Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanowi centralną część cyfrowej administracji podatkowej w Polsce. Biura rachunkowe jako pośrednicy między przedsiębiorcami a organami podatkowymi, mają kilka obowiązków dotyczących KSeF.

Kluczowe obowiązki biur rachunkowych w tym zakresie:

Zrozumienie przepisów KSeF:
pierwszym obowiązkiem biur rachunkowych jest pełne zrozumienie zasad i przepisów dotyczących KSeF. Muszą być na bieżąco z wszelkimi zmianami w tych przepisach, aby zapewnić zgodność z przepisami dla swoich klientów.

Wdrażanie procedur KSeF:
biura rachunkowe są odpowiedzialne za prawidłowe wdrażanie procedur KSeF w swojej działalności. Oznacza to zapewnienie, że faktury są generowane w prawidłowym formacie elektronicznym, zawierają wszystkie niezbędne informacje oraz są przesyłane odpowiednimi kanałami w ramach systemu KSeF.

Zarządzanie e-fakturami:
wraz z przejściem na e-faktury, biura rachunkowe muszą zadbać o właściwe zarządzanie tymi dokumentami. Obejmuje to dokładne wystawianie, przyjmowanie, przechowywanie i pobieranie e-faktur zgodnie z wytycznymi KSeF i wymogami prawnymi.

Doradztwo:
biura rachunkowe mają obowiązek doradzać swoim klientom w sprawach związanych z KSeF. Powinny udzielać wskazówek, jak stosować się do wymagań systemu, wyjaśniać korzyści płynące z korzystania z e-faktur oraz odpowiadać na wszelkie pytania klientów.

Szkolenia i rozwój:
wreszcie, biorąc pod uwagę stosunkowo nowy charakter systemu KSeF, ważne jest, aby biura rachunkowe zapewniały lub ułatwiały odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników, aby upewnić się, że są dobrze przygotowani do zarządzania e-fakturami.

Pamiętaj, że system KSeF jest ważnym krokiem w modernizacji systemu podatkowego i przynosi wiele korzyści, takich jak ograniczenie formalności, przyspieszenie transakcji i zwiększenie przejrzystości. Biura rachunkowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynnego przejścia na ten nowy system.

*Artykuł powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.