W usprawnieniu realizacji procesów i podniesieniu efektywności organizacyjnej przesiębiorstwa moża pomóc wdrożenie systemu ERP. Większość rozwiązań zapewnia podobne podstawowe funkcje, ale podczas porównywania narzędzi od konkretnych dostawców, można dostrzec istotne różnice. Poza standardowymi modułami oprogramowanie może obejmować także funkcje ukierunkowane na charakter działalności. Istnieją zatem różne rodzaje systemów ERP dopasowane do tego, czy organizacja zajmuje się handlem detalicznym, dystrybucją hurtową, produkcją lub usługami.

 

Jak porównać rozwiązania ERP i wybrać odpowiedni system dla swojej firmy? Na to pytanie odpowiadam w poniższym artykule.

 

Poznaj moduły ERP

Systemy ERP najczęściej mają budowę modułową. Składają się z niezależnych od siebie fragmentów, z których każdy wspiera inny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Większość z nich ma podobną podstawę, ale wybór poszczególnych zaawansowanych narzędzi zależy od celu wdrożenia i potrzeb organizacji.

 

Należy pamiętać, że porównując systemy ERP i ich moduły najistotniejszą kwestią jest zakres funkcjonalny. Powinien być idealnie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa i głównego celu wdrożenia. Jeśli są niestandardowe i przypuszczalnie mogą zmieniać się w czasie, istotne jest także to, by oprogramowanie było na tyle otwarte, by można było je rozwijać.

 

Najważniejsze i najpopularniejsze moduły systemów ERP to:

 

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych kluczowym modułem wymagającym starannej analizy i porównania jest ten obsługujący procesy wytwórcze (planowanie, harmonogramowanie, bilansowanie potrzeb materiałowych czy analizy powykonawcze). Z kolei już w sytuacji, gdy podmiot poszukujący oprogramowania zajmuje się handlem i dystrybucją, powinien skupić się przede wszystkim na modułach wspierających organizację w obszarach związanych z zaopatrzeniem, sprzedażą czy dystrybucją towarów. Podsumowując: porównując systemy ERP pod kątem modułowym, należy szukać przede wszystkim takich rozwiązań, których funkcjonalność odpowiada charakterowi działalności, w ramach którego działa przedsiębiorstwo.

 

 

Rozwiązania gotowe a dedykowane

Elastyczność rozwiązania to ważne kryterium podczas porównywania systemów ERP. Część dostępnych na rynku narzędzi to gotowe oprogramowanie, którego główną zaletą jest szybki czas wdrożenia i stosunkowo niska cena. Nie można go natomiast dostosować do potrzeb konkretnej firmy. Z drugiej strony dostępne są dedykowane rozwiązania ERP, których wdrożenie wiąże się z większymi nakładami czasu i pieniędzy, ale mogą precyzyjnie wpisać się w wieloletnią strategię rozwoju organizacji. 

 

Zastanawiając się nad tym, jak porównać systemy ERP, warto zatem zacząć od odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytanie. Czy podczas projektu i wdrożenia systemu kluczowy jest czas i budżet, czy raczej możliwość dostosowania oprogramowania do zarówno aktualnych potrzeb, jak i tych, które mogą się pojawić w przyszłości?

 

 

Możliwość integracji rozwiązania

Innym istotnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę podczas porównywania dostępnych systemów ERP, jest możliwość integrowania ich z innymi rozwiązaniami. Powinno być na tyle otwarte, by połączenie go z używanymi systemami IT i innymi narzędziami nie stanowiło problemu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy automatyzowana jest wymiana danych pomiędzy systemami wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z najważniejszymi kontrahentami. Szybka konfiguracja, realizacja oraz monitoring automatycznej komunikacji pomiędzy nimi umożliwia znaczące skrócenie czasu komunikacji i eliminację powstawania błędów.

 

Podsumowanie

Wdrożenie odpowiedniego systemu ERP przekłada się na znaczące usprawnienie realizacji procesów oraz podniesienie ich efektywności. Jak porównać systemy ERP? Należy szczególnie zwrócić uwagę na ofertę, która jest dostępną na rynku i zdecydować się na takie narzędzie, które odpowie na cele i potrzeby organizacji w najbardziej precyzyjny sposób. Co więcej, warto także zwrócić uwagę na to, czy wybrane rozwiązanie oferuje możliwość dalszego rozwijania oraz integracji z już wykorzystywanymi systemami.