SAP Business One Planowanie zapotrzebowania materiałowego odbywa się za pomocą procesu opartego na kreatorach. Proces ten umożliwia użytkownikom określenie scenariusza planowania w pięciu prostych krokach i przewidywanie zapotrzebowania na podstawie prognoz.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) w SAP Business One i aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem tworzy zalecenia dla zamówień zakupu i zleceń produkcyjnych na podstawie bieżącego stanu transakcji w systemie.

Co do zasady planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) działa jak zaawansowany system predykcyjny, który informuje, ile należy kupić i wyprodukować w wyznaczonym czasie. Dzięki temu daje możliwość automatycznego tworzenia zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu na podstawie Raportu rekomendacji zamówień.

W razie potrzeby towary można łatwo zakupić na zewnątrz, przekształcając zlecenie produkcyjne w zamówienie zakupu. Aby jeszcze bardziej usprawnić proces zakupów można zebrać do jednego zamówienia zakupu – poszczególnych dostawców w jedno zamówienie.

Aplikacja sugeruje złożenie zamówienia, ale ich nie składa. Specjalista lub kierownik produkcji, posiadający specjalistyczną wiedzę, po wykonaniu kontroli mogą ulepszyć zamówienie i dopiero wtedy nadać mu bieg. W przypadku małych i średnich firm ta architektura zapewnia odpowiednią równowagę między automatyzacją a praktyczną kontrolą.

Funkcje SAP Business One MRP

Kreator MRP – służy do planowania i optymalizacji przyszłych wymagań materiałowych, a później zarządzania i realizacji zaleceń i wyjątków dotyczących zakupów i produkcji.

Rekomendacje – SAP Business One rozważy różne źródła podaży i popytu, aby sformułować odpowiednie rekomendacje, w tym istniejące poziomy zapasów, planowane zamówienia produkcyjne, otwarte zamówienia zakupu, rzeczywiste zamówienia sprzedaży, zamówienia prognozowane, dane podstawowe (takie jak BOM) i dane planowane ( takie jak czas realizacji) i minimalne poziomy zapasów.

Wyniki MRP — Unikalny, czytelny ekran wyników MRP, rekomendacji i wyjątków umożliwia sortowanie, filtrowanie i dogłębną analizę informacji określających MRP w stosunku do rzeczywistych przyjęć i popytu (prognozy lub zamówienia sprzedaży) oraz edycję poszczególnych ilości przy zakupie linia zamówienia.

Modelowanie – MRP można uruchomić w dowolnym momencie i wykorzystać do modelowania i analizy warunkowej.

Zalety wykorzystania MRP w SAP Business One

Redukcja błędów — SAP Business One MRP zastępuje nieformalne, tymczasowe i podatne na błędy planowanie produkcji oparte na intuicji jednej lub dwóch osób, przyjmując bardziej ustrukturyzowany proces, pozwalający większej liczbie osób na uczestnictwo i uzyskanie lepszych informacji.

Redukcja kosztów bezpośrednich — SAP Business One MRP uwzględnia minimalną ilość zamówienia i wielokrotności zamówień, a także pomaga użytkownikom wykorzystać przerwy w cenie zakupu lub standardowe wielkości partii, aby pomóc w obniżeniu kosztów.

Koncentracja na zarządzaniu strategicznym — kierownicy ds. zakupów mogą skoncentrować się na zakupach strategicznych, nie martwiąc się o dokładność zapasów.

Zmniejszenie poziomu zapasów — zmniejsz zapasy bezpieczeństwa lub wiele zamówień zakupu tego samego towaru w różnych magazynach przez różnych menedżerach ds. zakupów. Przejdź na model zamówień na czas.