Obowiązki CFO, czyli Chief Financial Officer, albo po prostu dyrektora finansowego w ostatnich latach mocno się poszerzyły: od ustalania strategii działania przedsiębiorstw po zostanie partnerem biznesowym. Oznacza to, że liczba zadań CFO też stała się większa. Aby sobie z tym zakresem poradzić, dyrektorzy chętnie korzystają z różnych innowacyjnych i pomocnych technologii.

Cztery role CFO

Dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie to zarówno naukowiec, inżynier, pilot i coach. Tak twierdzą autorzy Michael Page Insights, którzy współczesnemu CFO przypisują cztery (powyżej wymienione) role.

CFO w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne systemy, przetwarza i analizuje dane, tworzy zasady pracy uwzględniając wizję CEO, menedżerów z obszaru rachunkowości, budżetowania i administracji. Ponadto jedną z jego kompetencji powinna być umiejętność prowadzenia firmy zarówno w okresie spokoju jak i kryzysu. A oprócz tego w ramach roli coacha powinien ściśle współpracować z działem HR, łączyć ludzi i technologię. Wszystko w jednym celu – podnieść efektywność w zespole.

Technologia na pomoc!

Jak widać, zadania CFO są liczne. Wymagają więc wsparcia. W każdej możliwej postaci i w każdym zakresie. Oczywistą pomocą są specjaliści, którzy z obszaru swojej wiedzy są w stanie udzielić mu pomocy. Jednakże oprócz nich, a być może i zamiast nich, są systemy i procedury, wspierające w obszarze przetwarzania coraz większej ilości danych czy zarządzaniu finansami.

Tego typu pomoc zapewniają zintegrowane rozwiązania informatyczne. Przekazują one informacje z systemów „satelitarnych” do systemu finansowo-księgowego automatycznie bez konieczności dodatkowego przetwarzania i integrowania danych. Są wykorzystywane m.in. w takich obszarach, jak: zakup, sprzedaż, gospodarka magazynowa, płatności i wyciągi bankowe, listy płac, etc.

TETA ERP jako dedykowane rozwiązanie

Przykładem takiego rozwiązania jest TETA ERP. To narzędzie posiada repozytorium dokumentów, do którego z systemów „satelitarnych” spływają dane gotowe do dekretacji i umieszczenia w księgach finansowych.

Dokument albo typ transakcji jest automatycznie identyfikowany przez automaty księgowe, które na podstawie ułożonych reguł dekretują dokument i wyznaczają odpowiednie konta księgowe. Ponadto dokumenty te automatycznie trafiają do modułu VAT i JPK. Jeśli po weryfikacji okaże się, że w dokumencie źródłowym jest jakiś błąd – można wycofać ten plik, poprawić go i ponownie zadekretować.

Opisana automatyzacja przyśpiesza oraz optymalizuje procesy finansowo-księgowe i sprawozdawczość zarządczą.

Jakie narzędzia dla CFO?

Finanse i zarządzanie – to dwa obszary w systemach ERP, które pod względem funkcjonalności i sprawozdawczości są najbardziej istotne dla dyrektorów finansowych. Zapewniają one analizę detalicznych danych oraz możliwość ewidencji finansowej na potrzeby sprawozdawczości urzędowej.

Te dane umożliwiają dla CFO przeanalizowanie wydatków w ujęciu poszczególnych osób czy działów. Działanie takie pozwala szybko znaleźć nieprawidłowości, czy przestrzeń, w której można wdrożyć oszczędności.

Korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści

Systemy ERP pozwalają dyrektorowi finansowemu na pełną kontrolę płynności finansowej. Ponadto optymalizują czas zapewniając szybki dostęp do aktualnie potrzebnych informacji. Dzięki ERP dyrektor ma możliwość kontrolowania dostępnych środków finansowych oraz analizowania danych.

Jedną z korzyści w komunikacji z bankami jest dwukierunkowy przepływ informacji online oraz prawie bezobsługowe uzgodnienia transakcji.

Ponadto możliwości raportowania przez jednego użytkownika z jednej lub wielu firm jednocześnie, wspólne kartoteki i plan kont pozwalający ujednolicić i zintegrować zapisy – daje możliwość na płynne zarządzanie danymi w firmach o rozbudowanych lub wielofirmowych strukturach.

Mateusz Łaba

Mateusz Łaba

Key Account Manager