Każdy biznes potrzebuje technologii, żeby się rozwijać i dobrze funkcjonować. Zespoły korzystają z gotowych, pojedynczych narzędzi, które służą do konkretnych zadań. Ale coraz popularniejsze są całe „ekosystemy”, czyli kilka wzajemnie uzupełniających się aplikacji. Pomocnym może być Power Platform.

Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w przedsiębiorstwach, w których zespoły stale ze sobą współpracują, często z różnych miejsc. Synchroniczny tryb pracy, korzystanie w czasie rzeczywistym ze wspólnych dokumentów i baz danych, wymagają rozwiązań, dzięki którym biznes może lepiej funkcjonować.

Liczy się pomysł

To właśnie Power Platform oferuje nieograniczone możliwości tworzenia aplikacji.

Dzięki platformie niskokodowej, pracownicy mogą sami je zaprojektować. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technologicznej czy informatycznej. Liczy się pomysł. System takich aplikacji można zsynchronizować, dzięki czemu cały proces będzie przypominał dobrze funkcjonujący organizm, składający się z samodzielnych, ale współpracujących ze sobą elementów.

Power Platform ma zastosowanie w wielu obszarach

Skorzystanie z Power Apps i przepływów pracy w Power Automate usprawnia i automatyzuje pracę związaną z zatwierdzaniem i kontrolowaniem wydatków. Zestawienia i historie wydatków można monitorować w stworzonych raportach, w Power BI. Możliwe jest rozszerzenie aplikacji o inne źródła danych, takie jak SharePoint, lub zintegrowanie jej z istniejącym systemem HR lub księgowym.

Platforma pozwala tworzyć aplikacje oparte na Internecie rzeczy (IoT)

Dane z czujników są przesyłane do urządzenia Azure Stack Edge, a stamtąd, za pomocą Azure API, przekazywane są do Power Apps.  Dane z czujników mogą być wyświetlane w aplikacji i powiadamiać użytkowników o osiąganiu określonych progów poprzez dodanie logiki biznesowej za pomocą Power Automate.

Platforma Platform wsparciem dla HR

Tworzenie aplikacji Power Apps jest też wsparciem dla działu HR i nowych pracowników. Proces wdrożenia może być zdecydowanie sprawniejszy jeśli użytkownicy z HR mogą centralizować dane kontaktowe pracowników i łączyć procesy, przewodniki po zasadach i przepływy pracy związane z zatwierdzaniem. W aplikacji można także korzystać z usług powiadomień w celu otrzymywania informacji o zakończeniu szkolenia lub wprowadzeniu nowych pracowników.

Interaktywne narzędzie pomocy technicznej

Przy pomocy szablonów Power Apps i Power Virtual Agents możliwe jest stworzenie interaktywnego narzędzia pomocy technicznej do przesyłania zgłoszeń IT, śledzenia postępów ich rozwiązania i szybkiego wyszukiwania odpowiedzi na zgłaszane problemy.

Można też włączyć mechanizm do wysyłania wiadomości e-mail lub zatwierdzeń za pomocą przepływu Power Automate. To tylko kilka przykładów wykorzystania Power Platform.

Dla każdego

Pracownicy często sami wymyślają rozwiązania, które mogą usprawnić procesy w przedsiębiorstwie. To jak praca na żywym organizmie, w którym na bieżąco widać czy coś działa, czy nie.

Rozwiązania stworzone przez ludzi mających doświadczenie, na podstawie ich praktyki, są dużo skuteczniejsze. Niech zmieniają się w realne, funkcjonujące narzędzia. Czas nadać im moc z pomocą Power Platform i usprawnić pracę z korzyścią dla wszystkich.