8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła swoją propozycję dalszej cyfryzacji i harmonizacji fakturowania i raportowania VAT w UE. Pakiet zmian znany pod nazwą „ViDA” (VAT in Digital Age) wpłynie na przedsiębiorstwa we wszystkich państwach członkowskich.

ViDA ma na celu doprowadzić do tego, aby e-fakturowanie stało się nową normą w UE zarówno w transakcjach krajowych, jak i wewnątrzwspólnotowych. Ma to nastąpić poprzez stopniowe wycofywanie formatu PDF do 2024 r. i formy papierowej najpóźniej do 2028 r. Ponadto proponuje się, aby począwszy od 2024 r. państwa członkowskie UE wdrażały ogólnokrajowe obowiązki w zakresie e-fakturowania bez uprzedniej zgody Komisji (co ma miejsce obecnie).

W ostatnich latach widzieliśmy, jak kraje takie jak Włochy, Francja i Polska ogłaszały swoje zamiary wprowadzenia cyfryzacji fakturowania i sprawozdawczości podatkowej. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że obecnie dzieje się to już na poziomie całej UE. Spodziewamy się, że będzie to miało ogromny wpływ na szybkość przyjmowania e-fakturowania na wielu naszych rynkach o ugruntowanej pozycji i rynkach inwestycyjnych (nawet poza UE), ale spowoduje również większą harmonizację w złożonym obecnie krajobrazie regulacyjnym
Bengt Nilsson

CEO, Pagero

Wspomniana cyfryzacja fakturowania w Polsce nastąpi w postaci wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Korzystanie z niego stanie się obowiązkowe w 2024 dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce.

Wymogi sprawozdawczości cyfrowej

Oprócz przełomowej reformy e-fakturowania Komisja proponuje również ujednolicony schemat wymogów w zakresie sprawozdawczości cyfrowej (tzw. DRR – Digital Reporting Requirements). Od 2028 r. stanie się on obowiązkowy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i opcjonalny dla transakcji krajowych. Jego wdrożenie zostanie ułatwione poprzez przedstawione powyżej zmiany w e-fakturowaniu.

Biorąc pod uwagę, że ok. 50% unijnej luki VAT, którą w 2020 r. szacowano na 93 mld euro, wynika z transakcji wewnątrzwspólnotowych, państwa członkowskie od dawna rozważają różne rozwiązania, jak stawić czoła temu kosztownemu wyzwaniu. Decyzja o zniesieniu zagregowanych okresowych wykazów VAT na rzecz raportowania transakcyjnego faktur sprzedaży i zakupu w czasie rzeczywistym jest naprawdę przełomowa. Z racji, że e-fakturowanie ma stać się obowiązkowe, ułatwi to raportowanie transakcji w czasie rzeczywistym. Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję UE dotyczącą włączenia wymogów zgodności do codziennych procesów biznesowych – coś, za czym Pagero opowiadało się na różnych forach przez lata
Nazar Paradivskyy

Wiceprezes ds. regulacyjnych, Pagero

Chociaż ViDA nadal podlega konsultacjom społecznym, a następnie czeka ją zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę Europejską, wyraźnie wskazuje na ambitną agendę cyfryzacji wyznaczoną przez UE.

Pełny przewodnik z praktycznymi informacjami na temat proponowanych zmian można pobrać tutaj: https://pagero.com/guides/vida-guide.

Przewodnik obejmuje:

  • Przegląd propozycji ViDA.
  • Jak zmiany wpłyną na obowiązujące przepisy?
  • Co musisz zrobić, aby zachować zgodność?

 

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z nami: marlena.hess@pagero.com