Średnie i Małe firmy w dzisiejszych czasach napotykają szereg wyzwań związanych z efektywnym zarządzaniem swoimi zasobami. Istnieje wiele aspektów, które muszą być uwzględnione, od kontroli finansowej po zarządzanie zasobami ludzkimi, a także obsługę klienta. W takich sytuacjach pomocne okazuje się wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning).

To zintegrowane narzędzie, które zaspokaja wszystkie te potrzeby, zapewniając przejrzystość i efektywność. Ale zastosowanie systemu ERP w chmurze przynosi znacznie lepsze rezultaty i korzyści, które nie są ograniczone do jednego miejsca.

Problemy firm bez systemu ERP

Zarządzanie średnimi i małymi firmami to złożone zadanie. Wymaga ono skutecznej kontroli nad finansami, logistyką, zasobami ludzkimi i klientami, aby tylko wymienić niektóre aspekty. Bez odpowiedniego systemu, który by to wszystko skoordynował i zintegrował, mogą wystąpić liczne problemy.

Niewydolność procesów biznesowych

Brak systemu ERP często prowadzi do braku integracji pomiędzy różnymi działami firmy. Każdy dział działa niezależnie, co może prowadzić do konfliktów, nieporozumień i nieefektywnych procesów. Bez właściwej komunikacji i koordynacji, procesy mogą stać się niewydolne, co wpływa na wydajność i rentowność biznesu.

Błędy i nieścisłości

Bez systemu ERP, wszystko jest zarządzane ręcznie, co oznacza, że istnieje dużo miejsca na błędy i nieścisłości. Te błędy mogą się kumulować, wpływając negatywnie na jakość pracy i wyniki firmy. Co więcej, mogą one prowadzić do poważnych problemów finansowych i prawnych, które mogą zniszczyć reputację firmy i jej zdolność do prowadzenia biznesu.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP w chmurze

Potencjał wynikający z wdrożenia systemu ERP w chmurze jest znaczący. To rozwiązanie może przyczynić się do sukcesu  biznesu, oferując wiele korzyści.

Zwiększona efektywność

System ERP w chmurze umożliwia integrację wszystkich procesów biznesowych. Dzięki temu, wszystkie działania są bardziej zintegrowane i efektywne. Wszystko od zarządzania zapasami po obsługę klienta jest skoordynowane, co przekłada się na zwiększoną wydajność i rentowność firmy.

Dostępność i skalowalność

Korzystając z chmury, system ERP jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. Oznacza to, że pracownicy mogą pracować zdalnie, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Ponadto, system ERP w chmurze jest skalowalny, co oznacza, że może rosnąć razem z firmą, dostosowując się do zmieniających się potrzeb.

Bezpieczeństwo

Chmura zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Wykorzystuje zaawansowane mechanizmy ochrony i regularne kopie zapasowe, co oznacza, że informacje są chronione przed utratą i nieuprawnionym dostępem. To kluczowe, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie cyberbezpieczeństwo jest tak ważne.

Niski koszt inwestycji

Wdrożenie systemu ERP w chmurze jest znacznie mniej kosztowne w porównaniu z tradycyjnym systemem ERP, które wymaga dużych nakładów finansowych na początku. Zasoby takie jak serwery, czy oprogramowanie do zarządzania danymi często wymagają dużych wydatków na sprzęt i oprogramowanie, nie wspominając o kosztach związanych z konserwacją, aktualizacjami i naprawami.

Jednak w przypadku systemu ERP w chmurze, te koszty są znacznie zredukowane. Systemy te są dostarczane jako usługa (Software as a Service, SaaS), co oznacza, że płacisz tylko za to, czego faktycznie używasz. W praktyce, koszt początkowy jest znacznie niższy, a opłaty są rozłożone na okres użytkowania systemu, co oznacza mniejsze obciążenie dla budżetu firmy.

Software as a Service (SaaS) to model dostarczania oprogramowania, w którym dostawca hostuje aplikacje i udostępnia je klientom przez Internet. Zamiast kupować i instalować oprogramowanie na lokalnym serwerze lub komputerze, użytkownicy subskrybują usługę na zasadzie abonamentu i korzystają z niej za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Co więcej, koszty związane z utrzymaniem i aktualizacją systemu są w większości przypadków pokrywane przez dostawcę usługi. To oznacza, że nie musisz martwić się o te aspekty, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą być lepiej wykorzystane na inne aspekty działalności firmy.

Systemy ERP zyskały popularność w latach 90., ale ich korzenie sięgają aż do lat 60., kiedy to inżynierowie z firmy IBM stworzyli pierwsze systemy kontroli produkcji. Te systemy ewoluowały przez dekady, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i technologii, aż stały się tym, co znamy dzisiaj jako systemy ERP.

Implementacja systemu ERP w chmurze może okazać się kluczowym elementem dla małych firm szukających efektywnych rozwiązań do zarządzania swoimi zasobami. Pomimo wyzwań związanych z wdrożeniem, korzyści w postaci zwiększonej efektywności, dostępności, skalowalności i bezpieczeństwa są nie do przecenienia.

W epoce cyfryzacji, warto zainwestować w technologie, które pomagają firmie rosnąć i rozwijać się. W czasach, kiedy małe firmy muszą konkurować nie tylko na lokalnym, ale i globalnym rynku, system ERP w chmurze może okazać się decydującym czynnikiem sukcesu.

Co zyskasz wdrażając rozwiązanie chmurowe #sBiznesCloud ?

– Brak konieczności utrzymywania serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
– Brak konieczności aktualizacji programu oraz wykonywania kopii archiwalnych
– Większe bezpieczeństwo wrażliwych danych firmowych poprzez umieszczenie ich w profesjonalnym i certyfikowanym ośrodku.
– Szybszy dostęp do danych firmowych z dowolnego miejsca, a co za tym idzie, większą elastyczność pracy.
– Lepszy dostęp do aplikacji oraz możliwość pracy zdalnej nawet w dużym zespole.
– Zwiększenie wydajność pracy i sprawniejszą obsługę klientów, czego efektem jest wzrost konkurencyjności firmy.
– Możliwość koncentracji uwagi na podstawowych funkcjach biznesowych, zamiast na sprzęcie.
– Czas i dodatkowe miejsce, dzięki wyeliminowaniu utrzymywana fizycznej infrastruktury związanej z koniecznością usuwania awarii, rozbudową sprzętu a także zapewnieniem ciągłości pracy.