje oparte na danych: Klucz do sukcesu w transformacji HR

Innym kluczowym elementem efektywnej transformacji HR jest dokładność danych prezentowanych na panelach i w analizach. HR jest jednym z kluczowych interesariuszy w prowadzeniu biznesu do sukcesu. Transformacja HR zapewnia, że zarówno biznes, jak i HR podejmują świadome decyzje, mając dostęp do niezbędnych danych. Pozwala to firmom zwiększyć swoją rentowność, produktywność i zwiększyć zaangażowanie pracowników

Cyfrowa transformacja HR umożliwia również firmom zarządzanie swoją siłą roboczą – zarówno pracownikami na pełen etat, jak i pracownikami niepełnoetatowymi, a także zwiększać efektywność i elastyczność, aby sprostać ewoluującym potrzebom biznesu. Wykorzystanie transformacji HR pozwala firmom szybko reagować na zmiany w biznesie, jednocześnie zapewniając doskonałe doświadczenia dla użytkowników i doskonałą wydajność

Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w systemach ERP i aplikacji zewnętrznej

Integracja: Pierwszym krokiem jest zapewnienie pełnej i bezproblemowej integracji między aplikacją zewnętrzną a systemem ERP. Ta integracja powinna obejmować wymianę danych na temat pracowników, płac, czasu pracy, szkoleń itp.

Bezpieczeństwo danych: Ważne jest, aby zapewnić ochronę wszystkich danych przesyłanych między systemem ERP a zewnętrzną aplikacją. To może obejmować szyfrowanie danych, stosowanie silnych haseł i regularne aktualizacje oprogramowania w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

Szkolenie i wsparcie: Użytkownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w obsłudze zarówno systemu ERP, jak i zewnętrznej aplikacji. Powinni mieć też dostęp do wsparcia technicznego, gdy tego potrzebują.

Automatyzacja: Wykorzystaj możliwości automatyzacji, które oferuje zewnętrzna aplikacja. Może to obejmować automatyczne przesyłanie danych między systemem ERP a aplikacją, automatyczne generowanie raportów itp.

Personalizacja: Dostosuj zewnętrzną aplikację do specyficznych potrzeb Twojej organizacji. Może to obejmować personalizację interfejsu użytkownika, tworzenie specjalnych raportów, ustawianie specyficznych dla firmy procesów HRM itp.

Regularne aktualizacje i utrzymanie: System ERP i zewnętrzna aplikacja muszą być regularnie aktualizowane i utrzymywane, aby zapewnić ich optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Mierzenie efektywności: Regularnie mierz i oceniaj efektywność zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą systemu ERP i zewnętrznej aplikacji. Może to obejmować śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPIs), przeprowadzanie ankiet wśród pracowników itp.

Pierwszy system ERP, który zintegrował funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, został wprowadzony w 1979 roku. Ten system umożliwił użytkownikom połączenie danych korporacyjnych w czasie rzeczywistym i regulowanie procesów z jednego środowiska głównego. Wielu dzisiejszych popularnych systemów HR nadal oferuje znaczną funkcjonalność ERP i zarządzania płacami

Moduł HRM w systemach ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) to zintegrowane systemy zarządzania, które pomagają organizacjom zarządzać i monitorować wszystkie kluczowe operacje biznesowe. Moduł HRM w systemach ERP jest jednym z najważniejszych modułów, który umożliwia efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Od procesów rekrutacji i rozwoju pracowników, przez zarządzanie płacami i korzyściami, aż po zarządzanie wydajnością i szkoleniami, moduł HRM oferuje szerokie możliwości.

Uproszczenie pracy działu HR i Płac

Wprowadzenie aplikacji mobilnej dla pracowników znacząco ogranicza liczbę pytań kierowanych do działu HR i płac, a tym samym skraca czas poświęcony na zarządzanie sprawami pracowniczymi, co wpływa korzystnie na wydajność pracy. Informacje na temat najczęściej zadawanych pytań dotyczących urlopów, rozliczeń zaliczek czy wynagrodzeń są dostępne na bieżąco na urządzeniach mobilnych. W aplikacji pracownik ma również możliwość znalezienia wszelkich informacji na temat swojego zatrudnienia, pożyczek czy spłat komorniczych. Zakres danych widocznych w aplikacji może być dostosowywany przez użytkownika z działu HR i płac bezpośrednio w systemie SIMPLE.ERP.

https://youtu.be/cYv3a3VwExw
 

Bezproblemowa i zwinna komunikacja z pracownikami 

Korzystając z aplikacji takich jak mPracownik, która jest bezpośrednio połączona z systemem SIMPLE.ERP, pracownicy mają dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym, a firma zyskuje skuteczne narzędzie do bezpiecznej komunikacji. Aplikacja jest w pełni konfigurowalna – umożliwia dostosowanie zakresu informacji przekazywanych, zarówno w odniesieniu do danych personalnych, jak i pasków płacowych, co umożliwia elastyczne rozbudowywanie dostępnych danych w zależności od aktualnych potrzeb.

Wspieranie zasad RODO

Aplikacja mPracownik pomaga w realizacji jednego z kluczowych założeń RODO, dotyczących dostępu pracownika do jego danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz zgód i celów przetwarzania tych danych. Dane pracownicze dostępne na urządzeniu mobilnym nie wymagają wersji papierowej ani przesyłania ich do pracownika w inny sposób, co zminimalizowane ryzyko naruszenia przepisów RODO. Ta forma jest zgodna z założeniami RODO dotyczącymi elektronicznego dostępu pracownika do jego danych i przeglądu udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Pracownik może z poziomu aplikacji zainicjować proces cofania określonej zgody w SIMPLE.ERP.

Podsumowując, wykorzystanie zewnętrznych aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi, które komunikują się z systemem ERP, może być wyjątkowo skuteczne, o ile są stosowane odpowiednie praktyki. Wspomniane powyżej praktyki mogą pomóc organizacjom w skutecznym zarządzaniu swoją siłą roboczą, poprawie doświadczeń pracowniczych i podjęciu świadomych decyzji biznesowych.